• Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu w szkołach podstawowych
 • Liczba godzin: 6
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: bezpłatnie
 • Prowadzący: Małgorzata Szymaniuk -Kruk
 • Przedmiot: języki obce
 • Miejsce: MS Teams
 • Data rozpoczęcia: czwartek, 04 marca 2021
 • Godzina: 14.00
 • Formy realizacji: online
 • Informacje dodatkowe: Zgłoszenie udziału do dnia 02.03.2021 r.
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu w szkołach ponadpodstawowych
 • Liczba godzin: 6
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: bezpłatnie
 • Prowadzący: Małgorzata Połeć
 • Przedmiot: język polski
 • Miejsce: MS Teams
 • Data rozpoczęcia: czwartek, 04 marca 2021
 • Godzina: 16.00
 • Formy realizacji: online
 • Informacje dodatkowe: Zgłoszenie udziału do dnia 02.03.2021 r.
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 20 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 40 zł
 • Prowadzący: Dariusz Różański
 • Przedmiot: muzyka, ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 20 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 40 zł
 • Prowadzący: Joanna Matysek
 • Przedmiot: doradztwo zawodowe, ponadprzedmiotowe
 • Miejsce: MS Teams
 • Data rozpoczęcia: wtorek, 16 marca 2021
 • Godzina: 16.00
 • Formy realizacji: online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 20 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 40 zł
 • Prowadzący: Joanna Matysek
 • Przedmiot: doradztwo zawodowe
 • Data rozpoczęcia: wtorek, 24 listopada 2020
 • Godzina: 15.30
 • Formy realizacji: online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 6
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 20 zł
 • Prowadzący: Dariusz Kozioł
 • Przedmiot: informatyka/ technika, ponadprzedmiotowe
 • Miejsce: MS Teams
 • Data rozpoczęcia: poniedziałek, 15 marca 2021
 • Godzina: 16.00
 • Formy realizacji: online
 • Informacje dodatkowe: II spotkanie - 22.03.2021 r. godz. 16.00
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Dorota Saj
 • Przedmiot: matematyka, ponadprzedmiotowe
 • Miejsce: MS Teams
 • Data rozpoczęcia: czwartek, 25 marca 2021
 • Godzina: 15.00
 • Formy realizacji: online