Wyszukaj szkolenie

 • Przedmiot
 • Liczba godzin
 • Prowadzący
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: pedagodzy szkolni, ponadprzedmiotowe, edukacja wczesnoszkolna
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, wychowawcy klas
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: bezpłatnie
 • Prowadzący: Anna Bogusz
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia: piątek, 07 październik 2022
 • Godzina: 12.00
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: psycholodzy szkolni, doradztwo zawodowe, świetlice szkolne i internaty
 • Adresat: doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele, wychowawcy świetlic
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: bezpłatnie
 • Prowadzący: Wioleta Stefaniuk, Beata Grodzicka
 • Miejsce: SP nr 8 w Siedlcach, ul. Pescantina 2
 • Data rozpoczęcia: wtorek, 14 marzec 2023
 • Godzina: 10.30
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: świetlice szkolne i internaty
 • Adresat: zainteresowani nauczyciele, wychowawcy świetlic
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: bezpłatnie
 • Prowadzący: Wioleta Stefaniuk
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia: czwartek, 08 grudzień 2022
 • Godzina: 15.00
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: ponadprzedmiotowe, świetlice szkolne i internaty
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: bezpłatnie
 • Prowadzący: Wioleta Stefaniuk
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia: czwartek, 20 październik 2022
 • Godzina: 14.00
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: OTWARTY
 • Przedmiot: szkolnictwo specjalne, świetlice szkolne i internaty, pedagodzy specjalni, kształcenie specjalne
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, pedagodzy specjalni, wychowawcy świetlic
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: bezpłatnie
 • Prowadzący: Monika Szustkowska
 • Miejsce: MS Teams
 • Data rozpoczęcia: czwartek, 09 luty 2023
 • Godzina: 18.00
 • Formy realizacji: online
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: szkolnictwo specjalne, świetlice szkolne i internaty, pedagodzy specjalni, kształcenie specjalne
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, pedagodzy specjalni, wychowawcy świetlic
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 40 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 60 zł
 • Prowadzący: Monika Szustkowska
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia: piątek, 25 listopad 2022
 • Godzina: 15.00
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Informacje dodatkowe: kolejne spotkanie odbędzie się 09.12.2022 r.
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: ponadprzedmiotowe, świetlice szkolne i internaty, pedagodzy specjalni, kształcenie specjalne
 • Adresat: pedagodzy specjalni, wychowawcy świetlic, nauczyciele wszystkich typów szkół różnych specjalności
 • Liczba godzin: 8
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: bezpłatnie
 • Prowadzący: Monika Szustkowska
 • Miejsce: MS Teams
 • Data rozpoczęcia: czwartek, 20 październik 2022
 • Godzina: 18.00
 • Formy realizacji: online
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: świetlice szkolne i internaty, pedagodzy specjalni, edukacja wczesnoszkolna
 • Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni, wychowawcy świetlic
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Danuta Lebuda, Wiesława Chalecka
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: świetlice szkolne i internaty, pedagodzy specjalni, edukacja wczesnoszkolna
 • Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni, wychowawcy świetlic
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: bezpłatnie
 • Prowadzący: Danuta Lebuda
 • Miejsce: MS Teams
 • Data rozpoczęcia: środa, 16 listopad 2022
 • Godzina: 16.00
 • Formy realizacji: online
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: szkolnictwo specjalne, ponadprzedmiotowe, świetlice szkolne i internaty, edukacja wczesnoszkolna
 • Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni, wychowawcy świetlic
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 50 zł
 • Prowadzący: Wiesława Chalecka
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia: środa, 19 październik 2022
 • Godzina: 15.00
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
 • Adresat: nauczyciele przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 160 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 180 zł
 • Prowadzący: dr Justyna Leszka
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia: sobota, 05 listopad 2022
 • Godzina: 9.00
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: wychowanie przedszkolne, świetlice szkolne i internaty, pedagodzy specjalni, edukacja wczesnoszkolna
 • Adresat: nauczyciele przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni, wychowawcy świetlic
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 140 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 160 zł
 • Prowadzący: Katarzyna Makarewicz
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia: sobota, 22 październik 2022
 • Godzina: 9.00
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: wychowanie przedszkolne, pedagodzy szkolni, świetlice szkolne i internaty, edukacja wczesnoszkolna
 • Adresat: nauczyciele przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni, wychowawcy świetlic
 • Liczba godzin: 5
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: bezpłatnie
 • Prowadzący: Anna Strzeżysz
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Data rozpoczęcia: czwartek, 29 wrzesień 2022
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: OTWARTY
 • Przedmiot: wychowanie przedszkolne, psycholodzy szkolni, edukacja wczesnoszkolna/ kształcenie integracyjne, pedagodzy szkolni, inne, świetlice szkolne i internaty
 • Liczba godzin: 12
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 600 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 600 zł
 • Prowadzący: Anna Bogusz
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: OTWARTY
 • Przedmiot: psycholodzy szkolni, pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni
 • Adresat: zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy
 • Liczba godzin: 14
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 600 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 600 zł
 • Prowadzący: Anna Bogusz
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: wychowanie do życia w rodzinie
 • Adresat: nauczyciele szkół podstawowych
 • Liczba godzin: 300 godz. (240 godz. zajęć dydaktycznych oraz 60 godz. praktyk pedagog.)
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 1400 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 1800 zł
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: ponadprzedmiotowe
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 20
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 300 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 300 zł
 • Prowadzący: Anna Zwoleńska
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot: ponadprzedmiotowe
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 20
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 300 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 300 zł
 • Prowadzący: Anna Zwoleńska
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: OTWARTY
 • Przedmiot: ponadprzedmiotowe
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 30
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 350 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 400 zł
 • Prowadzący: Małgorzata Mielczarek
 • Miejsce: SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6
 • Formy realizacji: stacjonarnie
 • Nabór: OTWARTY
 • Przedmiot: ponadprzedmiotowe
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, studenci i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych
 • Liczba godzin: 36
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 230 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 230 zł
 • Prowadzący: Mariusz Berczyński, Szymon Maciołek
 • Miejsce: MS Teams
 • Formy realizacji: stacjonarnie, online
 • Informacje dodatkowe: stacjonarnie - 15 godz., online - 21 godz.
 • Nabór: OTWARTY
 • Przedmiot: ponadprzedmiotowe
 • Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin: 10
 • Odpłatność - szkoły współpracujące: 130 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły: 150 zł
 • Prowadzący: Mariusz Berczyński
 • Miejsce: MS Teams
 • Formy realizacji: online

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.