• Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 30 zł
 • Prowadzący: Małgorzata Szymaniuk -Kruk
 • Przedmiot: język niemiecki
 • Miejsce: MS Teams
 • Data rozpoczęcia: piątek, 19 marca 2021
 • Godzina: 16.00
 • Formy realizacji: online, platforma
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 30 zł
 • Prowadzący: Małgorzata Połeć
 • Przedmiot: język polski, ponadprzedmiotowe
 • Miejsce: MS Teams
 • Data rozpoczęcia: czwartek, 25 marca 2021
 • Godzina: 16.00
 • Formy realizacji: online, platforma
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 30
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 60 zł
 • Prowadzący: Marta Lipińska
 • Przedmiot: ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: stacjonarnie, platforma
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 20 zł
 • Prowadzący: Ewa Komorowska
 • Przedmiot: religia
 • Miejsce: MS Teams
 • Data rozpoczęcia: czwartek, 11 marca 2021
 • Godzina: 17.00
 • Formy realizacji: online, platforma
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedszkoli
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 30 zł
 • Prowadzący: Józefa Jóźwik
 • Przedmiot: wychowanie przedszkolne
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Formy realizacji: stacjonarnie, platforma
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 30 zł
 • Prowadzący: Agnieszka Sempruch
 • Przedmiot: przyroda/ biologia
 • Miejsce: MS Teams
 • Data rozpoczęcia: czwartek, 25 marca 2021
 • Godzina: 16.00
 • Formy realizacji: online, platforma
 • Informacje dodatkowe: zajęcia na platformie do samodzielnego realizowania przez uczestnika