Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania do życia w rodzinie - 19 listopada 2019 r.

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza na spotkanie z cyklu: SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE, które odbędzie się 19 listopada 2019 r. o godz. 16.00 w siedzibie SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6, II piętro

Temat spotkania: BLASKI I CIENIE PROWADZENIA ZAJĘĆ „WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE”

AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA - 21 listopada 2019 r.

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza spotkanie z cyklu AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA przeznaczone dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych.

Spotkanie odbędzie się 21 listopada 2019 r. o godz. 16.00 w siedzibie SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6, II piętro

Temat spotkania: WŁĄCZANIE UCZNIÓW W PROCES LEKCYJNY

Wyobraź sobie … czyli płasko i przestrzennie

Od 9 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 10 w Siedlcach jest realizowany projekt pt. Wyobraź sobie … czyli płasko i przestrzennie. Projekt ten dofinansowany został przez Fundację mBanku w ramach programu mPotęga.

Celem projektu jest przede wszystkim popularyzacja matematyki, ale również ukazanie powiązania matematyki z innymi dziedzinami życia, rozbudzanie twórczości u uczniów, rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia i zacieśnienie relacji międzyludzkich. Uczniowie mieli już możliwość uczestniczenia w zajęciach terenowych, na których mierzyli działkę z wykorzystaniem koła do odmierzania odległości z licznikiem, kroków, patyków … i rozwiązywali problemy badawcze związane ze skalą. Z pomocą klocków Reko zbadali własności wielokątów foremnych i stworzyli parkietaże.

AKADEMIA DYREKTORA - 24 października 2019 r.

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych na seminarium w ramach sieci współpracy i samokształcenia: AKADEMIA DYREKTORA

Spotkanie odbędzie się 24 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6, II piętro

Temat spotkania: REKOMENDACJE MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY DO PLANU PRACY

KLUB OPIEKUNA STAŻU - 22 października 2019 r.

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu na: KLUB OPIEKUNA STAŻU

Spotkanie odbędzie się 22 października 2019 r. o godz. 16.00 w siedzibie SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6, II piętro

Temat spotkania: ZMIANY W AWANSIE ZAWODOWYM NAUCZYCIELI

Klub Młodego Programisty - dzień otwarty

24 września 2019 r. w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach odbył się DZIEŃ OTWARTY Klubu Młodego Programisty. W wydarzeniu wziął udział Minister Cyfryzacji Marek Zagórski oraz Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa Wojciech Szajnar.

KLUB MŁODEGO DYREKTORA

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza na spotkanie z cyklu KLUB MŁODEGO DYREKTORA przeznaczone dla dyrektorów ze stażem 0-2 lata na stanowisku oraz innych zainteresowanych.

Spotkanie odbędzie się 25 września 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6, II piętro

Temat spotkania: RODO W PRACY DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Warsztaty AKTYWNOŚĆ MUZYCZNO - RUCHOWA NA PODSTAWIE METODY AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS

Nauczycielki wychowania przedszkolnego bardzo dynamicznie rozpoczęły nowy rok szkolny. Przez dwa dni: 6-7 września 2019 r. uczestniczyły w warsztatach muzyczno-ruchowych prowadzonych przez Beatę Kubiak z Wielunia.

Trenerka, która przed laty spotkała się z Batią – twórczynią metody przybliżania przedszkolakom muzyki poważnej, w sposób niezwykle ciepły i przystępny zapoznała uczestniczki z ideą i sposobami wdrażania tejże metody w pracy z najmłodszymi. Dodatkowym atutem tych zajęć było kompletne uposażenie kursantów w szczegółowe opisy, podkłady muzyczne przydatne do realizacji utworów.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

  • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  • Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Plener malarsko - fotograficzny w Mościbrodach

30 maja 2019 r. w Dworku w Mościbrodach odbył się kolejny plener malarsko-fotograficzny zorganizowany przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siedlcach, w którym uczestniczyli uczniowie siedleckich szkół. Była piękna pogoda, ognisko z kiełbaskami, wspaniała atmosfera i wystawa podsumowująca kreatywne działania.

Wkrótce wystawa w szkolnej galerii i foto zaprzyjaźnionej grupy fotograficznej ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Siedlcach.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.