Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek oświatowych to wsparcie stanowiące odpowiedź na potrzeby konkretnej szkoły/placówki. Jego podstawą jest ścisła współpraca przy organizowaniu i realizacji zadań pomiędzy szkołą, a placówka wspomagania.


Kompleksowe wspomaganie realizowane jest w ciągu minimum jednego roku szkolnego i opiera się o następujące etapy:

Etap I: Diagnoza potrzeb

Pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki poprzez indywidualną rozmowę z dyrektorem szkoły/placówki oraz warsztat diagnostyczno- rozwojowy z radą pedagogiczną.

Etap II: Planowanie działań

Przygotowanie propozycji form wsparcia, które mają zapoczątkować zmiany oraz prowadzić do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.

Etap III: Realizacja i monitorowanie przebiegu wspomagania

Organizacja różnych form wspomagania w zakresie zdiagnozowanego obszaru (szkolenia rady pedagogicznej, konsultacje indywidualne i zespołowe, indywidualny udział nauczycieli w szkoleniach prowadzonych przez SCDiDN). Wdrażanie nowych rozwiązań rozwijających warsztat pracy nauczyciela.

Monitoring realizacji zaplanowanych działań oraz efektów wprowadzanych zmian.

Etap IV: Podsumowanie

Analiza rezultatów prowadzonych działań/zmian oraz opracowanie rekomendacji na kolejny rok szkolny.


Na każdym etapie wspomagania szkole/placówce towarzyszy Koordynator wskazany przez SCDiDN.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.