Dyżury

 • wtorek 15:30 - 17:30 online Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.tel. 605 833 277
 • środa 15:45 - 16:45 online Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 605 833 277

Wykształcenie

 • magister techniki - UMCS Lublin
 • Studia podyplomowe w zakresie podstaw informatyki - WSRP Siedlce
 • Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej – Organizacja i Zarządzanie Oświatą
 • Kursy kwalifikacyjne Opiekuna Pracowni Internetowych
 • Kurs - Praca z uczniem szczególnie zdolnym - SCDiDN w Siedlcach
 • Kurs - Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych programów dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych -SCDiDN w Siedlcach
 • Warsztaty dla nauczycieli "Informatyka specjalnością młodych Polaków" OEIiZK Warszawa, Olimpiada Informatyczna
 • Szkolenie on-line - Wprowadzenie do programowania w języku C++ - OEIiZK Warszawa
 • Kurs on-line - Jak uczestniczyć w Akcji eTwinning? - Narodowe Biuro Kontaktowe Akcji eTwinning
 • Szkolenie - Analiza i interpretacja wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych - tworzenie programu naprawczego - MSCDN w Siedlcach
 • Kurs: Wprowadzenie do programowania w języku C++
 • ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach
 • Kurs on-line „Jak przygotować kurs on-line na platformie Moodle”
 • Szkolenie: Sposoby oceniania a autonomia i motywacja ucznia w procesie uczenia się
 • Kurs "Neurodydaktyka w procesie nauczania i uczenia się"
 • Szkolenie: Microsoft in the Classroom
 • Szkolenie: Microsoft in Education
 • Szkolenie: 21st Century Learning Design
 • Szkolenie: MIE Trainer Academy Learning Path
 • Teacher Academy - In the Cloud File Storage, Collaboration and Communication with Office 365
 • Office 365 Tips & Tricks - OneDrive i Outlook
 • OneNote for Education
 • Using ICT Resources to Support Your Teaching
 • Deliver Curriculum with OneNote
 • Produktywność z OneNote.
 • Szkolenia e-lerningowe w ramach programu Microsoft Innovative Educator Expert:

Tematyka prowadzonych zajęć

 • Techniki tworzenia prezentacji multimedialnych.
 • Tablice interaktywne i programy do tworzenia interaktywnych zasobów edukacyjnych.
 • Tworzenie zasobów edukacyjnych na platformę moodle.
 • Zarządzanie treścią szkolnego portalu internetowego Joomla.
 • Zarządzanie treścią szkolnego portalu internetowego Wordpress.
 • Programowanie w nauczaniu wczesnoszkolnym.
 • Zastosowanie robotów w nauce programowania.
 • Bezpieczeństwo w sieci internet.
 • Szkoła w chmurze - Microsoft Office 365 dla szkół.
 • Zdalne nauczanie z zastosowaniem usługi Office 365

Zakres zadań

 • Zdiagnozowanie potrzeb nauczycieli w sferze pedagogiki oraz w zakresie kształtowania warsztatu nauczyciela informatyki/techniki
 • Organizowanie i prowadzenie zespołów samokształceniowych, konsultacji indywidualnych oraz lekcji otwartych
 • Poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań metodycznych w szczególności opartych o wykorzystanie nowych technologii informacyjnych
 • Upowszechnianie nowych metod, technik i środków dydaktycznych w szczególności projektorów i tablic interaktywnych.
 • Wdrażania programów do tworzenia materiałów stosowanych na lekcjach z wykorzystaniem TIK.
 • Wspieranie działań zmierzających do zwiększenia wykorzystania narzędzi TIK w praktyce szkolnej w szczególności w odniesieniu do projektu gimnazjalnego
 • Szkolenia w zakresie korzystania z narzędzi IT (projektory, tablice interaktywne, aparaty fotograficzne, kamery)
 • Tworzenie bazy zasobów internetowych do wykorzystania na lekcjach.
 • Szkolenia w zakresie wdrażania, administrowania i stosowania platformy MS Office 365 dla szkół
Dariusz Kozioł

Dariusz Kozioł

informatyka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

605 833 277