Office 365 dla szkół

Cele:

Cel główny:

Nawiązywanie współpracy i wspieranie nauczycieli administrujących usługą Office 365 dla szkól oraz nauczycielami zainteresowanymi wykorzystywaniem jej w procesie dydaktycznym

Cele szczegółowe:

  • poszerzanie kompetencji uczestników i nabywanie nowych umiejętności w zakresie stosowania narzędzi oferowanych w ramach usługi Office 365 dla szkół
  • wymiana doświadczeń i analiza dobrych praktyk między uczestnikami sieci, 
  • pozyskiwanie i korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów,
  • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci,
  • nawiązywanie kontaktów i współpracy między szkołami.
Formy realizacji:

spotkania stacjonarne, konsultacje indywidualne , spotkania on-line na platformie Office 365 dla szkół

Koordynator sieci:
Dariusz Kozioł