Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw społecznych

Treści programowe

 • kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych, w tym kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych
 • dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, osiągnięcia duchowe i materialne na lekcjach języka polskiego
 • wycieczki przedmiotowe, ich cele i sposoby realizacji jako metoda wspomagająca edukację i wychowanie

Termin realizacji: marzec 2023 r.

 

 • Nabór:
  ZAMKNIĘTY
 • Przedmiot:
  język polski, ponadprzedmiotowe
 • Adresat:
  nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin:
  5
 • 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły:
  50 zł
 • Prowadzący:
  Małgorzata Połeć
 • Miejsce:
  SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6, MS Teams
 • Formy realizacji:
  stacjonarnie, online
 • Informacje dodatkowe:
  stacjonarnie - 2 godz.; online - 3 godz.

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu w przypadku niedostatecznej liczby uczestników oraz zmiany terminu kursu.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.