Myślenie projektowe - design thinking

Cele:

W ramach sieci będzie można spojrzeć na metodę projektu trochę z innej strony. Myślenie projektowe to metoda twórczego rozwiązywania problemów. Składa się z następujących komponentów: empatii, diagnozy potrzeb, generowania pomysłów, prototypowania, testowania. Dzięki tej metodzie można rozwiązać szkolne problemy , poszukać innowacyjnych rozwiązań, a także uczyć ciekawiej.

Cele:

  • Zapoznanie z innowacyjnymi rozwiązaniami w pracy projketowej.
  • Metodologia pracy w projekcie.
  • Wymiana doświadczeń między uczestnikami, wzajemne wsparcie.
  • Analiza dobrych praktyk.
Formy realizacji:

Spotkania warsztatowe uczestników sieci: stacjonarne i on-line na platformie Microsoft Office 365.

Koordynator sieci:
Agnieszka Sempruch