Grant pn. „SCDIDN wsparciem nauczycieli w kształceniu na odległość”

w ramach projektu
„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych
w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

II Oś priorytetowa POWER: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

O projekcie

 FE POWER poziom pl 1 rgb

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach realizauje grant „SCDIDN wsparciem nauczycieli w kształceniu na odległość” w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. II Oś priorytetowa POWER: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.

Zdalne nauczanie to duże wyzwanie dla szkół/ placówek oświatowych. Realizacja zajęć w tej formie ujawniła problem niedostatecznej znajomości metodyki kształcenia na odległość u nauczycieli, co wymusza intensywne dokształcanie i modyfikację programów. Nauczyciele poszukują różnych e-możliwości realizacji podstawy programowej oraz nowej formuły pracy z uczniami.

W ramach realizowanego grantu doradcy metodyczni i konsultant SCDiDN przeprowadzą szkolenia i konsultacje dla 18 grup nauczycieli. Szkolenia realizowane będą zgodnie z Ramowym programem szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej w formie zdalnej (minimum 50%) i stacjonarnej z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, materiałów edukacyjnych przygotowanych przez ORE oraz zasobów SCDiDN. Konsultacje prowadzone przez pracowników Samorządowego Centrum będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników grantu.

Uczestnikami szkoleń i konsultacji będą nauczyciele przedszkoli szkół województwa mazowieckiego.

 

Termin realizacji projektu

czerwiec – listopad 2021

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.