poniedziałek, 23 marzec 2020 18:57

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadza od 25 marca 2020 roku obowiązek prowadzenie kształcenia na odległość z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wychodząc naprzeciw tym nowym doświadczeniom, Komisja Wychowania Katolickiego KEP przypomina katechetom o możliwości korzystania z portali związanych z podręcznikami do religii.

Na portalach można znaleźć różnorodne materiały pomocnicze, skorelowane z treściami zawartymi w „Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego”.

Zachęcam także, do poinformowania rodziców o specjalnych zajęciach dla dzieci w wieku od sześciu lat do jedenastu lat, tzn. od zerówki do czwartej/piątej klasy „Mocni w Duchu”. Program ten jest emitowany codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 12.30, zawiera treści biblijne i ewangelizacyjne, przekazywane za pomocą metod aktywizujących oraz interakcyjnych, np. śpiewy, nauka kroków do piosenek, rysowanie itp. https://youtu.be/CkeP3Npgspc

W klasach starszych warto wykorzystać pomoce do pracy zdalnej znajdujące się na:

Niezależnie od powyższych propozycji, zachęcam do korzystania ze znanych w kształceniu ogólnym platform edukacyjnych i innych narzędzi cyfrowych, umożliwiających zdalne nauczanie.

Planując pracę zdalną z uczniem pamiętajmy o zasadzie bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, uwzględniajmy możliwości psychofizyczne uczniów oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. Znajdźmy czas na dzielenie się informacją o mocnych stronach i trudnościach wynikających z tej nowej rzeczywistości wzajemnego uczenia się. Otoczmy naszych uczniów troską i przypominajmy im o pozostawaniu w domu, zgodnie z zasadą odpowiedzialności za siebie i innych w duchu V Bożego Przykazania „Nie zabijaj”, które wymaga od nas troski o zdrowie swoje i innych oraz zabrania niepotrzebnego narażania siebie i bliźnich na chorobę.

Przypominajmy prośbę papieża Franciszka, https://twitter.com/Pontifex_pl, aby „odpowiedzieć na pandemię wirusa powszechną modlitwą, współczuciem, czułością. Trwajmy zjednoczeni”.

Transmisje on-line warte zaproponowania uczniom i rodzicom:

Ewa Komorowska
doradca metodyczny religii
SCDiDN Siedlce

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.