wtorek, 27 października 2020 11:01

Linki przydatne dla nauczycieli

Aby wesprzeć pracę nauczycieli, zespół doradców metodycznych z Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli przygotował przykładowy zestaw linków do stron internetowych, na których można znaleźć scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne, darmowe narzędzia, filmy, książki do pobrania, interesujące artykuły oraz cały szereg innych materiałów edukacyjnych, a także oferty szkoleń i warsztatów dla nauczycieli.

Znajdą tu Państwo Nauczyciele i Nauczycielki zestawienia linków, które odnoszą się do poszczególnych przedmiotów oraz takie, które mogą być wykorzystanie niezależnie od specjalizacji.

środa, 23 września 2020 14:12

Co nowego w Centrum Edukacji Obywatelskiej?

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest organizacją pozarządową, która oferuje wsparcie na różnych płaszczyznach. Można korzystać z codziennych aktywności  CEO zaglądając na blog, gdzie umieszczane są praktyczne treści, ciekawostki, pomysły, wskazówki przydatne w pracy nauczyciela www.blog.ceo.org.pl  lub śledząc posty zamieszczane na www.facebook.com/fundacjaCEO Zapisując się na Newsletter, otrzymujemy bieżące informacje o nowych wydarzeniach, jak np. webinaria.

środa, 16 września 2020 15:26

Dlaczego emocje są ważne?

Emocje towarzyszą nam każdego dnia, są nieodłączna częścią życia człowieka. Dążymy do tego, by wprowadzać się w przyjemne stany emocjonalne, unikamy sytuacji, które niosą za sobą przykry ładunek emocjonalny. Słowo emocje pochodzi od wyrażenia „e movere”, które oznacza: „z, poza, ruch”.  Emocja niesie za sobą zmianę, która stanowi odpowiedź całego organizmu (czyli zarówno sfery psychicznej jak i fizycznej) na jakąś sytuację znaczącą dla człowieka.[1]

środa, 16 września 2020 15:07

Emocje poza kontrolą

W życiu każdego nauczyciela zdarzają się takie sytuacje, kiedy uczeń pod wpływem emocji reaguje w „wybuchowy” sposób. Chcąc jak najszybciej przerwać trudne zachowanie, często zapominamy, że takie zdarzenia mogą być okazją do przekazania ważnych treści wychowawczych. Jak by nie patrzeć, mamy tu przecież działanie praktyczne.  Co zatem zrobić, aby osiągnąć dydaktyczny sukces? Poniżej prezentujemy kilka wskazówek jak się zachować.

Planowanie, organizowanie i dokumentowanie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi często stwarza nauczycielom wiele trudności. Czasami mają oni wątpliwości dotyczące interpretacji prawa oświatowego, jednak najwięcej dylematów stwarza im  przełożenie tych zapisów na praktykę szkolną. Poniżej przedstawię propozycję praktycznego rozwiązania do wybranych fragmentów zawartych w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a mianowicie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

Na potrzeby zdalnego nauczania nauczyciele wychowania fizycznego opracowali szereg form i metod pracy, które znalazły bardzo dobre zastosowanie w prowadzeniu lekcji. Pomimo braku możliwości bezpośredniego kontaktu z uczniem pozwalają one zarówno na realizację podstawy programowej i jak i dbałość o szeroko pojętą kulturę fizyczną. Proponuję zapoznać się i wykorzystać w swojej pracy materiał, który opracował i realizuje nauczyciel wychowania fizycznego w ZSP nr 1 w Siedlcach mgr Janusz Konopka.

środa, 13 maja 2020 15:09

Edukacja dla bezpieczeństwa

Szanowni Państwo, w czwartek 16 kwietnia 2020 r. w Polsce wprowadzono obowiązek noszenia maseczek. Edukacja dla bezpieczeństwa może i powinna odgrywać istotną rolę w kształtowaniu umiejętności używania maseczek i rękawiczek oraz w utrwalaniu prawidłowych nawyków. Ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaniemy z tym obowiązkiem na dłużej, warto uwzględnić tę problematykę w swoim planie zdalnego nauczania.

Nauczanie zdalne przedłuża się i nauczyciele permanentnie rozwijają swoje umiejętności i poszukują nowych rozwiązań. Jednym z nich mogą być gry, zabawy i ćwiczenia interaktywne. Można je znaleźć na stronie https://wordwall.net/pl/. Oferuje ona szeroką gamę ćwiczeń z różnych przedmiotów od klas 1 wzwyż, zaś po utworzeniu konta i zalogowaniu się, także możliwość tworzenia własnych, z wykorzystaniem zaproponowanych szablonów. Pozwala to nauczycielowi na szybsze planowanie zajęć i sprawić, by były one atrakcyjne dla ucznia. Nauczyciel może wybrać poziom i tematykę zadań, a następnie link przesłać uczniowi.

poniedziałek, 27 kwietnia 2020 10:58

Matematyka - narzędziownik

Ostatnie tygodnie to dla nauczycieli czas oswajania się z pracą zdalną, czas dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności TIK, czas poszukiwań narzędzi ułatwiających pracę, ale również umożliwiających przekazywanie wiedzy w sposób jak najbardziej efektywny.

W Internecie można znaleźć wiele interesujących i wartościowych wideolekcji, ale nie zawsze wszystkie treści wpasowują się idealnie w scenariusze naszych lekcji. Zachęcam do nagrywania własnych i udostępniania ich uczniom, którzy mogą wielokrotnie je odtwarzać. Na wirtualnej tablicy https://pl.padlet.com/dorota_saj/matematyka dedykowanej klasom siódmym, w których uczę, znajdują się moje wideolekcje nagrywane komórką i za pomocą aplikacji Active Presenter, oraz inne materiały nt. zadań tekstowych rozwiązywanych za pomocą równań.

Szanowni Państwo, od 25 marca br. pracujemy z uczniami na odległość. W zdecydowanej większości przypadków jest to praca z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Od początku zawieszenia zajęć prowadzonych w szkołach można było zauważyć wykładniczo rosnącą dostępność do różnych narzędzi on-line i propozycji ich zastosowania. Rosnąca podaż była wynikiem niesamowicie dużego popytu, który został wygenerowany wyjątkową sytuacją, w jakiej znalazły się szkoły. Polska oświata musiała w ekstremalnie krótkim czasie przejść rewolucję technologiczno-informacyjną. Można powiedzieć, że polscy nauczyciele i dyrektorzy szkół ramię w ramię z uczniami i ich rodzicami znaleźli się na pierwszej linii działań mających na celu przeprowadzenie systemu oświaty przez pierwsze, najtrudniejsze momenty tej sytuacji kryzysowej. Na podstawie dotychczasowych obserwacji i analiz bieżącej sytuacji, można przyjąć, że mimo trudnych chwil, zarówno jedni jak i drudzy spisali się na medal.