• Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 30
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 350 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 400 zł
 • Prowadzący: Małgorzata Mielczarek
 • Przedmiot: ponadprzedmiotowe
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia: niedziela, 13 czerwca 2021
 • Godzina: 10.00
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, studenci i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych
 • Liczba godzin: 36
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 150 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 180 zł
 • Prowadzący: Mariusz Berczyński, Szymon Maciołek
 • Przedmiot: ponadprzedmiotowe
 • Miejsce: MS Teams
 • Data rozpoczęcia: wtorek, 08 czerwca 2021
 • Godzina: 19.00
 • Formy realizacji: online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 80 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 100 zł
 • Prowadzący: Mariusz Berczyński
 • Przedmiot: ponadprzedmiotowe
 • Miejsce: MS Teams
 • Data rozpoczęcia: wtorek, 08 czerwca 2021
 • Godzina: 17.00
 • Formy realizacji: online