wtorek, 31 marzec 2020 16:23

W obecnej sytuacji nauczyciele bibliotekarze mogą zdalnie realizować zadania biblioteczne. Przedstawiam propozycje przykładowych działań.

I. Biblioteki szkolne służą realizacji programów nauczania i wychowania.

Umożliwianie dostępu do lektur szkolnych i materiałów edukacyjnych:

 • pomoc w wyszukiwaniu lektur on-line, audiobooków oraz publikacji w wersji elektronicznej, udostępnianie linków poprzez dziennik elektroniczny,
 • współpraca z nauczycielami wszystkich przedmiotów, diagnoza potrzeb,pomoc w wyszukiwaniu, selekcjonowaniu i opracowaniu materiałów, udostępnianie.

II. Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się. Kształtowanie kompetencji czytelniczych

Promowanie czytelnictwa:

 • zachęcanie do czytania
 • informowanie o polecanych książkach, o nowościach
 • rekomendowanie bibliotek cyfrowych, portali księgarskich, blogów o książkach , recenzji książek
 • organizowanie konkursów czytelniczych (z wykorzystaniem TIK)
 • zachęcanie uczniów do pisania recenzji przeczytanych książek.

III. Realizacja zadania bibliotek szkolnych: gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Promocja zasobów platformy edukacyjnej MEN epodreczniki.pl i innych zasobów edukacyjnych dostępne w sieci:

 • prezentacja zasobów, pokazanie przykładowych opracowań tematu, pokazanie możliwości - zadania interaktywne, wirtualne spacery

IV. Realizacja zadania bibliotek szkolnych:„W bibliotekach szkolnych tworzy się warunki do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi”

 • wyszukiwanie tutoriali, instrukcji umożliwiających opanowanie umiejętności posługiwania się TIK
 • tworzenie bazy tych materiałów
 • udostępnianie
 • zachęcanie do wykorzystywania poznanych narzędzi w pracy własnej

V. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów

Tworzenie i udostępnianie baz materiałów:

 • diagnoza potrzeb
 • wyszukiwanie materiałów, opracowanie, udostępnianie
 • inspirowanie uczniów do rozwijania pasji poprzez różne działania np. linki do spotkań z ciekawymi ludźmi on-line,
 • umożliwienie prezentacji uczniowskich pasji

VI. Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej

Promowanie zasobów on-line:

 • biblioteki cyfrowe, repozytoria, archiwa i muzea cyfrowe
 • muzyka w sieci
 • spektakle teatralne, filmy dostępne on-line
 • zachęcanie uczniów do rekomendowania wyszukanych przez nich materiałów

VII. Biblioteki szkolne współpracują z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami

 • otwartość na współpracę, wyszukiwanie, selekcja, opracowanie i udostępnianie materiałów

Pracujmy twórczo, jako inspirację polecam:

Danuta Tatarczak
doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych
SCDiDN Siedllce

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.