Dyżury:

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6 

 • środa - godz. 15:30-17:00

online

 • czwartek - godz. 16:15-19:15 

Wykształcenie

 • magister pedagogiki, specjalność edukacja wczesnoszkolna
 • Podyplomowe Studium Biologii i Ochrony Środowiska – Akademia Podlaska w Siedlcach;
 • Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzanie w Oświacie i Dydaktyka Przedsiębiorczości – Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Gdańsku:
 • Lider zmian w obszarze kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – MEN;
 • Szkoła trenerów – OSPiGODN;
 • Certyfikat szkolenia zawodowego w zakresie pracy trenera – IB-S;
 • Studia podyplomowe w zakresie Doradztwa zawodowego i edukacyjnego – SWS Collegium Balticum
 • Kurs Edukatorski Programu KREATOR w zakresie umiejętności kluczowych;
 • Kurs Kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą – ODN w Siedlcach;
 • Studia Podyplomowe Kształcenia Blokowego w zakresie Przyrody – Akademia Podlaska w Siedlcach;
 • Studia Podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki i Pedagogiki Integracyjnej – Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Gdańsku:
 • Kwalifikacje specjalisty ds. Lokalnego Ożywienia Gospodarczego – Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi i Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie;
 • Europejski certyfikat umiejętności komputerowych - ECDL
 • Kurs kwalifikacyjny w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego;
 • Szkolny organizator rozwoju edukacji
 • Koordynator sieci;

Tematyka prowadzonych zajęć

 • Organizacja kształcenia i planowanie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Dostosowanie metod, form pracy i oceniania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Konstruowanie i ewaluacji indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych;
 • Planowanie i organizowanie procesu dydaktycznego - wychowawczego;
 • Badanie efektów procesu dydaktyczno – wychowawczego;
 • Konstruowanie i ewaluacja programów nauczania;
 • Efektywna organizacja współpracy zespołów nauczycielskich;
 • Zasady i strategie organizowania dobrych relacji z rodzicami;
 • Gry i zabawy w nauczaniu i uczeniu się;
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych u uczniów w edukacji wczesnoszkolnej;
 • analiza orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii poradni psychologiczno - pedagpgicznej;
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej;
 • Przeciwdziałanie zachowaniom trudnym u uczniów w edukacji wczesnoszkolnej;

Zakres zadań

 • Inspirowanie nauczycieli do twórczej pracy;
 • Organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego;
 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia;
 • Organizowanie wymiany doświadczeń między nauczycielami;
 • Opiniowania działań innowacyjnych nauczycieli;
 • Upowszechnianie efektywnych, różnorodnych metod i technik pracy z uczniami;
 • Organizowanie i prowadzenie zespołów samokształceniowych, konsultacji indywidualnych i zespołowych oraz zajęć otwartych
 • Szkolenie rad pedagogicznych;
Danuta Lebuda

Danuta Lebuda

edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

501 719 283

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.