• Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 20
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Anita Woźnica
 • Przedmiot: historia/WOS, ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: stacjonarnie, online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu w szkołach podstawowych, nauczyciele przedmiotu w szkołach ponadpodstawowych
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 30 zł
 • Prowadzący: Małgorzata Szymaniuk -Kruk
 • Przedmiot: język niemiecki
 • Formy realizacji: stacjonarnie, e-learning
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele
 • Liczba godzin: 6
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 20 zł
 • Prowadzący: Dariusz Kozioł, Małgorzata Szymaniuk -Kruk
 • Przedmiot: język niemiecki
 • Formy realizacji: stacjonarnie, online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele pracujący z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Liczba godzin: 20
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Monika Szustkowska
 • Przedmiot: szkolnictwo specjalne, ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: stacjonarnie, online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: zainteresowani nauczyciele
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 30 zł
 • Prowadzący: Małgorzata Połeć
 • Przedmiot: język polski, ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: stacjonarnie, online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: zainteresowani nauczyciele
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 30 zł
 • Prowadzący: Małgorzata Połeć
 • Przedmiot: język polski, ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: stacjonarnie, online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 30
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 60 zł
 • Prowadzący: Marta Lipińska
 • Przedmiot: ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: stacjonarnie, online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni, wychowawcy świetlic
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 30 zł
 • Prowadzący: Danuta Lebuda
 • Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna/ kształcenie integracyjne
 • Formy realizacji: stacjonarnie, online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 30 zł
 • Prowadzący: Dariusz Kozioł
 • Przedmiot: informatyka/ technika, ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: stacjonarnie, online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 30 zł
 • Prowadzący: Dariusz Kozioł
 • Przedmiot: informatyka/ technika, ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: stacjonarnie, online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 15
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 40 zł
 • Prowadzący: Dariusz Kozioł
 • Przedmiot: informatyka/ technika, ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji: stacjonarnie, online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół
 • Liczba godzin: 20
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Ewa Komorowska, Dariusz Kozioł
 • Formy realizacji: stacjonarnie, online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedszkoli
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 30 zł
 • Prowadzący: Józefa Jóźwik
 • Przedmiot: wychowanie przedszkolne
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Godzina: 9.00
 • Formy realizacji: stacjonarnie, online
 • Nabór: otwarty
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 30 zł
 • Prowadzący: Agnieszka Sempruch
 • Przedmiot: przyroda/ biologia
 • Formy realizacji: stacjonarnie, online
 • Informacje dodatkowe: zajęcia na platformie do samodzielnego realizowania przez uczestnika