• Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele bibliotekarze
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 20 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 40 zł
 • Prowadzący: Danuta Tatarczak
 • Przedmiot: biblioteka szkolna
 • Formy realizacji: e-learning
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół
 • Liczba godzin: 20
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 50 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 70 zł
 • Prowadzący: Dorota Saj
 • Przedmiot: matematyka
 • Data rozpoczęcia: czwartek, 26 listopada 2020
 • Godzina: 16.30
 • Formy realizacji: e-learning