• Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu w szkołach podstawowych
 • Liczba godzin: 6
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: bezpłatnie
 • Prowadzący: Małgorzata Szymaniuk -Kruk
 • Przedmiot: języki obce
 • Miejsce: MS Teams
 • Data rozpoczęcia: czwartek, 04 marca 2021
 • Godzina: 14.00
 • Formy realizacji: online
 • Informacje dodatkowe: Zgłoszenie udziału do dnia 02.03.2021 r.
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu w szkołach ponadpodstawowych
 • Liczba godzin: 6
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: bezpłatnie
 • Prowadzący: Małgorzata Połeć
 • Przedmiot: język polski
 • Miejsce: MS Teams
 • Data rozpoczęcia: czwartek, 04 marca 2021
 • Godzina: 16.00
 • Formy realizacji: online
 • Informacje dodatkowe: Zgłoszenie udziału do dnia 02.03.2021 r.
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 20
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 90 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 120 zł
 • Prowadzący: Anna Zwoleńska
 • Przedmiot: ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 20
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 90 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 120 zł
 • Prowadzący: Anna Zwoleńska
 • Przedmiot: ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 8
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 50 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 80 zł
 • Prowadzący: Małgorzata Mielczarek
 • Przedmiot: ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 15
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 40 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 60 zł
 • Prowadzący: Anita Woźnica
 • Przedmiot: język polski, historia/WOS, ponadprzedmiotowe
 • Miejsce: MS Teams
 • Data rozpoczęcia: piątek, 26 marca 2021
 • Godzina: 16.30
 • Formy realizacji: online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele bibliotekarze
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 20 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 40 zł
 • Przedmiot: ponadprzedmiotowe, biblioteka szkolna
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotów zawodowych
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 20 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 40 zł
 • Przedmiot: szkolnictwo zawodowe, ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotów zawodowych
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 20 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 40 zł
 • Prowadzący: Małgorzata Szymaniuk -Kruk
 • Przedmiot: szkolnictwo zawodowe, ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: e-learning
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 30 zł
 • Prowadzący: Małgorzata Szymaniuk -Kruk
 • Przedmiot: język niemiecki
 • Miejsce: MS Teams
 • Data rozpoczęcia: piątek, 19 marca 2021
 • Godzina: 16.00
 • Formy realizacji: online, platforma
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 20 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 40 zł
 • Prowadzący: Dariusz Różański
 • Przedmiot: muzyka, ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 80 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 120 zł
 • Prowadzący: Dariusz Różański
 • Przedmiot: wychowanie przedszkolne, muzyka, edukacja wczesnoszkolna
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: opiekunowie świetlic w internacie, opiekunowie świetlic szkolnych, wychowawcy świetlic, nauczyciele i terapeuci pracujący z dzieckiem ze SPE
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 20 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 40 zł
 • Prowadzący: Monika Szustkowska
 • Przedmiot: szkolnictwo specjalne, ponadprzedmiotowe, świetlice szkolne, kształcenie integracyjne
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia: piątek, 26 marca 2021
 • Godzina: 12.00
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy
 • Liczba godzin: 8
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 100 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 120 zł
 • Prowadzący: Urszula Grodzka - certyfikowany terapeuta motywujący
 • Przedmiot: psycholodzy szkolni, pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy
 • Liczba godzin: 6
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 40 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 60 zł
 • Prowadzący: Anna Bogusz, Joanna Ługowska
 • Przedmiot: psycholodzy szkolni, pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 30 zł
 • Prowadzący: Małgorzata Połeć
 • Przedmiot: język polski, ponadprzedmiotowe
 • Miejsce: MS Teams
 • Data rozpoczęcia: czwartek, 25 marca 2021
 • Godzina: 16.00
 • Formy realizacji: online, platforma
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 30
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 60 zł
 • Prowadzący: Marta Lipińska
 • Przedmiot: ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: stacjonarnie, platforma
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele
 • Liczba godzin: 16
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: bezpłatnie
 • Przedmiot: geografia
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Informacje dodatkowe: Siedlce lub Warszawa
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: zainterersowani nauczyciele wszystkich stopni awansu zawodowego
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 20 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 40 zł
 • Prowadzący: Joanna Matysek
 • Przedmiot: ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Jacek Frentzel
 • Przedmiot: ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 20 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 40 zł
 • Prowadzący: Joanna Matysek
 • Przedmiot: doradztwo zawodowe, ponadprzedmiotowe
 • Miejsce: MS Teams
 • Data rozpoczęcia: wtorek, 16 marca 2021
 • Godzina: 16.00
 • Formy realizacji: online