• Nabór: otwarty
  • Adresat: nauczyciele przedmiotów zawodowych
  • Liczba godzin: 5
  • Odpłatność - szkoły współpracujące: 20 zł
  • Odpłatność - pozostałe szkoły: 40 zł
  • Prowadzący: Małgorzata Szymaniuk -Kruk
  • Przedmiot: szkolnictwo zawodowe, ponadprzedmiotowe
  • Formy realizacji: e-learning