×

Ostrzeżenie

The form #5 does not exist or it is not published.

Zarządzanie oświatą

Treści programowe

 • ogólna teoria organizacji i zarządzania
 • prawo oświatowe
 • zarządzanie i administrowanie placówką oświatową
 • wewnętrzna ewaluacja pracy szkoły/ placówki oświatowej
 • współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym

Kurs kwalifikacyjny będzie realizowany w okresie sierpień 2020 r. – maj 2021 r.

Termin zajęć:

 • 28 sierpnia 2020 r.
 • 12 - 13 września 2020 r.
 • 3 - 4 października 2020 r.
 • 24 - 25 października 2020 r.
 • 7 - 8 listopada 2020 r.
 • 21 - 22 listopada 2020 r.
 • 12 - 13 grudnia 2020 r.
 • 30 - 31 stycznia 2021 r.
 • 13 - 14 lutego 2021 r.
 • 27 - 28 lutego 2021 r.
 • 20 - 21 marca 2021 r.
 • 17 - 18 kwietnia 2021 r.
 •  8 - 9 maja 2021 r.
 • 29 maja 2021 r.
 • 30 maja 2021 r. Obrona pracy dyplomowej. Zakończenie kursu

 

 • Nabór:
  otwarty
 • Adresat:
  nauczyciele zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
 • Liczba godzin:
  236
 • 1100 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły:
  1300 zł
 • Prowadzący:
  Joanna Matysek
 • Miejsce:
  SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia:
  sobota, 03 października 2020
 • Godzina:
  14.00
 • Formy realizacji:
  stacjonarnie

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu w przypadku niedostatecznej liczby uczestników oraz zmiany terminu kursu.