Wykształcenie

 • doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
 • studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie przysposobienia obronnego i obrony cywilnej
 • studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce
 • studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego
 • studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • trener II klasy w strzelectwie sportowym

Tematyka prowadzonych zajęć

 • Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Planowanie i organizowanie procesu dydaktycznego - wychowawczego
 • Badanie efektów procesu dydaktyczno – wychowawczego
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa.
 • Konstruowanie i ewaluacja programów nauczania edukacji dla bezpieczeństwa;
 • PZO edukacji dla bezpieczeństwa
 • Innowacje pedagogiczne w edukacji dla bezpieczeństwa
 • Metody aktywizujące w edukacji dla bezpieczeństwa
 • Zajęcia pozalekcyjne w edukacji dla bezpieczeństwa
 • Konkursy przedmiotowe i zawody tematycznie związane z edukacją dla bezpieczeństwa
 • TIK w edukacji dla bezpieczeństwa
 • Efektywna organizacja współpracy zespołów nauczycielskich
 • Rola i miejsce edukacji dla bezpieczeństwa w kształtowaniu wartości, norm i zasad
 • Kultura bezpieczeństwa

Zakres zadań

 • Inspirowanie nauczycieli do twórczej pracy
 • Organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego
 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia
 • Organizowanie wymiany doświadczeń między nauczycielami
 • Opiniowania innowacyjnych działań nauczycieli
 • Upowszechnianie efektywnych, różnorodnych metod i technik pracy z uczniami
 • Organizowanie i prowadzenie zespołów samokształceniowych, konsultacji indywidualnych i zespołowych oraz zajęć otwartych
 • Szkolenie rad pedagogicznych
Szymon Maciołek

Szymon Maciołek

edukacja dla bezpieczeństwa

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.