Motywująca funkcja oceniania kształtującego na różnych etapach edukacyjnych sposobem na rozwój samodzielności uczniów w procesie edukacyjnym

Treści programowe

 • idea oceniania kształtującego i techniki zadawania pytań
 • cele i kryteria oceniania kształtującego
 • informacja zwrotna jako zalecany
 • ocenianie kształtujące a sumujące
 • pytania kluczowe
 • ocena koleżeńska i samoocena
 • tworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem oceniania kształtującego

Opis formy doskonalenia:

 • 10 godzin  zajęć stacjonarnych
 • 20 godzin zajęć na platformie

Termin realizacji: październik / marzec 2021 r.

 

Zapisz się na kurs

Dane osobowe

Please type your full name.

Please type your full name.

Please tell us how big is your company.

Invalid Input

Podaj datę urodzenia.

Invalid Input

Dane kontaktowe

Invalid email address.

Invalid Input

Adres zamieszkania

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Miejsce zatrudnienia

Please tell us how big is your company.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Wyrażenie zgody jest obowiązkowe do przeprowadzenia procedury zapisu.

 • Nabór:
  otwarty
 • Adresat:
  nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin:
  30
 • bezpłatnie
 • Odpłatność - pozostałe szkoły:
  60 zł
 • Prowadzący:
  Marta Lipińska
 • Przedmiot:
  ponadprzedmiotowe
 • Formy realizacji:
  stacjonarnie, platforma

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu w przypadku niedostatecznej liczby uczestników oraz zmiany terminu kursu.