Dyżury

 • środa 15:40 - 16:40 Zespół Szkół Ponadgmnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8 
 • czwartek 12:00 - 13:00 SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6

Wykształcenie

 • doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
 • studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie przysposobienia obronnego i obrony cywilnej
 • studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce
 • studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego
 • studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • trener II klasy w strzelectwie sportowym

Tematyka prowadzonych zajęć

 • Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Planowanie i organizowanie procesu dydaktycznego - wychowawczego
 • Badanie efektów procesu dydaktyczno – wychowawczego
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa.
 • Konstruowanie i ewaluacja programów nauczania edukacji dla bezpieczeństwa;
 • PZO edukacji dla bezpieczeństwa
 • Innowacje pedagogiczne w edukacji dla bezpieczeństwa
 • Metody aktywizujące w edukacji dla bezpieczeństwa
 • Zajęcia pozalekcyjne w edukacji dla bezpieczeństwa
 • Konkursy przedmiotowe i zawody tematycznie związane z edukacją dla bezpieczeństwa
 • TIK w edukacji dla bezpieczeństwa
 • Efektywna organizacja współpracy zespołów nauczycielskich
 • Rola i miejsce edukacji dla bezpieczeństwa w kształtowaniu wartości, norm i zasad
 • Kultura bezpieczeństwa

Zakres zadań

 • Inspirowanie nauczycieli do twórczej pracy
 • Organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego
 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia
 • Organizowanie wymiany doświadczeń między nauczycielami
 • Opiniowania innowacyjnych działań nauczycieli
 • Upowszechnianie efektywnych, różnorodnych metod i technik pracy z uczniami
 • Organizowanie i prowadzenie zespołów samokształceniowych, konsultacji indywidualnych i zespołowych oraz zajęć otwartych
 • Szkolenie rad pedagogicznych
Szymon Maciołek

Szymon Maciołek

edukacja dla bezpieczeństwa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

508 392 150