„Cyfrowi tubylcy” to pokolenie młodych ludzi, którzy przyszli na świat w okresie rewolucji technologiczno-medialnej. Dla nich Internet jest źródłem wiedzy (Wikipedia), zabawy i emocji (gry). Jest naturalną płaszczyzną budowania relacji społecznych (portale społecznościowe). Są oni przekonani, że dostęp do multimediów mogą mieć prawie wszędzie i zawsze, za pomocą urządzeń (telefony, tablety). Sytuacje tę znają również producenci takiego sprzętu i oprogramowania, którzy coraz mocniej kształtują sposób postrzegania świata młodych ludzi, kreując z jednej strony ich potrzeby i zainteresowania a z drugiej dostarczają coraz nowszych gadżetów zaspokajających te potrzeby.

Sylwetka ucznia dobrze radzącego sobie w sytuacji egzaminacyjnej:

 • Posiadający umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej
 • Znający strategie rozwiązywania zadań w różnych formach
 • Dobrze gospodarujący czasem na egzaminie zewnętrznym
 • Zdecydowany
 • Podejmujący decyzje przemyślane
 • Pracujący samodzielnie
 • Zapisujący rozwiązania w odpowiednim miejscu
 • Dbający o estetykę i czytelność pracy
poniedziałek, 17 kwiecień 2023 13:04

Zestawienie zmian w prawie oświatowym w roku 2022

Przedstawiamy Państwu zestawienie aktów prawnych, które zostały zmienione w 2022 r. Zapraszamy do lektury.

Podstawy prawne awansu zawodowego, czyli gdzie szukać informacji 

Rozpoczynając staż, w jego trakcie, pisząc sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przygotowując się do rozmowy/egzaminu konieczne jest poznanie dwóch podstawowych aktów prawnych opisującymi procedury i wymagania związane z awansem. Są to:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116 i 1700), - szczególnie Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli *
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2200) *
wtorek, 31 styczeń 2023 15:42

Internet - krytyczne podejście

Przedstawiamy Państwu zbiór kolekcji na platformie WAKELET dotyczący krytycznego podejścia do korzystania z zasobów internetu. Główne zagadnienia związane ze światem cyfrowym obejmują: 
 
 • zasady bezpiecznego internetu oraz cyberprzemoc, 
 • zasady netykiety, 
 • informacje o Dniu Bezpiecznego Internetu,
 • materiały dotyczące bezpieczeństwa w internecie, 
 • co to "fake news" 
 • scenariusze zajęć o cyberprzemocy, 
 • informacje dotyczące praw autorskich
Zamieszczone materiały mogą być źródłem inspiracji podczas zajęć wychowawczych i dydaktycznych. 
 
Jeśli Pańswo chcieliby współtworzyć i poszerzać kolekcje poprzez interesujące publikacje, linki, scenariusze, itp., prosimy o kontakt z SCDiDN w Siedlcach. 
 

Zespół SCDiDN:
Ewa Kloge
Mariola Sandurska
Danuta Tatarczak
Marta Zwolińska

środa, 04 styczeń 2023 11:57

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli

Nauczycieli, których ścieżka awansu zawodowego przebiega według zmienionych przepisów, zachęcamy do zapoznania się z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

środa, 30 listopad 2022 09:44

Dziedzictwo kulturowe Europy

Grudzień to czas, w którym działania Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach odbywają się pod hasłem Dziedzictwo kulturowe Europy.

Zjawisko to obejmuje bogatą i zróżnicowaną mozaikę ekspresji kulturalnej i twórczej, którą dziś żyjące pokolenie odziedziczyło po poprzednich pokoleniach Europejczyków. Stanowi to spuściznę, która przekazana zostanie kolejnym generacjom. Obejmuje obiekty naturalne i archeologiczne, muzea, zabytki, dzieła sztuki, zabytkowe miasta, dzieła literackie, muzyczne i audiowizualne oraz wiedzę, zwyczaje i tradycje mieszkańców Unii. (https://culture.ec.europa.eu)

PODSTAWY PRAWNE AWANSU ZAWODOWEGO, CZYLI GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

Rozpoczynając staż, w jego trakcie, pisząc sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przygotowując się do rozmowy/egzaminu konieczne jest poznanie dwóch podstawowych aktów prawnych opisującymi procedury i wymagania związane z awansem. Są to:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), - szczególnie Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli *
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2200)*

Zmieniająca się szkolna rzeczywistość wymaga stałego doskonalenia się nauczycieli oraz permanentnych poszukiwań nowych rozwiązań metodycznych do pracy z uczniami. Działania nauczycieli warunkują: zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego, zalecenia Rady Unii Europejskiej w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, zróżnicowane, inne niż dotychczas potrzeby dzieci rozpoczynających edukację oraz oczekiwania się rynku pracy. Analizując podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej znajdujemy szereg zapisów mówiących o konieczności kształcenia kompetencji kluczowych.

Istotą procesu uczenia jest przejęcie przez uczniów odpowiedzialności za własne uczenie się. Jak zatem sprawić , aby nastolatek stał się samosterowny i racjonalnie dbał o swój rozwój i edukację.
Według znanych teorii i założeń w zakresie psychologii, pedagogiki i dydaktyki istnieje wiele sprawdzonych działań, wskazujących drogę do zaangażowania uczniów w proces uczenia się. Jedną z powszechnie znanych metod są strategie oceniania kształtującego. Szczególnie ważne z punktu widzenia samodzielności uczniów jest stosowanie elementów dotyczących formułowania i przekazywania uczniom kryteriów sukcesu oraz formułowanie informacji zwrotnej.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.