AKADEMIA DYREKTORA - 19 lutego 2021 r.

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych na seminarium w ramach sieci współpracy i samokształcenia AKADEMIA DYREKTORA, które odbędzie się 19 lutego 2021 r. o godz. 10.00 na platformie Microsoft Teams

Temat spotkania: ZMOTYWOWANY NAUCZYCIEL – JAK SKUTECZNIE WSPIERAĆ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ W PROCESIE EDUKACJI ZDALNEJ?

W programie:

  • Trudne emocje dyrektora i nauczyciela - unikać czy zagospodarować?
  • Teoria autodeterminacji jako podstawa budowania motywacji wewnętrznej w zespole nauczycieli
  • Trzy kroki do sukcesu - dyrektor jako coach, moderator i facylitator

 ZGŁOSZENIE: nabór zamknięty