Kurs na kierownika wypoczynku

Treści programowe

 • planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku
 • organizacja pracy w placówce wypoczynku
 • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
 • organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym
 • prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku

Opis formy doskonalenia: 10 godzin zajęć on-line


Termin realizacji: pierwsze spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2021 r. o godz. 17.00 na platformie Microsoft Teams i będzie miało charakter organizacyjny z częścią wprowadzającą.

Zapisz się na kurs

Dane osobowe

Please type your full name.

Please type your full name.

Please tell us how big is your company.

Invalid Input

Podaj datę urodzenia.

Invalid Input

Dane kontaktowe

Invalid email address.

Invalid Input

Adres zamieszkania

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Miejsce zatrudnienia

Please tell us how big is your company.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Wyrażenie zgody jest obowiązkowe do przeprowadzenia procedury zapisu.

 • Nabór:
  otwarty
 • Adresat:
  nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin:
  10
 • 80 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły:
  100 zł
 • Prowadzący:
  Mariusz Berczyński
 • Przedmiot:
  ponadprzedmiotowe
 • Miejsce:
  MS Teams
 • Data rozpoczęcia:
  wtorek, 08 czerwca 2021
 • Godzina:
  17.00
 • Formy realizacji:
  online

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu w przypadku niedostatecznej liczby uczestników oraz zmiany terminu kursu.