• Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Małgorzata Szymaniuk -Kruk
 • Przedmiot: język angielski, język niemiecki
 • Data rozpoczęcia: piątek, 20 listopada 2020
 • Godzina: 15.00
 • Formy realizacji: online
 • Informacje dodatkowe: drugie spotkanie 21.11.2020 r. godz.10.00
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 20 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 40 zł
 • Prowadzący: Dariusz Różański
 • Przedmiot: muzyka, ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Marta Lipińska, Dorota Saj, Anita Woźnica
 • Przedmiot: ponadprzedmiotowe
 • Informacje dodatkowe lokalizacji: Microsoft Teams
 • Data rozpoczęcia: piątek, 06 listopada 2020
 • Godzina: 16.00
 • Formy realizacji: online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 20 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 40 zł
 • Prowadzący: Joanna Matysek
 • Przedmiot: doradztwo zawodowe, ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele
 • Liczba godzin: 4
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 60 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 80 zł
 • Prowadzący: Dorota Ceranka-Czajkowska
 • Przedmiot: chemia, ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Dorota Saj
 • Przedmiot: matematyka, ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: online