• Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele bibliotekarze
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 20 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 40 zł
 • Prowadzący: Danuta Tatarczak
 • Przedmiot: biblioteka szkolna
 • Formy realizacji: e-learning
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotów zawodowych
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 20 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 40 zł
 • Prowadzący: Małgorzata Szymaniuk -Kruk
 • Przedmiot: szkolnictwo zawodowe, ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: e-learning
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Małgorzata Szymaniuk -Kruk
 • Przedmiot: język niemiecki
 • Formy realizacji: e-learning
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół
 • Liczba godzin: 20
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 50 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 70 zł
 • Prowadzący: Dorota Saj
 • Przedmiot: matematyka
 • Formy realizacji: e-learning