Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli do udziału w sieciach współpracy i samokształcenia.

Sieci współpracy i samokształcenia to międzyszkolne zespoły nauczycieli lub dyrektorów, którzy współpracują ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Spotkania i wymiana doświadczeń służą wspólnemu rozwiązywaniu problemów, dzieleniu się pomysłami i propozycjami metodycznymi.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Informacje o terminach spotkań zamieszczane są w comiesięcznych terminarzach oraz na stronach Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Spotkania prowadzone są przez specjalistów z danego zakresu tematycznego. Terminy wszystkich spotkań: zgodnie z informacjami zamieszczonymi w terminarzu SCDiDN.