REGULAMIN OPŁAT za szkolenia organizowane przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

Opłaty związane z warsztatami, kursami doskonalącymi/nadającymi uprawnienia/kwalifikacyjnymi:

  1. Wpłata wyłącznie na konto bankowe Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach,ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce Nr 69 1050 1953 1000 0023 4841 4810 ING Bank Śląski S.A. Oddział w Siedlcach, nie później niż 5 dni roboczych od rozpoczęcia szkolenia (z wyjątkiem kursów kwalifikacyjnych)
  2. uczestnicy kursów kwalifikacyjnych dokonują opłat zgodnie z zobowiązaniem podpisanym na początku kursu
  3. w tytule dokonywanego przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, adres oraz nazwę formy doskonalenia
  4. w przypadku pokrycia kosztów szkolenia w całości lub części przez szkołę/placówkę oświatową należy dostarczyć do SCDiDN w ciągu 3 dni roboczych od rozpoczęcia formy doskonalenia  pismo od dyrektora z prośbą o wystawienie faktury/noty
  5. jeśli kurs odbywa się na przełomie roku kalendarzowego, uczestnik chcąc uzyskać fakturę/notę wystawioną na szkołę/placówkę oświatową zobowiązany jest dostarczyć do SCDiDN w miesiącu grudniu  pismo od dyrektora szkoły/placówki oświatowej z prośbą o wystawienie faktury/noty, pozostałe faktury będą wystawiane imiennie
  6. odpłatność podana przy każdej formie doskonalenia: kwota niższa -  dotyczy nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest miasto Siedlce/gmina Siedlce; kwota wyższa -  dotyczy pozostałych nauczycieli
  7. w przypadku niedokonania wpłaty w ustalonym terminie naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami
  8. do dnia wpływu należności SCDiDN wstrzymuje wydanie zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.