• Nabór: otwarty
  • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
  • Liczba godzin: 10
  • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
  • Odpłatność - pozostałe szkoły: 30 zł
  • Prowadzący: Małgorzata Szymaniuk -Kruk
  • Przedmiot: język niemiecki
  • Miejsce: MS Teams
  • Data rozpoczęcia: piątek, 28 maja 2021
  • Godzina: 16.00
  • Formy realizacji: online