Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

O nasDyrektor placówkiKonsultant


Joanna Matysek - konsultant

Doradcy metodyczni


Mariusz Berczyński - wychowanie fizyczne
Edyta Biernacka - szkolnictwo specjalne
Agata Bryłka - język niemiecki
Józefa Jóźwik - wychowanie przedszkolne
Ewa Komorowska - religia
Dariusz Kozioł - informatyka/technika
Jolanta Król - język angielski
Danuta Lebuda - edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne
Marta Lipińska - geografia
Joanna Matysek - konsultant
Małgorzata Alicja Połeć - język polski
Bożena Prachnio - plastyka
Dariusz Różański - muzyka
Dorota Saj - matematyka
Agnieszka Sempruch - biologia/przyroda
Danuta Tatarczak - biblioteki szkolne
Małgorzata Witkowska - Michalak - przedmioty zawodowe
Anita Woźnica - historia i wiedza o społeczeństwie

Akredytacja


Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia nauczycieli w SiedlcachAkredytowana placówka doskonalenia nauczycieli na podstawie decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.ADM.I-KB-4962/3/07 z dnia 26 lutego 2007 r.

Adres i nr konta


ADRES:
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
ul. Krystyny Osińskiej 6
08-110 Siedlce

NIP: 821-22-57-475

TELEFON:
sekretariat: 25/794-33-69
sekretariat: 25/794-33-70
dyrektor: 25/794-33-72
księgowość: 25-794-33-73
konsultant: 25-794-33-74

strona internetowa: www.scdidn.siedlce.pl
e-mail: scdidn@scdidn.siedlce.pl


NR KONTA:

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Siedlcachnr konta: 69 1050 1953 1000 0023 4841 4810

Mapa: