POLITYKA PRYWATNOŚCI – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu informuje, że dane osobowe zawarte, np. w formularzu kontaktowym  przechowywane są i przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, a w szczególności w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.). Zgromadzone dane osobowe stanowią wydzieloną bazę danych, przechowywaną w sposób zapewniający właściwą ochronę.

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach realizuje wymogi wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Cała zawartość serwisu jest ogólnodostępna dla Użytkowników. Dane osobowe Użytkowników w postaci adresu IP urządzenia, z którego korzysta Użytkownik przetwarzamy na podstawie naszego uprawnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu poprawy, jakości, dostępności oraz optymalizacji serwisu.

W części naszego serwisu dotyczącego oferty edukacyjnej Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach dane osobowe Uczestników form doskonalenia przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO, czyli realizacji zadań realizowanych w interesie publicznym oraz dodatkowo zgody tych osób, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu organizacji i prowadzeniu form doskonalenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Jeżeli Użytkownik skorzysta z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane na podstawie zgody, wyrażonej w postaci dobrowolnego oraz świadomego podania swoich danych osobowych w formularzu, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Podanie przez użytkownika swoich danych osobowych na podstawie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia chęci uczestnictwa w formie doskonalenia. Wyrażona przez Użytkownika zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie przez Użytkownika.

Dane osobowe Użytkowników, zbierane w powyższych celach, przetwarzamy zgodnie z celem oraz zakresem, w którym zostały przez nas pozyskane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem RODO. Użytkownik dobrowolnie oraz świadomie podając swoje dane osobowe, oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

Do wyżej wymienionych przypadków stosowane są klauzule informacyjne wskazujące, czy podanie danych jest obowiązkowe lub dobrowolne oraz skutek jaki niesie ze sobą niepodanie danych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osób, klauzule informacyjne podawane są podczas pozyskiwania danych osobowych, a w pozostałych przypadkach informacje o przetwarzaniu danych przekazywane są zgodnie z art. 14 RODO. 

Zebrane dane przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane. Okres przechowywania wynika z przepisów prawa, a w szczególności z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane do czasu jej cofnięcia.

Administratorem danych dla danych osobowych gromadzonych przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach z siedzibą w Siedlcach, ul. K. Osińskiej jest Dyrektor. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia, osoby których dane są przetwarzane mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, jako administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników swojego serwisu następującym podmiotom:

 1. uprawnionym organom publicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. usługodawcom zewnętrznym współpracującym z Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach w związku z utrzymaniem oraz zarządzaniem serwisem na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. Kategoriami takich usługodawców są np. usługodawcy IT oraz hostingu danych, analizy korzystania z serwisu, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, etc.

W każdym przypadku, gdy przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach udostępnia dane osobowe Użytkowników swojego serwisu, wymaga od podmiotów zewnętrznych zachowania poufności i bezpieczeństwa powierzonych informacji oraz wykorzystania udostępnionych informacji jedynie w celu świadczenia usługi lub produktu związanego z serwisem lub działaniami przez Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach będące administratorem danych nie przekazuje danych osobowych Użytkowników serwisu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Nasz serwis internetowy zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, które mają służyć do ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkowników naszego serwisu przed utratą, niewłaściwym lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem lub ich modyfikacją. Zapewniamy ochronę wszelkim informacjom przekazywanym nam przez Użytkowników naszego serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dostęp do danych osobowych Użytkowników naszego serwisu posiada wyłącznie ograniczony zakres osób, które zarządzają naszym serwisem.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Nasz serwis używa plików cookies, aby ułatwiać Użytkownikom komunikowanie się z naszym serwisem. Poniżej zawieramy informacje dotyczące kategorii plików cookies stosowanych w naszym serwisie oraz opis prezentujemy opis, do czego je wykorzystujemy.

Pliki cookies, są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer internetowy zarządzający naszym serwisem, które są przechowywane przez przeglądarki internetowe użytkowników naszego serwisu. Kiedy Użytkownik łączy się ponownie z naszym serwisem, serwer internetowy rozpoznaje rodzaj urządzenia za pomocą, którego łączy się Użytkownik z naszym serwisem oraz dostosowuje prezentowane informacje użytkownikowi zgodnie z jego preferencjami. Dane zawarte w plikach cookies są możliwe do odczytania jedynie przez serwer internetowy, który je utworzył na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookies, służą, więc do korzystania z odwiedzanych wcześniej stron i serwisów internetowych.

Pliki cookies zawierają informacje na temat adresu IP urządzenia Użytkownika, typu i rodzaju wykorzystywanej przeglądarki internetowej, preferencji językowej oraz rodzaju systemu operacyjnego. Zawierają również informacje na temat dostawcy usług dostępu do Internetu danego Użytkownika oraz informacji zawartych w wypełnianych przez Użytkownika formularzach zawartych w naszym serwisie.

Cookies identyfikuje Użytkownika strony, co pozwala na dopasowanie treści naszego serwisu, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego informacji. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody obsługi naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Centrum w celu optymalizacji naszych działań.

W naszym serwisie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” – sesyjne- pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na poszczególnych stronach:

Urządzenia mobilne:

Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie.

ZMIANY ZASAD POLITYKI PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

Zmiany niniejszej polityki prywatności mogą być dokonane w każdej chwili bez konieczności powiadamiania Użytkowników serwisu. Wszelkie dokonywane zmiany będą uwzględniać przepisy obowiązującego prawa oraz zostaną zamieszczone na niniejszej stronie.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok