• Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 20
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 90 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 120 zł
 • Prowadzący: Anna Zwoleńska
 • Przedmiot: inne
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 20
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 90 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 120 zł
 • Prowadzący: Anna Zwoleńska
 • Przedmiot: inne
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 8
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 50 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 80 zł
 • Prowadzący: Małgorzata Mielczarek
 • Przedmiot: inne
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 20
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Anita Woźnica
 • Przedmiot: historia/WOS, ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: stacjonarnie, online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 15
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 40 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 60 zł
 • Prowadzący: Anita Woźnica
 • Przedmiot: historia/WOS, ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele bibliotekarze
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 20 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 40 zł
 • Przedmiot: ponadprzedmiotowe, biblioteka szkolna
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele bibliotekarze
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 20 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 40 zł
 • Prowadzący: Danuta Tatarczak
 • Przedmiot: biblioteka szkolna
 • Formy realizacji: e-learning
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotów zawodowych
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 20 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 40 zł
 • Przedmiot: szkolnictwo zawodowe, ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotów zawodowych
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 20 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 40 zł
 • Prowadzący: Małgorzata Szymaniuk -Kruk
 • Przedmiot: szkolnictwo zawodowe, ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: e-learning
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu w szkołach podstawowych, nauczyciele przedmiotu w szkołach ponadpodstawowych
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 30 zł
 • Prowadzący: Małgorzata Szymaniuk -Kruk
 • Przedmiot: język niemiecki
 • Formy realizacji: stacjonarnie, e-learning
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Małgorzata Szymaniuk -Kruk
 • Przedmiot: język niemiecki
 • Formy realizacji: e-learning
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Małgorzata Szymaniuk -Kruk
 • Przedmiot: język niemiecki
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele
 • Liczba godzin: 6
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 20 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 40 zł
 • Prowadzący: Dariusz Kozioł, Małgorzata Szymaniuk -Kruk
 • Przedmiot: język niemiecki
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele
 • Liczba godzin: 6
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 20 zł
 • Prowadzący: Dariusz Kozioł, Małgorzata Szymaniuk -Kruk
 • Przedmiot: język niemiecki
 • Formy realizacji: stacjonarnie, online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 20 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 40 zł
 • Prowadzący: Dariusz Różański
 • Przedmiot: muzyka, ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, instruktorzy zespołów wokalnych, dyrygenci chórów
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Dariusz Różański
 • Przedmiot: muzyka
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Informacje dodatkowe: warsztaty odbędą się z udziałem chóru
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 80 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 120 zł
 • Prowadzący: Dariusz Różański
 • Przedmiot: muzyka
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele pracujący z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Liczba godzin: 20
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Monika Szustkowska
 • Przedmiot: szkolnictwo specjalne, ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: stacjonarnie, online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele i terapeuci pracujący z dzieckiem ze SPE
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Monika Szustkowska
 • Przedmiot: szkolnictwo specjalne, ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele i terapeuci pracujący z dzieckiem ze SPE
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Monika Szustkowska
 • Przedmiot: szkolnictwo specjalne, ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: opiekunowie świetlic w internacie, opiekunowie świetlic szkolnych, zainteresowani nauczyciele, wychowawcy świetlic, nauczyciele i terapeuci pracujący z dzieckiem ze SPE
 • Liczba godzin: 15
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 40 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 60 zł
 • Prowadzący: Monika Szustkowska
 • Przedmiot: szkolnictwo specjalne, ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: stacjonarnie