I. Charakterystyka programu

Program został opracowany przez mgr Danutę Orzeł i mgr Edytę Biernacką, przeznaczony jest dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym realizującego naukę w szkole podstawowej.

Program obejmuje treści kształcenia zgodne z:

  • podstawą programową zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
  • zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  • wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
poniedziałek, 09 listopad 2020 15:35

Praca zdalna psychologa szkolnego

Zadania podejmowane przez psychologa szkolnego wynikają z Rozporządzenia MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Na tej podstawie opracowujemy roczny plan pracy, uwzględniający specyfikę placówki, w której pracujemy. W sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się aktualnie, warto przyjrzeć się zaplanowanym działaniom i poszukać nowych sposobów ich realizacji. Poniżej znajdują się przykłady takich rozwiązań. Zachęcam do zainspirowania się i stworzenia własnego planu pracy:

Okoliczności, w jakich znalazł się świat, zmuszają nauczycieli, wychowawców  i specjalistów  do realizacji wielu zadań, wykorzystując do tego celu zdalne narzędzia interaktywne. Wprowadzone w placówkach oświatowych kształcenie na odległość przyniosło wiele zmian organizacyjnych, również w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Brak bezpośredniego kontaktu z uczniami, ich rodzicami i opiekunami, stanowi wyzwanie, które z jednej strony może zmniejszyć efektywność podejmowanych działań, a z drugiej strony może pomóc w nawiązaniu kontaktu i relacji z uczniem, mimo przeciwności i ograniczeń. Okoliczności, w których wszyscy się znaleźliśmy stawiają przed nami konieczność wyboru przestrzeni online, do której przenieśliśmy realizację swoich zadań. Znaczącą rolę odgrywa tutaj kreatywność nauczycieli, pracowników pedagogicznych, specjalistów czy terapeutów.

środa, 23 wrzesień 2020 14:12

Co nowego w Centrum Edukacji Obywatelskiej?

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest organizacją pozarządową, która oferuje wsparcie na różnych płaszczyznach. Można korzystać z codziennych aktywności  CEO zaglądając na blog, gdzie umieszczane są praktyczne treści, ciekawostki, pomysły, wskazówki przydatne w pracy nauczyciela www.blog.ceo.org.pl  lub śledząc posty zamieszczane na www.facebook.com/fundacjaCEO Zapisując się na Newsletter, otrzymujemy bieżące informacje o nowych wydarzeniach, jak np. webinaria.

środa, 16 wrzesień 2020 15:26

Dlaczego emocje są ważne?

Emocje towarzyszą nam każdego dnia, są nieodłączna częścią życia człowieka. Dążymy do tego, by wprowadzać się w przyjemne stany emocjonalne, unikamy sytuacji, które niosą za sobą przykry ładunek emocjonalny. Słowo emocje pochodzi od wyrażenia „e movere”, które oznacza: „z, poza, ruch”.  Emocja niesie za sobą zmianę, która stanowi odpowiedź całego organizmu (czyli zarówno sfery psychicznej jak i fizycznej) na jakąś sytuację znaczącą dla człowieka.[1]

środa, 16 wrzesień 2020 15:07

Emocje poza kontrolą

W życiu każdego nauczyciela zdarzają się takie sytuacje, kiedy uczeń pod wpływem emocji reaguje w „wybuchowy” sposób. Chcąc jak najszybciej przerwać trudne zachowanie, często zapominamy, że takie zdarzenia mogą być okazją do przekazania ważnych treści wychowawczych. Jak by nie patrzeć, mamy tu przecież działanie praktyczne.  Co zatem zrobić, aby osiągnąć dydaktyczny sukces? Poniżej prezentujemy kilka wskazówek jak się zachować.

Planowanie, organizowanie i dokumentowanie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi często stwarza nauczycielom wiele trudności. Czasami mają oni wątpliwości dotyczące interpretacji prawa oświatowego, jednak najwięcej dylematów stwarza im  przełożenie tych zapisów na praktykę szkolną. Poniżej przedstawię propozycję praktycznego rozwiązania do wybranych fragmentów zawartych w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a mianowicie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

Na potrzeby zdalnego nauczania nauczyciele wychowania fizycznego opracowali szereg form i metod pracy, które znalazły bardzo dobre zastosowanie w prowadzeniu lekcji. Pomimo braku możliwości bezpośredniego kontaktu z uczniem pozwalają one zarówno na realizację podstawy programowej i jak i dbałość o szeroko pojętą kulturę fizyczną. Proponuję zapoznać się i wykorzystać w swojej pracy materiał, który opracował i realizuje nauczyciel wychowania fizycznego w ZSP nr 1 w Siedlcach mgr Janusz Konopka.

środa, 13 maj 2020 15:09

Edukacja dla bezpieczeństwa

Szanowni Państwo, w czwartek 16 kwietnia 2020 r. w Polsce wprowadzono obowiązek noszenia maseczek. Edukacja dla bezpieczeństwa może i powinna odgrywać istotną rolę w kształtowaniu umiejętności używania maseczek i rękawiczek oraz w utrwalaniu prawidłowych nawyków. Ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaniemy z tym obowiązkiem na dłużej, warto uwzględnić tę problematykę w swoim planie zdalnego nauczania.

Nauczanie zdalne przedłuża się i nauczyciele permanentnie rozwijają swoje umiejętności i poszukują nowych rozwiązań. Jednym z nich mogą być gry, zabawy i ćwiczenia interaktywne. Można je znaleźć na stronie https://wordwall.net/pl/. Oferuje ona szeroką gamę ćwiczeń z różnych przedmiotów od klas 1 wzwyż, zaś po utworzeniu konta i zalogowaniu się, także możliwość tworzenia własnych, z wykorzystaniem zaproponowanych szablonów. Pozwala to nauczycielowi na szybsze planowanie zajęć i sprawić, by były one atrakcyjne dla ucznia. Nauczyciel może wybrać poziom i tematykę zadań, a następnie link przesłać uczniowi.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.