• Nabór: otwarty
  • Adresat: zainteresowani nauczyciele
  • Liczba godzin: 5
  • Odpłatność - szkoły współpracujące: 40 zł
  • Odpłatność - pozostałe szkoły: 60 zł
  • Prowadzący: Elżbieta Sadło
  • Przedmiot: plastyka
  • Formy realizacji: stacjonarnie