poniedziałek, 22 maj 2023 14:41

„Cyfrowi tubylcy” to pokolenie młodych ludzi, którzy przyszli na świat w okresie rewolucji technologiczno-medialnej. Dla nich Internet jest źródłem wiedzy (Wikipedia), zabawy i emocji (gry). Jest naturalną płaszczyzną budowania relacji społecznych (portale społecznościowe). Są oni przekonani, że dostęp do multimediów mogą mieć prawie wszędzie i zawsze, za pomocą urządzeń (telefony, tablety). Sytuacje tę znają również producenci takiego sprzętu i oprogramowania, którzy coraz mocniej kształtują sposób postrzegania świata młodych ludzi, kreując z jednej strony ich potrzeby i zainteresowania a z drugiej dostarczają coraz nowszych gadżetów zaspokajających te potrzeby.

Czy można obronić się przez zalewem technologii? Czy w ogóle powinniśmy się przed tym bronić i kto powinien stać na straży zachowania równowagi pomiędzy realną rzeczywistością, a jej wirtualną kreacją w świecie komputerowym? Wyżej zadane pytania są bardzo ważne, należy się nad nimi zastanowić, nie mniej jednak w tym artykule skupiam się na możliwości zastosowania technologii na lekcjach wychowania fizycznego. Może warto wykorzystać te nowinki na lekcjach? W obszarze aktywności fizycznej pojawia się wiele nowych możliwości związanych z wykorzystaniem multimedialnych urządzeń monitorujących np. aktywność, rejestrujących jej przebieg i zakres.

Uczniowie każdego dnia stykają się z technologią - to dla nich „chleb powszedni”, dlatego też, wychowanie fizyczne musi „pójść do przodu”, zmieniać się i dać nowe możliwości jej użytkownikom. Obecnie, dzięki rewolucji w świecie „multimediów”, zarówno nauczyciel, jak i uczniowie mają wiele możliwości korzystania z nowoczesnej technologii, które mogą pozytywnie zmieniać oblicze współczesnych lekcji wychowania fizycznego.

W poniższym artykule chciałabym odpowiedzieć na pytanie jak te technologiczne nowinki wykorzystać na potrzeby całożyciowej aktywności fizycznej i jaką rolę może a właściwie powinno pełnić w tym wszystkim wychowanie fizyczne. Wykorzystanie technologii informacyjno-komputerowej na lekcji wychowania fizycznego może być sporym wyzwaniem zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Aby rozpocząć wdrażanie nowoczesnej technologii na zajęciach nie trzeba wcale posiadać certyfikatu ukończenia specjalnych kursów informatycznych. Wystarczy odrobina wiedzy ze świata nowinek technologicznych. Aby móc efektywnie korzystać z nowoczesnej technologii trzeba przede wszystkim być świadomym korzyści, jakie z nich płyną, posiadać wiedzę na temat sposobów osiągania założonych celów lekcji oraz umiejętnie wykorzystać uzyskane dane do oceny postępu uczniów.

Obszary, w których nauczyciel może wykorzystać TIK na lekcjach wychowania fizycznego:

Komunikacja
Najprostszym sposobem na wykorzystanie nowych technologii jest komunikacja z uczniami przez skrzynkę e-mail, portal społecznościowy lub forum internetowe. Dzięki wykorzystaniu takich narzędzi łatwo poinformujemy uczniów o np. nadchodzących wydarzeniach sportowych, rajdach, wycieczkach itp., co w konsekwencji spowoduje ich większe zaangażowanie. Dodatkowo prowadzenie strony na portalu społecznościowym jest znakomitą formą promocji wśród osób, które szukają informacji o szkole np. rodziców, uczniów.

Przygotowywanie scenariuszy zajęć
Kolejnym sposobem wykorzystania technologii jest wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości (VR) i gier edukacyjnych. VR pozwala nauczycielom na symulowanie różnych scenariuszy, w tym sytuacji treningowych i sytuacji związanych z bezpieczeństwem na lekcji. Dzięki temu uczniowie mogą ćwiczyć swoje umiejętności w bezpiecznym i kontrolowanym przez nauczyciela środowisku, co może pomóc w lepszym przyswajaniu podawanej wiedzy i poprawie ich umiejętności.

Przyswajanie wiedzy
Gry edukacyjne, takie jak quizy i gry interaktywne, również mogą pomóc uczniom w lepszym przyswajaniu wiedzy na temat zdrowego stylu życia i sportu szeroko pojętego. Mogą one zawierać zadania i wyzwania, które wymagają od uczniów odpowiednich umiejętności fizycznych oraz wiedzy teoretycznej. Ponadto, takie gry mogą być atrakcyjnym narzędziem motywującym uczniów do aktywnego udziału w zajęciach sportowych.

Analiza techniki ruchu
Kolejnym obszarem, w którym można wykorzystać technologię na lekcjach wychowania fizycznego, jest użycie narzędzi do analizy biomechanicznej ruchu. Te narzędzia pozwalają nauczycielom na dokładną analizę techniki i stylu ruchu uczniów podczas ćwiczeń. Dzięki temu nauczyciel może dokładnie zidentyfikować problemy techniczne i wskazać konkretne obszary wymagające poprawy. To może pomóc uczniom w poprawie ich umiejętności sportowych, jak i zapobiec kontuzjom.

Aktywizacja i zaangażowanie
Zagadnienia te niejednokrotnie wymagają dobrego przygotowania się do lekcji. Warto poprosić o znalezienie ćwiczeń czy informacji , które będą pomocne w realizacji np. rozgrzewki czy danego tematu lekcji. Inną możliwością jest wykorzystywanie fragmentów filmów z różnych portali społecznościowych (np. YouTube). Powinien być to film, o którym nauczyciel wie, że jest nośnikiem określonych wartości i związany jest z obszarem kultury fizycznej. W przypadku wychowania fizycznego zakres możliwości jest duży. Można posłużyć się zarówno wydarzeniami sportowymi (budzącymi zwykle duże emocje) do zwrócenia uwagi na określone przepisy w danej dyscyplinie. Można też wykorzystać filmy o tematyce sportowej do pokazania pewnych cech osobowości, czy postaw moralnych w sytuacjach związanych z wysiłkiem fizycznym i rywalizacją.

Monitorowanie postępów
Ostatnim sposobem, jest wykorzystanie aplikacji mobilnych, które umożliwiają mierzenie i śledzenie wyników uczniów podczas zajęć sportowych. Dzięki nim nauczyciel może dokładnie monitorować postępy każdego ucznia i dostosować program nauczania do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Ponadto, aplikacje te często oferują funkcje umożliwiające zapisywanie notatek i raportów, co ułatwia dokumentowanie postępów uczniów oraz umożliwia ich późniejszą analizę.

Oto przykłady kilku aplikacji, dzięki, którym praca nauczyciela może stać się efektywniejsza, a dla ucznia lekcja wychowania fizycznego atrakcyjniejsza :

Strava Cycling” to popularna aplikacja dla rowerzystów. Dzięki wykorzystaniu technologii „Google Maps” można obserwować na bieżąco trasę, którą się pokonuje. Aplikacja wyświetla również liczbę zarejestrowanych tras, całkowitą sumę pokonanych podjazdów i przebytych kilometrów oraz całkowity czas jazdy na rowerze.

Strava

„Nike+GPS” rejestruje czas, dystans, spalone kalorie i wyświetla na mapie przebytą trasę. Z aplikacją zintegrowany jest serwis Nikeplus.com, który pozwala rywalizować z innymi użytkownikami na różnej płaszczyźnie.

Workout
„Sports Tracker” umożliwia rejestrowanie i dzielenie się nie tylko rezultatami, ale również notatkami i zdjęciami stworzonymi podczas treningu. Sports Tracker monitoruje czas ćwiczenia , dystans i spalone kalorie.

Sports
„Minutes Abs Workout” oferuje program treningowy oraz materiały w postaci zdjęć i filmów, które ułatwiają wykonywanie poszczególnych ćwiczeń i uczą właściwych technik.

Minutes
„Workout Music” pozwala ustawić czas pracy (odtwarzanie muzyki) i odpoczynku (zatrzymywanie muzyki) tworząc interwał sesji treningu, czy też lekcji.

Workout Music
„TGFU Games” to aplikacja posiadająca 200 gier. Gry i działania są klasyfikowane w różnych kategoriach, a także wymienione są alfabetycznie i zalecane w zależności od umiejętności uczniów. Każda gra i aktywność opisuje zalecane poziomy, potrzebny sprzęt, problemy taktyczne, zasady gry, bezpieczeństwa, zmiany i postęp.

TGFU Games
„Calorie Counter” informuje o tym ile kalorii znajduje się w danej przekąsce lub posiłku. W jej bazie znajduje się ok. 500 tysięcy produktów oraz dań znanych sieci restauracji wraz ze szczegółowymi opisami wartości odżywczych.

calori
„Coaches Eye” umożliwia nagrywanie filmów wideo oraz przeglądanie ich w zwolnionym tempie, posiada narzędzia do zastosowanie nowoczesnej technologii w praktyce - sprawozdania i pomysły.

Coaches Eye
„Runkeeper” oferuje pomiary dla 13 dyscyplin sportowych. Służy do monitorowania czasu treningu, prędkość poruszania się, spalone kalorie oraz pokazuje przebytą trasę.

Runkeeper
„Adidas miCoach” monitoruje tradycyjne pomiary, a ponadto pozwala wygenerować programy treningowe na podstawie umiejętności i indywidualnych celów użytkownika.

Adidas miCoach
„Sprint Timer” to unikatowy zegar/stoper oraz aplikacja robiąca zdjęcia, pozwalająca na dokładny pomiar na mecie, w podobny sposób, jak na wielkiej rangi imprezach sportowych. Należy uruchomić stoper, a następnie skierować aparat w stronę mety. Można uzyskać czas zawodnika przekraczającego linię mety z dokładnością do 0,01s.

Sprint Timer
„YouTube” to bogactwo informacji. Jedno z lepszych zastosowań dla lekcji wychowania fizycznego to znalezienie dobrych przykładów umiejętności sportowych, do których można odnieść się podczas lekcji.

Podsumowanie

Wprowadzenie technologii informacyjnej i komputerowej na lekcjach wychowania fizycznego może przynieść wiele korzyści uczniom i nauczycielom. Dzięki tym narzędziom, uczniowie mogą osiągnąć lepsze wyniki w swoich zindywidualizowanych planach treningowych, technice ruchu i przede wszystkim zdrowiu fizycznym. Dodatkowo narzędzia te mogą poprawić jakość jednostki lekcyjnej, spowodować większe zaangażowanie uczniów oraz, co wydaje się być najważniejsze przyczynić się do wzięcia odpowiedzialności za własne zdrowie obecnie i w przyszłości. Z kolei nauczyciele mają możliwość wymiernego monitorowania postępów swoich podopiecznych. Mogą precyzyjniej dostosować programy treningowe oraz prowadzić bardziej urozmaicone, ciekawsze lekcje. Reasumując wśród nowinek multimedialnych można znaleźć wiele ciekawych narzędzi, które pod kontrolą nauczyciela dadzą wiele pozytywnych rezultatów.

Pokażmy uczniom, że sport jest fajny, modny i na czasie!!!

 

Piśmiennictwo

  1. Bronikowski, M. (2012). Dydaktyka wychowania fizycznego, fizjoterapii i sportu. Seria: Podręczniki nr 66, AWF Poznań.
  2. Bronikowski, M. (2012). Nowe technologie multimedialne w edukacyjnej służbie wychowania fizycznego.
  3. Marczak, I., Talaga-Michalska, M., & Skierska-Pięta, K. (2011). Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji – wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia. Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych

 

Paulina Guzek
Nauczyciel wychowania fizycznego
I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.