• Nabór: otwarty
  • Adresat: nauczyciele zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
  • Liczba godzin: 236
  • Odpłatność - szkoły współpracujące: 1100 zł
  • Odpłatność - pozostałe szkoły: 1300 zł
  • Prowadzący: Joanna Matysek
  • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
  • Data rozpoczęcia: piątek, 28 sierpnia 2020
  • Godzina: 14.00
  • Formy realizacji: stacjonarnie