Ekonomia społeczna dla szkół

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ogłasza nabór szkół ponadpodstawowych do projektu „Ekonomia społeczna dla szkół” realizowanego przez Partnerstwo Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość wraz z Fundacją Pasja oraz Fundacją Regionalne Centrum Młodzieży. Ww. projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.9 II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedsięwzięcie to objęte jest opieką/nadzorem Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

KLUB OPIEKUNA STAŻU 19 maja 2021 r.

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza na spotkanie z cyklu KLUB OPIEKUNA STAŻU przeznaczone dla nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu ze szkół i placówek Miasta Siedlce i gmin powiatu siedleckiego, które odbędzie się 19 maja 2021 r. o godz. 15.30 na platformie Microsoft Teams. 

Konkurs historyczno – literacki "Opowiem Wam Historię" rozstrzygnięty.

Konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej oraz Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, jest inicjatywą służącą rozwijaniu zainteresowań historycznych, rozpowszechnianiu idei pięknego pisania i propagowania wśród młodzieży czytelnictwa.

Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Siedlce Pana Andrzeja Sitnika.

Terminarz konferencji metodycznych - maj 2021 r.

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli do korzystania z form doradztwa i doskonalenia zawartych w terminarzu konferencji metodycznych - maj 2021 r.

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA 18 maja 2021 r.

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza na spotkanie z cyklu AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych nauczycieli Miasta Siedlce i gmin powiatu siedleckiego, które odbędzie się 18 maja 2021 r. o godz. 15.30 na platformie Microsoft Teams. 

WAŻNE! konkurs Kangur 2021

W związku ze zbliżającym się terminem konkursu KANGUR MATEMATYCZNY 2021 przypominamy:

Uczniowie uczestniczący w konkursie w formie zdalnej (elektronicznej) NIE OTRZYMUJĄ nagród i dyplomów, lecz tylko upominki (§20 Regulaminu Konkursu). Upominki przekazane przez organizatora otrzymują uczniowie wskazani przez Koordynatora Szkolnego. Tym samym Koordynator Szkolny nie przekazuje do organizatora Konkursu wyników konkursu przeprowadzonego tą drogą.

§ 20 Regulaminu Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”
Jeżeli przeprowadzenie Konkursu w poszczególnych szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu za pośrednictwem internetu, we współpracy ze Szkolnymi Koordynatorami Konkursu. W takiej sytuacji Komitet wyznacza datę i czas konkursu oddzielnie dla każdej kategorii lub poziomu wiekowego. Ponadto, z uwagi na brak kontroli, nie przyznaje się nagród, o których mowa w § 19 niniejszego Regulaminu. Zamiast nagród przewidziane są upominki dla uczestników wskazanych przez Szkolnych Koordynatorów Konkursu. Czas rozwiązywania testu za pośrednictwem internetu zostaje wydłużony do 90 minut.

Uczniowie uczestniczący w konkursie w formie stacjonarnej NAGRADZANI SĄ ZGODNIE Z REGULAMINEM (§19 Regulaminu Konkursu).

§19 Regulaminu Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”
Komitety Regionalne przyznają następujące rodzaje nagród:
a) nagrody dla laureatów Konkursu,
b) nagrody za bardzo dobry wynik w Konkursie,
c) nagrody za wyróżnienie.
Definicję laureata oraz wytyczne dotyczące definiowania przez Regionalne Komitety Organizacyjne wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia formułuje corocznie, po przeanalizowaniu wyników Konkursu, Komitet Organizacyjny Konkursu.

DIALOG MOTYWUJĄCY W PRACY Z UCZNIEM NIEZMOTYWOWANYM DO ZMIANY - 31.05.2021 r.

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza psychologów, pedagogów szkolnych, wychowawców oraz innych zainteresowanych nauczycieli, na 8-godzinny kurs online DIALOG MOTYWUJĄCY W PRACY Z UCZNIEM NIEZMOTYWOWANYM DO ZMIANY, który odbędzie się w dniach 31 maja - 1 czerwca 2021 r. godz. 16.00 na platformie ZOOM. Odpłatność za formę kształcenia wynosi:100/120 zł

KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU - 27.04.2021 r.

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, na 10-godzinny KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU.

KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU - 27.04.2021 r.

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, studentów oraz absolwentów szkół ponadpodstawowych na 36-godzinny KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU.

Konferencja WYCHOWANIE PRZEZ WARTOŚCI - 18 marca 2021 r.

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza na bezpłatną konferencję online WYCHOWANIE PRZEZ WARTOŚCI przeznaczoną dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, która odbędzie się   18 marca 2021 r. o godz. 15.00 na platformie Microsoft Teams.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.