Dyżury:

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6

 • piątek - godz. 8:30-13:30 

Wykształcenie

 •  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - mgr psycholog;
 • Akademia Podlaska w Siedlcach mgr filologii polskiej, specjalności: nauczycielska, edytorska;
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - studia podyplomowe: Doradztwo Zawodowe z Aktywizacją Osób Niepełnosprawnych;
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku - studia podyplomowe: Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika);

Kursy i szkolenia

 • Terapia NeuroTaktylna;
 • Biblioterapia;
 • Drama;
 • Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym w aspekcie psychologicznym i prawnym;
 • Trening Umiejętności Społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju;
 • Warsztat szkoleniowy pierwszego stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne;
 • Zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży;
 • Życie dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej z problemem alkoholowym oraz formy pomocy;
 • Dziecięcy świat wartości – bezpieczeństwo emocjonalne i społeczne małego dziecka;
 • Praca z oddechem i ciałem. Programy aktywności;
 • Koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówce oświatowej;
 • Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania.

Tematyka prowadzonych zajęć

 • Planowanie, dokumentowanie i ewaluacja pracy psychologa szkolnego;
 • Rozwijanie motywacji wewnętrznej uczniów;
 • Określanie potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży;
 • Terapia psychologiczna osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Wspieranie rozwoju emocjonalnego uczniów;
 • Praca z uczniem z doświadczeniem kryzysu psychicznego;
 • Wzmacnianie kompetencji wychowawczych;
 • Profilaktyka zachowań autodestrukcyjnych dzieci i młodzieży;
 • Konstruowanie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły;
 • Analiza opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
 • Budowanie języka komunikacji w radzie pedagogicznej.

Zakres zadań

 • Diagnozowanie potrzeb psychologów szkolnych w zakresie doskonalenia i doradztwa;
 • Opieka nad psychologami rozpoczynającymi pracę;
 • Inspirowanie psychologów szkolnych do podejmowania działań innowacyjnych;
 • Udzielanie wsparcia psychologicznego;
 • Organizowanie i prowadzenie zespołów samokształceniowych, sieci współpracy, konsultacji indywidualnych i zespołowych oraz zajęć otwartych;
 • Organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego;
 • Szkolenie rad pedagogicznych.
Joanna Ługowska

Joanna Ługowska

psycholog

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

668 288 368

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.