czwartek, 17 czerwiec 2021 09:27

Zmieniająca się szkolna rzeczywistość wymaga stałego doskonalenia się nauczycieli oraz permanentnych poszukiwań nowych rozwiązań metodycznych do pracy z uczniami. Działania nauczycieli warunkują: zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego, zalecenia Rady Unii Europejskiej w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, zróżnicowane, inne niż dotychczas potrzeby dzieci rozpoczynających edukację oraz oczekiwania się rynku pracy. Analizując podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej znajdujemy szereg zapisów mówiących o konieczności kształcenia kompetencji kluczowych.

Kompetencje zdefiniowano w ZALECENIU RADY UNII EUROPEJSKIEJ z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie jako połączenie:

 • wiedzy,
 • umiejętności,
 • postaw

odpowiednich do sytuacji: uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej, zatrudnienia.

Każda osoba ma prawo do dobrej jakości i włączającego kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie w celu utrzymania i nabywania umiejętności, które pozwolą jej w pełni uczestniczyć w życiu społeczeństwa i skutecznie radzić sobie ze zmianami na rynku pracy.
W ramach odniesienia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:

 • Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; 
 • Kompetencje w zakresie wielojęzyczności;
 • Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;
 • Kompetencje cyfrowe;
 • Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;
 • Kompetencje obywatelskie;
 • Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;
 • Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Nasuwa się pytanie, jak kształcić kompetencje kluczowe?
W podstawie programowej jednym z zadań szkoły jest wspieranie aktywności dziecka oraz rozwoju mechanizmów uczenia się, a także organizacja zajęć umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie. Są to wskazówki, jak organizować proces edukacyjny.

Nauczyciele w ramach dobrych praktyk chcą podzielić się swoimi pomysłami. Poniżej przedstawię, kilka rozwiązań metodycznych wypracowanych przez uczestników kursu „Jak kształcić kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej?” Swoje propozycje rozwiązań metodycznych przedstawiły: Joanna Wierzbicka, Agnieszka Śledź i Anna Gadomska.

Danuta Lebuda
Doradca metodyczny SCDIDN edukacji wczesnoszkolnej/ kształcenia integracyjnego

Gra dydaktyczna „Wisła” - Joanna Wierzbicka SP Nr 9 w Siedlcach
Gra dydaktyczna „Baśniowe domino”- Agnieszka Śledź SP Nr 9 w Siedlcach

Gra dydaktyczna “Mnożenie kości” - Anna Gadomska SP Nr 1 w Siedlcach

 

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.