Planowanie, organizowanie i dokumentowanie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi często stwarza nauczycielom wiele trudności. Czasami mają oni wątpliwości dotyczące interpretacji prawa oświatowego, jednak najwięcej dylematów stwarza im  przełożenie tych zapisów na praktykę szkolną. Poniżej przedstawię propozycję praktycznego rozwiązania do wybranych fragmentów zawartych w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a mianowicie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

Na potrzeby zdalnego nauczania nauczyciele wychowania fizycznego opracowali szereg form i metod pracy, które znalazły bardzo dobre zastosowanie w prowadzeniu lekcji. Pomimo braku możliwości bezpośredniego kontaktu z uczniem pozwalają one zarówno na realizację podstawy programowej i jak i dbałość o szeroko pojętą kulturę fizyczną. Proponuję zapoznać się i wykorzystać w swojej pracy materiał, który opracował i realizuje nauczyciel wychowania fizycznego w ZSP nr 1 w Siedlcach mgr Janusz Konopka.

środa, 13 maj 2020 15:09

Edukacja dla bezpieczeństwa

Szanowni Państwo, w czwartek 16 kwietnia 2020 r. w Polsce wprowadzono obowiązek noszenia maseczek. Edukacja dla bezpieczeństwa może i powinna odgrywać istotną rolę w kształtowaniu umiejętności używania maseczek i rękawiczek oraz w utrwalaniu prawidłowych nawyków. Ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaniemy z tym obowiązkiem na dłużej, warto uwzględnić tę problematykę w swoim planie zdalnego nauczania.

Nauczanie zdalne przedłuża się i nauczyciele permanentnie rozwijają swoje umiejętności i poszukują nowych rozwiązań. Jednym z nich mogą być gry, zabawy i ćwiczenia interaktywne. Można je znaleźć na stronie https://wordwall.net/pl/. Oferuje ona szeroką gamę ćwiczeń z różnych przedmiotów od klas 1 wzwyż, zaś po utworzeniu konta i zalogowaniu się, także możliwość tworzenia własnych, z wykorzystaniem zaproponowanych szablonów. Pozwala to nauczycielowi na szybsze planowanie zajęć i sprawić, by były one atrakcyjne dla ucznia. Nauczyciel może wybrać poziom i tematykę zadań, a następnie link przesłać uczniowi.

poniedziałek, 27 kwiecień 2020 10:58

Matematyka - narzędziownik

Ostatnie tygodnie to dla nauczycieli czas oswajania się z pracą zdalną, czas dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności TIK, czas poszukiwań narzędzi ułatwiających pracę, ale również umożliwiających przekazywanie wiedzy w sposób jak najbardziej efektywny.

W Internecie można znaleźć wiele interesujących i wartościowych wideolekcji, ale nie zawsze wszystkie treści wpasowują się idealnie w scenariusze naszych lekcji. Zachęcam do nagrywania własnych i udostępniania ich uczniom, którzy mogą wielokrotnie je odtwarzać. Na wirtualnej tablicy https://pl.padlet.com/dorota_saj/matematyka dedykowanej klasom siódmym, w których uczę, znajdują się moje wideolekcje nagrywane komórką i za pomocą aplikacji Active Presenter, oraz inne materiały nt. zadań tekstowych rozwiązywanych za pomocą równań.

piątek, 24 kwiecień 2020 10:43

Edukacja dla bezpieczeństwa - nauczanie zdalne

Szanowni Państwo, od 25 marca br. pracujemy z uczniami na odległość. W zdecydowanej większości przypadków jest to praca z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Od początku zawieszenia zajęć prowadzonych w szkołach można było zauważyć wykładniczo rosnącą dostępność do różnych narzędzi on-line i propozycji ich zastosowania. Rosnąca podaż była wynikiem niesamowicie dużego popytu, który został wygenerowany wyjątkową sytuacją, w jakiej znalazły się szkoły. Polska oświata musiała w ekstremalnie krótkim czasie przejść rewolucję technologiczno-informacyjną. Można powiedzieć, że polscy nauczyciele i dyrektorzy szkół ramię w ramię z uczniami i ich rodzicami znaleźli się na pierwszej linii działań mających na celu przeprowadzenie systemu oświaty przez pierwsze, najtrudniejsze momenty tej sytuacji kryzysowej. Na podstawie dotychczasowych obserwacji i analiz bieżącej sytuacji, można przyjąć, że mimo trudnych chwil, zarówno jedni jak i drudzy spisali się na medal.

Muzeum Narodowe w Warszawie wychodzi cały czas naprzeciw nie tylko dorosłym miłośnikom sztuki ale również najmłodszym. Sukcesywnie wzbogaca swój program edukacyjny. Dla dzieci przygotowywane są warsztaty (co tydzień pojawiają się 3 nowe tematy). Dotychczas są dostępne następujące tytuły:

piątek, 17 kwiecień 2020 16:40

Lekcje matematyki online

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa od 12 marca 2020 r. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkołach. Stanowi to ogromne wyzwanie dla nauczycieli, dyrektorów, uczniów i ich rodziców. Władze krajowe i organizacje międzynarodowe rekomendują, aby nauka odbywała się z wykorzystaniem Internetu. Taka praca i nauka ma swoje dobre i złe strony. Uczniowie mogą pracować w czasie dla nich najbardziej odpowiednim bez wychodzenia z domu. Uczą się samodzielności, a przede wszystkim biorą odpowiedzialność za swoją naukę i przyszłość. Mają możliwość przekonania się, że Internet to kopalnia wiedzy i jak go wykorzystać do własnego rozwoju. Niestety nie możemy natychmiast reagować w przypadku trudności, na jakie napotyka uczeń.

czwartek, 16 kwiecień 2020 16:34

Chemia – praca online

Po kilku tygodniach pracy zdalnej nasuwają się spostrzeżenia, wnioski i chęci doskonalenia swojego warsztatu pracy on line. Na początku większość z nas czuła się zaniepokojona tym, co czeka nas podczas wirtualnej pracy. Pojawiało się wówczas mnóstwo propozycji związanych z ułatwieniem pracy zdalnej. Część z nas pracuje na platformach udostępnionych przez szkołę, część wykorzystuje narzędzia Windows, w każdym przypadku ważny jest kontakt z uczniem.

Padlet – to wirtualna tablica lub papier w Internecie. Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu jest uważana za jedną z kluczowych, najważniejszych ludzkich kompetencji epoki cyfrowej. Padlet jest narzędziem, za pomocą którego można uporządkować informacje na określony temat. To rodzaj wirtualnej „ściany”, na której można zawieszać adresy stron internetowych, obrazki, zdjęcia (także te wprost z kamery). Narzędzie to może być wykorzystane jako: tablica z wiadomościami, miejsce do dyskusji, szybkie uzyskanie odpowiedzi na pytanie (ankieta, ewaluacja), burza mózgów, informacja zwrotna dla uczniów.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.