Wyszukaj szkolenie

 • Przedmiot
 • Liczba godzin
 • Prowadzący
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: język niemiecki, ponadprzedmiotowe, języki obce, język angielski (szkoły podstawowe)), język angielski (szkoły ponadpodstawowe)), język angielski
 • Adresat: zainteresowani nauczyciele, nauczyciele języka obcego szkoły podstawowej, nauczyciele języka obcego szkoły ponadpodstawowej
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: bezpłatnie
 • Prowadzący: Małgorzata Szymaniuk -Kruk
 • Miejsce: MS Teams
 • Data rozpoczęcia: czwartek, 16 marzec 2023
 • Godzina: 16.30
 • Formy realizacji: online
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: język niemiecki
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu w szkołach podstawowych, nauczyciele przedmiotu w szkołach ponadpodstawowych
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Małgorzata Szymaniuk -Kruk
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia: czwartek, 01 grudzień 2022
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: język niemiecki, języki obce, język angielski (szkoły podstawowe)), język angielski (szkoły ponadpodstawowe)), język angielski
 • Adresat: nauczyciele języka obcego szkoły podstawowej, nauczyciele języka obcego szkoły ponadpodstawowej
 • Liczba godzin: 20
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 200 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 200 zł
 • Prowadzący: Małgorzata Szymaniuk -Kruk, Anna Staręga
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia: piątek, 30 wrzesień 2022
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Informacje dodatkowe: w cenie kursu materiały do ćwiczeń
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: język niemiecki, języki obce, język angielski (szkoły podstawowe)), język angielski (szkoły ponadpodstawowe)), język angielski
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Mariola Sandurska
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia: piątek, 17 marzec 2023
 • Godzina: 15.00
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: język polski, matematyka, język niemiecki, języki obce, język angielski
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu w szkołach podstawowych
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Mariola Sandurska
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia: piątek, 18 listopad 2022
 • Godzina: 14.00
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: język angielski (szkoły podstawowe)), język angielski
 • Adresat: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: bezpłatnie
 • Prowadzący: Mariola Sandurska
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia: czwartek, 27 październik 2022
 • Godzina: 15.00
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: OTWARTY
 • Przedmiot: język niemiecki, języki obce, język angielski (szkoły ponadpodstawowe)), język angielski
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Elżbieta Sobiczewska
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia: piątek, 31 marzec 2023
 • Godzina: 15.00
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: język niemiecki, pedagodzy specjalni, języki obce, język angielski (szkoły ponadpodstawowe)), język angielski
 • Adresat: pedagodzy specjalni, zainteresowani nauczyciele, nauczyciele języka obcego szkoły ponadpodstawowej
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: bezpłatnie
 • Prowadzący: Elżbieta Sobiczewska, Edyta Biernacka
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia: czwartek, 29 wrzesień 2022
 • Godzina: 15.00
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: język angielski (szkoły ponadpodstawowe)), język angielski
 • Adresat: nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: bezpłatnie
 • Prowadzący: Elżbieta Sobiczewska
 • Miejsce: MS Teams
 • Data rozpoczęcia: piątek, 21 październik 2022
 • Godzina: 16.00
 • Formy realizacji: online
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: biblioteka szkolna
 • Adresat: nauczyciele bibliotekarze
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Danuta Tatarczak
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia: piątek, 24 marzec 2023
 • Godzina: 14.00
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: ponadprzedmiotowe, biblioteka szkolna
 • Adresat: nauczyciele bibliotekarze
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Joanna Ługowska
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia: piątek, 09 grudzień 2022
 • Godzina: 14.00
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: biblioteka szkolna
 • Adresat: nauczyciele bibliotekarze
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: bezpłatnie
 • Prowadzący: Danuta Tatarczak
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia: piątek, 07 październik 2022
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: język polski, ponadprzedmiotowe
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Małgorzata Połeć
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6, MS Teams
 • Formy realizacji: stacjonarnie, online
 • Informacje dodatkowe: stacjonarnie - 2 godz.; online - 3 godz.
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: język polski, ponadprzedmiotowe
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Małgorzata Połeć
 • Miejsce: ZSP Nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, MS Teams
 • Data rozpoczęcia: czwartek, 27 październik 2022
 • Godzina: 17.00
 • Formy realizacji: stacjonarnie, online
 • Informacje dodatkowe: stacjonarnie - 2 godz., online - 3 godz.
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: język polski
 • Adresat: nauczyciele przedmiotu w szkołach ponadpodstawowych
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: bezpłatnie
 • Prowadzący: Małgorzata Połeć
 • Miejsce: MS Teams
 • Data rozpoczęcia: piątek, 25 listopad 2022
 • Godzina: 16.00
 • Formy realizacji: online
 • Nabór: OTWARTY
 • Przedmiot: wychowanie przedszkolne, psycholodzy szkolni, pedagodzy szkolni, ponadprzedmiotowe, świetlice szkolne i internaty, edukacja wczesnoszkolna
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 6
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Anna Bogusz, Joanna Ługowska
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia: czwartek, 20 kwiecień 2023
 • Godzina: 15.30
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: psycholodzy szkolni, pedagodzy szkolni, ponadprzedmiotowe
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Joanna Ługowska
 • Miejsce: MS Teams
 • Data rozpoczęcia: piątek, 25 listopad 2022
 • Godzina: 15.00
 • Formy realizacji: online
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: psycholodzy szkolni, pedagodzy szkolni
 • Adresat: pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: bezpłatnie
 • Prowadzący: Joanna Ługowska
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia: środa, 19 październik 2022
 • Godzina: 17.00
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna/ kształcenie integracyjne, pedagodzy szkolni, świetlice szkolne i internaty, edukacja wczesnoszkolna
 • Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele świetlicy
 • Liczba godzin: 3
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: bezpłatnie
 • Prowadzący: Anna Bogusz
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia: piątek, 27 styczeń 2023
 • Godzina: 14.00
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: wychowanie przedszkolne, psycholodzy szkolni, pedagodzy szkolni, ponadprzedmiotowe, pedagodzy specjalni, edukacja wczesnoszkolna
 • Adresat: pedagodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele, nauczyciele wychowania przedszkolnego, współorganizujący kształcenie specjalne, terapeuci pedagogiczni
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Anna Bogusz
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia: piątek, 02 grudzień 2022
 • Godzina: 14.00
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna/ kształcenie integracyjne, pedagodzy szkolni, świetlice szkolne i internaty, edukacja wczesnoszkolna
 • Adresat: nauczyciele przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni, opiekunowie świetlic szkolnych, zainteresowani nauczyciele
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Anna Bogusz
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia: sobota, 19 listopad 2022
 • Godzina: 9.00
 • Formy realizacji: stacjonarnie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.