Dialog motywujący w pracy z uczniem niezmotywowanym do zmiany

Treści programowe

 • doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy skoncentrowanej na uczniu
 • poznanie filozofii i umiejętności komunikacyjnych DM
 • praca motywująca z oporem klienta

Cele:

 1. Podniesienie kompetencji i profesjonalizmu osób pracujących z trudnym i niezmotywowanym uczniem.
 2. Wzrost efektywności pracy z osobami  niezmotywowanymi, w tym:
 • umiejętności oceny poziomu motywacji klienta do zmiany i stosowania skutecznych interwencji motywujących, adekwatnych do określonej fazy procesu zmiany;
 • umiejętności komunikacji z uczniem, które będą jednocześnie interwencjami motywującymi go do zmian w zakresie rozwiązywania trudności osobistych, rodzinnych, bytowych;
 • udoskonalenie jakości pomocy udzielanej uczniom i jego rodzicom poprzez wypracowanie w stosunku do nich postawy akceptującej i motywującej;
 • reagowania na trudne sytuacje w relacji z klientem w sposób nieeskalujący konfliktów;
 • radzenia sobie z własnym napięciem i stresem w pracy;
 • radzenia sobie z oporem i napięciem ucznia

Termin realizacji: 31maja - 1 czerwca 2021 r.

 

Zapisz się na kurs

Dane osobowe

Please type your full name.

Please type your full name.

Please tell us how big is your company.

Invalid Input

Podaj datę urodzenia.

Invalid Input

Dane kontaktowe

Invalid email address.

Invalid Input

Adres zamieszkania

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Miejsce zatrudnienia

Please tell us how big is your company.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Wyrażenie zgody jest obowiązkowe do przeprowadzenia procedury zapisu.

 • Nabór:
  otwarty
 • Adresat:
  nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy
 • Liczba godzin:
  8
 • 100 zł
 • Odpłatność - pozostałe szkoły:
  120 zł
 • Prowadzący:
  Urszula Grodzka - certyfikowany terapeuta motywujący
 • Przedmiot:
  psycholodzy szkolni, pedagodzy szkolni, ponadprzedmiotowe, pedagodzy specjalni
 • Miejsce:
  ZOOM
 • Data rozpoczęcia:
  poniedziałek, 31 maja 2021
 • Godzina:
  16.00
 • Formy realizacji:
  online
 • Informacje dodatkowe:
  II spotkanie - 01.06.2021 r.

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu w przypadku niedostatecznej liczby uczestników oraz zmiany terminu kursu.