Szanowni Państwo Dyrektorzy

Tematyka szkoleniowych rad pedagogicznych na rok szkolny 2023/2024 uwzględnia istotne obszary pracy szkoły/placówki oświatowej oraz podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.

WAŻNE! Po wysłaniu zgłoszenia prosimy sprawdzić, czy otrzymali Państwo wiadomość potwierdzającą na adres mailowy podany w zgłoszeniu. W przeciwnym razie, prosimy o kontakt z SCDiDN tel. 25 794 33 70

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

1. Standardy Ochrony Małoletnich ZGŁOŚ SIĘ

 • Podstawy prawne - czym są Standardy Ochrony Małoletnich i do czego zobligowane są placówki?
 • Polityka Ochrony Małoletnich - zasady obowiązujące personel szkoły.
 • Uregulowania wewnętrzne - dokumentowanie przebiegu interwencji (karta interwencji, plan działania, plan pomocy dziecku krzywdzonemu, itd.)
 • Praktyczne rozwiązania.

2. Symptomy krzywdzenia dzieci - po czym poznam, że mój uczeń jest krzywdzony?  ZGŁOŚ SIĘ

 • Rodzaje i formy przemocy
 • Rozpoznanie przemocy domowej i rówieśniczej
 • Zadania szkoły w pomocy dziecku krzywdzonemu

3. Laboratoria Przyszłości wsparciem nowoczesnej edukacji ZGŁOŚ SIĘ

 • możliwości wykorzystania sprzętu na różnych zajęciach lekcyjnych
 • inspiracje do pracy z uczniem – przykłady dobrej praktyki
 • materiały i szkolenia dla nauczycieli/zasoby online

4. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym  ZGŁOŚ SIĘ

 • uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych
 • zmiany w kształceniu zawodowym
 • uczenie się przez całe życie (LLL)
 • doradzanie przez całe życie (LLG)
 • Zintegrowany System Kwalifikacji

5. Diagnoza zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne ZGŁOŚ SIĘ

 • prawne uwarunkowania diagnozy w środowisku szkolnym
 • obszary diagnozy zapotrzebowania środowiska szkolnego na treści
 • wychowawcze i profilaktyczne
 • metody i narzędzia do diagnozy sytuacji szkolnej

6. Rozwiązywanie konfliktów w szkole - mediacje i negocjacje ZGŁOŚ SIĘ

 • konflikty w społeczności szkolnej
 • mediacje szkolne a mediacje rówieśnicze
 • praktyczne wykorzystanie mediacji

7. Bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę ZGŁOŚ SIĘ

 • co ma wpływ na bezpieczeństwo w szkole?
 • obowiązki dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły
 • przykłady dobrych praktyk

8. Jak przygotować i prowadzić spotkanie z rodzicami w szkole? ZGŁOŚ SIĘ

 • rodzaje spotkań z rodzicami
 • przygotowanie techniczne i merytoryczne
 • tematyka spotkań

9. Wypalenie zawodowe nauczyciela ZGŁOŚ SIĘ

 • świadomość wypalenia zawodowego
 • objawy wypalenia zawodowego
 • profilaktyka i rodzaje wsparcia

10. Diagnozowanie potrzeb szkoły/placówki w kierunku jej rozwoju –planowanie wspomagania procesowego ZGŁOŚ SIĘ

 • podstawowe założenia systemu wspomagania
 • koncepcje i narzędzia diagnostyczne
 • projektowanie wsparcia rozwojowego poprzez formułowanie celów

11. Edukacja zdrowotna w przedszkolu/szkole podstawowej ZGŁOŚ SIĘ

 • edukacja zdrowotna w podstawie programowej
 • profilaktyka zdrowia fizycznego i psychicznego
 • holistyczne podejście do zdrowia

12. Identyfikacja ucznia w sytuacji kryzysowej ZGŁOŚ SIĘ

 • kondycja psychiczna uczniów
 • czym jest kryzys i kogo dotyczy?
 • interwencja kryzysowa w szkole
  -obszary działania szkoły
  -planowanie wsparcia
  -współdziałanie w celu optymalizacji efektów wsparcia

13. Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne ucznia z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ZGŁOŚ SIĘ

 • rozpoznanie potrzeb uczniów
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
 • co i jak można/należy indywidualizować w pracy z uczniem?

14. Edukacja ekologiczna w szkołach ZGŁOŚ SIĘ

 • treści nauczania z zakresu edukacji ekologicznej
 • rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne
 • codzienne działania na rzecz środowiska naturalnego
 • zmiany klimatyczne – raport IPCC

15. Etyka i odpowiedzialność prawna nauczyciela ZGŁOŚ SIĘ

 • etyka zawodu nauczyciela
 • co ma wspólnego etyka z etykietą?
 • odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela

16. Innowacyjna i przyjazna szkoła, czyli jaka? ZGŁOŚ SIĘ

 • innowacje, eksperymenty szansą na zmianę i rozwój szkoły
 • metody nauczania, które sprzyjają rozwijaniu kompetencji kluczowych
 • sprawczy, refleksyjny i zaangażowany nauczyciel

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.