Model pracy z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym

Treści programowe

 • identyfikacja trudności edukacyjnych ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem
 • charakterystyka ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym
 • wyznaczniki procesu edukacyjnego w odniesieniu do ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym
 • sformułowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym
 • realizacja zajęć edukacyjnych w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym

 

 

Zapisz się na kurs

Dane osobowe

Please type your full name.

Please type your full name.

Please tell us how big is your company.

Invalid Input

Podaj datę urodzenia.

Invalid Input

Dane kontaktowe

Invalid email address.

Invalid Input

Adres zamieszkania

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Miejsce zatrudnienia

Please tell us how big is your company.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Wyrażenie zgody jest obowiązkowe do przeprowadzenia procedury zapisu.

 • Nabór:
  otwarty
 • Adresat:
  nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele
 • Liczba godzin:
  15
 • 40 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły:
  60 zł
 • Prowadzący:
  Ewa Komorowska
 • Przedmiot:
  szkolnictwo specjalne, ponadprzedmiotowe
 • Informacje dodatkowe lokalizacji:
  MS TEAMS
 • Data rozpoczęcia:
  wtorek, 20 października 2020
 • Godzina:
  17.00
 • Formy realizacji:
  online

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu w przypadku niedostatecznej liczby uczestników oraz zmiany terminu kursu.