Dyżury:

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6 

 • piątek - godz. 9:00-13:00 
 • środa (online) - godz. 12:00-14:00

Wykształcenie

 • Akademia Podlaska w Siedlcach- magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku- studia podyplomowe "Oligofrenopedagogika i Dydaktyka Integracyjna";
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku- studia podyplomowe "Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka";
 • Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum- studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w oświacie";
 • Szkoła Wyższa im.Pawła Włodkowica w Płocku- studia podyplomowe "Plastyka.Historia sztuki";
 • Nauczyciel dyplomowany;
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku- kurs "Profilaktyka i rozpoznawanie przemocy w rodzinie";
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku- kurs "Kierownik wycieczek szkolnych";
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku- kurs "Technologia informacyjna";
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku- kurs "Awans zawodowy nauczyciela";
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku- kurs "Nauczyciel- Koordynator projektu";
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki;
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu Organizacji i zarządzania oświatą;
 • Doradca metodyczny w zakresie szkolnictwa specjalnego;
 • Koordynator sieci;
 • Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutowej- kurs "Terapia Neurotaktylna Poziom I-Neurosensomotoryczna integracja układu dotykowego";
 • Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum- studia podyplomowe "Edukacja i rehabilitacja osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera";
 • Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum- studia podyplomowe "Tyflopedagogika i Surdopedagogika",
 • Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum- studia podyplomowe "Andragogika, kompetencje trenerskie z elementami coachingu i kształcenia na odległość".

Tematyka prowadzonych zajęć:

 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia i doradztwa;
 • Dostosowanie metod, form pracy i oceniania do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Wykorzystanie środków multimedialnych w pracy pedagoga specjalnego;
 • Wdrażanie nowych form i metod pracy w szkolnictwie specjalnym;
 • Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem,zespołem aspergera;
 • Praca z uczniem słabosłyszącym i niesłyszącym, uczniem słabowidzącym i niewidzącym;
 • Dostosowanie form, metod i technik pracy do potrzeb i możliwości ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej;
 • Przeciwdziałanie zachowaniom trudnym i zapobieganie agresji u uczniów z SPE;
 • Zasady i strategie budowania dobrych relacji z rodzicami;
 • Praca z uczniem przejawiającym zachowania agresywne i trudnym rodzicem.

Zakres zadań:

 • Planowanie pracy pedagoga specjalnego;
 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie kształcenia specjalnego;
 • Opieka nad młodymi nauczycielami rozpoczynającymi pracę;
 • Planowanie,organizowanie i badanie efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego,z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów i nauczycieli;
 • Podejmowanie działań innowacyjnych;
 • Organizowanie wymiany doświadczeń między nauczycielami;
 • Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia;
 • Organizowanie i prowadzenie zajęć otwartych,warsztatowych i edukacyjnych;
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form doskonalenia, wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
 • Udzielanie indywidualnych i zespołowych konsultacji.
Monika Szustkowska

Monika Szustkowska

kształcenie specjalne

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

534 211 001

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.