Dyżury:

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6 

 • piątek godz. 9:45-15:45

Wykształcenie

 • Studia magisterskie - matematyka, UW
 • Studia podyplomowe - informatyka, UPH
 • Nauczyciel dyplomowany
 • Doradca metodyczny w zakresie matematyki
 • Egzaminator OKE w zakresie egzaminu ósmoklasisty
 • Kurs kwalifikacyjny w zakresie Zarządzania Oświatą
 • Kurs Metodyka pracy w nauczaniu - uczeniu się dorosłych

Tematyka prowadzonych zajęć

 • Pomiar dydaktyczny, zasady konstrukcji sprawdzianów szkolnych, badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 • Przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych; analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych.
 • Ocenianie w zreformowanej szkole, konstruowanie i ewaluacja PSO, doskonalenie kompetencji w zakresie oceniania, ocenianie kształtujące w praktyce.
 • Plan wynikowy w pracy nauczyciela matematyki.
 • Uczeń ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi, praca z uczniem dysfunkcyjnym na lekcjach matematyki.
 • Sposoby aktywizowania uczniów w procesie edukacyjnym, prezentacja metod i technik aktywizujących, jak uczyć ciekawie i efektywnie, wykorzystanie gier edukacyjnych.
 • Wykonywanie środków dydaktycznych na lekcje matematyki.

Zakres zadań

 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia i doradztwa.
 • Organizowanie różnych form doskonalenia i doradztwa: konsultacje, konferencje, zespoły samokształceniowe i problemowe, lekcje otwarte, warsztaty ponadprzedmiotowe i przedmiotowo-metodyczne, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę.
 • Prowadzenie działalności dydaktycznej w ramach form doskonalenia nauczycieli organizowanych przez SCDiDN, gromadzenie i upowszechnianie informacji pedagogicznej oraz opracowań metodycznych.
 • Organizowanie i przeprowadzanie lub merytoryczne wspomaganie konkursów matematycznych, w tym Kangura i Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej.
 • Upowszechnianie nowych metod, technik i środków dydaktycznych, wdrażanie nowych przepisów prawa oświatowego, nowej podstawy programowej.
 • Podejmowanie działań służących inspirowaniu nauczycieli do pracy twórczej, przygotowywania opracowań metodycznych oraz badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 • Współpraca z OKE Warszawa, pełnienie funkcji egzaminatora.
Dorota Saj

Dorota Saj

matematyka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

503 581 621

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.