Projekt edukacyjny i webquesty na lekcjach geografii sposobem na rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów

Treści programowe

 • Metoda projektu – wstęp, założenia, cele, zalety
 • Rodzaje  projektów – omówienie cech dobrych projektów
 • Formy pracy przy wykorzystaniu projektu edukacyjnego
 • Tworzenie projektów edukacyjnych – warsztaty, omówienie przykładów
 • Etapy pracy metodą projektów – omówienie etapów na wybranym przykładzie projektu
 • Aspekt wychowawczy wykorzystania metody projektu – praca zespołowa z uczniami - Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów
 • Przygotowanie prezentacji efektów pracy oraz ewaluacja projektu
 • Rola nauczyciela w pracy metodą projektu
 • Rola rodziców i środowiska lokalnego w pracy metodą projektu
 • Projekt edukacyjny a realizacja treści podstawy programowej
 • Przykłady dobrych praktyk - podsumowanie szkolenia 

Termin realizacji: listopad 2020 r.

 

Zapisz się na kurs

Dane osobowe

Please type your full name.

Please type your full name.

Please tell us how big is your company.

Invalid Input

Podaj datę urodzenia.

Invalid Input

Dane kontaktowe

Invalid email address.

Invalid Input

Adres zamieszkania

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Miejsce zatrudnienia

Please tell us how big is your company.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Wyrażenie zgody jest obowiązkowe do przeprowadzenia procedury zapisu.

 • Nabór:
  otwarty
 • Adresat:
  nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • Liczba godzin:
  10
 • 30 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły:
  50 zł
 • Prowadzący:
  Marta Lipińska
 • Przedmiot:
  geografia
 • Formy realizacji:
  stacjonarnie

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu w przypadku niedostatecznej liczby uczestników oraz zmiany terminu kursu.