Zajęcia stacjonarne realizowane zgodnie z wytycznymi GIS

Szanowni Państwo,

Od dnia 1 września 2020 r. Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach przywraca szkolenia stacjonarne, w których może uczesniczyć maksymalnie 10 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Na stronie internetowej została zamieszczona oferta warsztatów i kursów w formie stacjonarnej i online.

Jednocześnie informujemy, że organizowane przez nas kursy i szkolenia są zgodne z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez SCDiDN.


Załączniki: