UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W SZKOLE - DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW

Treści programowe

 • specjalne potrzeby edukacyjne a specyficzne trudności w uczeniu się
 • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle obowiązującego prawa oświatowego
 • planowanie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • analiza opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • rozwijanie funkcji poznawczych u dzieci: pamięć, koncentracja uwagi, percepcji wzrokowej i słuchowej
 • propozycje rozwiązań metodycznych

 Termin realizacji - 19 października 2023 r. 

Nabór zamknięty

 • Nabór:
  ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot:
  szkolnictwo specjalne, pedagodzy specjalni, kształcenie specjalne, świetlica szkolna
 • Adresat:
  pedagodzy specjalni, wychowawcy świetlic, nauczyciele i terapeuci pracujący z dzieckiem ze SPE, nauczyciele wszystkich typów szkół różnych specjalności
 • Liczba godzin:
  8
 • 40 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły:
  60 zł
 • Prowadzący:
  Monika Szustkowska
 • Miejsce:
  MS Teams
 • Data rozpoczęcia:
  czwartek, 19 październik 2023
 • Godzina:
  17.30
 • Formy realizacji:
  online

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu w przypadku niedostatecznej liczby uczestników oraz zmiany terminu kursu.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.