Ekonomia społeczna dla szkół

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ogłasza nabór szkół ponadpodstawowych do projektu „Ekonomia społeczna dla szkół” realizowanego przez Partnerstwo Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość wraz z Fundacją Pasja oraz Fundacją Regionalne Centrum Młodzieży. Ww. projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.9 II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedsięwzięcie to objęte jest opieką/nadzorem Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

KLUB OPIEKUNA STAŻU 19 maja 2021 r.

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza na spotkanie z cyklu KLUB OPIEKUNA STAŻU przeznaczone dla nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu ze szkół i placówek Miasta Siedlce i gmin powiatu siedleckiego, które odbędzie się 19 maja 2021 r. o godz. 15.30 na platformie Microsoft Teams. 

Konkurs historyczno – literacki "Opowiem Wam Historię" rozstrzygnięty.

Konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej oraz Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, jest inicjatywą służącą rozwijaniu zainteresowań historycznych, rozpowszechnianiu idei pięknego pisania i propagowania wśród młodzieży czytelnictwa.

Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Siedlce Pana Andrzeja Sitnika.

Terminarz konferencji metodycznych - maj 2021 r.

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli do korzystania z form doradztwa i doskonalenia zawartych w terminarzu konferencji metodycznych - maj 2021 r.

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA 18 maja 2021 r.

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza na spotkanie z cyklu AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych nauczycieli Miasta Siedlce i gmin powiatu siedleckiego, które odbędzie się 18 maja 2021 r. o godz. 15.30 na platformie Microsoft Teams. 

WAŻNE! konkurs Kangur 2021

W związku ze zbliżającym się terminem konkursu KANGUR MATEMATYCZNY 2021 przypominamy:

Uczniowie uczestniczący w konkursie w formie zdalnej (elektronicznej) NIE OTRZYMUJĄ nagród i dyplomów, lecz tylko upominki (§20 Regulaminu Konkursu). Upominki przekazane przez organizatora otrzymują uczniowie wskazani przez Koordynatora Szkolnego. Tym samym Koordynator Szkolny nie przekazuje do organizatora Konkursu wyników konkursu przeprowadzonego tą drogą.

DIALOG MOTYWUJĄCY W PRACY Z UCZNIEM NIEZMOTYWOWANYM DO ZMIANY - 31.05.2021 r.

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza psychologów, pedagogów szkolnych, wychowawców oraz innych zainteresowanych nauczycieli, na 8-godzinny kurs online DIALOG MOTYWUJĄCY W PRACY Z UCZNIEM NIEZMOTYWOWANYM DO ZMIANY, który odbędzie się w dniach 31 maja - 1 czerwca 2021 r. godz. 16.00 na platformie ZOOM. Odpłatność za formę kształcenia wynosi:100/120 zł

KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU - 27.04.2021 r.

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, na 10-godzinny KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU.

KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU - 27.04.2021 r.

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, studentów oraz absolwentów szkół ponadpodstawowych na 36-godzinny KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU.

Konferencja WYCHOWANIE PRZEZ WARTOŚCI - 18 marca 2021 r.

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza na bezpłatną konferencję online WYCHOWANIE PRZEZ WARTOŚCI przeznaczoną dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, która odbędzie się   18 marca 2021 r. o godz. 15.00 na platformie Microsoft Teams.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.