Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
opieka i wychowanie - - - - 0 - V -
chemia/fizyka Barcińska Grażyna - - - - 0 - V -
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz warsztaty przedmiotowo-metodyczne

ABC pracy nauczyciela wychowania fizycznego( spotkanie VIII)
uczestnicy warsztatów SCDiDN w Siedlcach 10 - V 11.00
lekcja otwarta doradcy Kształtowanie szybkości i zwinności w grach i zabawach ruchowych
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach 28 - V 8.50
kurs kwalifikacyjny Kurs na wychowawcę wypoczynku.(31.05.-2.06.2019) zainteresowani SCDiDN w Siedlcach 31 - V 15.00
kurs kwalifikacyjny Kurs na kierownika wypoczynku.(31.05-1.06.2019) zainteresowani SCDiDN w Siedlcach 31 - V 15.00
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta Kurs internetowy Uczeń ze SPE w szkole ogólnodostępnej - edukacja włączająca. Rozpoczęcie II edycji kursu internetowego

Zainteresowani nauczyciele SCDiDN ul. Krystyny Osińskiej 6 6 - V 14.30 - 16.00
Zajęcia otwarta nauczyciela Wykorzystanie TIK na zajęciach rewalidacyjnych Zainteresowani nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach rewalidacji Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach s. 404 15 - V 13.35- 14.35
język niemiecki Bryłka Agata - - - - 0 - V -
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa zajęcia otwarte Wiosna wkoło-bawimy się wesoło; zajęcia w grupie 3-latków.
nauczyciele wychowania przedszkolnego MP 3 ul Batorego 4 22 - V 9.10
zespół samokształceniowy Tyle już potrafię- jak zajęcia programowe wykorzystać do uzupełnienia kart obserwacji dziecka. Rodzaje obserwacji i zasady prowadzenia. nauczyciele wychowania przedszkolnego MP 3 ul Batorego 4 22 - V 9.40-10.30
religia Komorowska Ewa lekcja otwarta doradcy Praca z uczniem o SPE na lekcji religii.
zainteresowani katecheci po uzgodnieniu z doradcą metodycznym. SP nr 6 sala 311 8 - V 8.55 - 9.40
konkurs międzyszkolny Międzyszkolna Liga Przedmiotowa z religii.
laureaci etapu szkolnego i opiekunowie SP nr 6 sala 311 17 - V 9.00 -10.00
sieci współpracy Inspiratorium pomysłowej katechezy.
nauczyciele w sieci SP nr 6 sala 311 22 - V 15.30-16.30
informatyka/technika Kozioł Dariusz konkurs Liga przedmiotowa - Technika Nauczyciele techniki SP 3 Siedlce ul. Sekulska 10 10 - V 10:00-11:00
konsultacje zespołowe Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia nauczyciele informatyki szkół ponadpodstawowych SP 3 Siedlce ul. Sekulska 10 sala 18 21 - V 17:00
konkurs Liga przedmiotowa - Informatyka nauczyciele informatyki szkół podstawowych SP 3 Siedlce ul. Sekulska 10 23 - V 10:00-11:00
lekcja otwarta Cyfrowy montaż filmu nauczyciele informatyki szkół podstawowych SP 3 Siedlce ul. Sekulska 10 sala 18 27 - V 12:30-13:15
język angielski Król Jolanta zespół samokształceniowy Matura ustna - zasady oceniania i procedury.
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 22 10 - V 14:00 - 15:30
lekcja otwarta doradcy metodycznego Praca z artykułem prasowym na lekcji angielskiego.
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 22 29 - V 8:50-9:35
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta Zespół problemowy Doświadczanie, działanie, eksplorowanie - efektywne wdrażanie podstawy programowej - praktyczne rozwiązania.
zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49 9 - V 15.30
zajęcia otwarte Wielokierunkowa aktywność ucznia podstawą uczenia się.
zainteresowani nauczyciele po uzgodnieniu z doradcą Szkoła Podstawowa nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49, sala 209 15 - V 8.55
geografia Lipińska Marta Tajemnice Prypeci, Czarnobyl - realacja z wyprawy do strefy... zainteresowani nauczyciele I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 20 - V 15.00
zajęcia otwarte doradcy Kreatywność i samodzielnośc uczniów na lekcjach geografii zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 20 - V 8.00-9.45
zespół problemowy Podsumowanie pisemnych konkursów geograficznych - analiza typów zadań, wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym. nauczyciele geografii I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 28 - V 14.30
konsultant Matysek Joanna AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA Zakończenie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego Nauczyciele stażyści, kontraktowi i inni zainteresowani SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6 28 - V 15.00
język polski Połeć Małgorzata Alicja konkurs Międzyszkolna Liga Przedmiotowa z języka polskiego zainteresowani nauczyciele SP 10 w Siedlcach 6 - V 11.00
konkurs IX SIEDLECKIE DYKTANDO. Uroczyste podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego w Siedlcach zainteresowani nauczyciele SP nr 4 w Siedlcach 9 - V 12.00
lekcja otwarta doradcy metodycznego Doskonalenie kompetencji kluczowych na lekcjach języka polskiego w klasie I LO zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, s. 15, Ip. 20 - V 11.30
plastyka Prachnio Bożena lekcja otwarta doradcy Kształtowanie umiejętności przedmiotowych na lekcjach plastyki
nauczyciele plastyki SP 1 ul. Konarskiego 5/7 sala 111 7 - V 9:50-10:35
konkurs - etap II XVII Międzyszkolna Liga Przedmiotowa z plastyki
zgłoszeni uczniowie wraz z opiekunami SP 6 z Oddziałami Integracyjnymi Sienkiewicza 49 9 - V 9:00 10:00
zespół samokształceniowy Wycieczki i wyjazdy edukacyjne inspiracją dla ucznia i nauczyciela
nauczyciele plastyki SP 1 ul. Konarskiego 5/7 sala 111 29 - V 15:30
plener Plener malarsko-fotograficzny w Mościbrodach
uczniowie siedleckich szkół Mościbrody 30 - V wyjazd 8:50 LO IV - powrót około 15.00
muzyka Różański Dariusz konkurs Międzyszkolna Liga Przedmiotowa konkurs ,,Muzyka''
nauczyciele zakwalifikowanych uczniów Szkoła Podstawowa nr 8 ul Pescantina 2 16 - V 9.00
Zajęcia otwarte doradcy Praca z chórem szkolnym w Roku Moniuszkowskim.
zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescantina 2 31 - V 16.00
matematyka Saj Dorota konkurs - finał Międzyszkolna Liga Przedmiotowa z matematyki nauczyciele i uczniowie SP SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 7 - V 10:30
sieć współpracy i samokształcenia Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. nauczyciele matematyki SP 3, SP 5, SP 6, SP 7, SP 8, SP 12 SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 9 - V 15:00
lekcja otwarta doradcy Kształcenie umiejętności przedmiotowych na lekcjach matematyki   zainteresowani nauczyciele matematyki SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 15 - V 12:50
konkurs Uroczystość podsumowania XXVIII edycji Międzynarodowego Konkursu "Kangur matematyczny"  uczniowie laureaci i z wynikiem bardzo dobrym, opiekunowie UPH, Wydział Nauk Ścisłych, Siedlce, ul. 3 Maja 54 24 - V 10:00
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka warszaty Efektywne wykorzystanie TIK w edukacji wczesnoszkolnej.
zainteresowani nauczyciele SCDiDN Siedlce ul. K.Osińskiej 6 11 - V 9.00 -12.00
lekcja otwarta doradcy metodycznego Wykorzystanie TIK na lekcji biologii - kształtowanie kompetencji kluczowych.
zainteresowani nauczyciele 27 - V 9.35-10.25
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta zajęcia otwarte doradcy metodycznego Wizualne formy promocji czytelnictwa zainteresowani nauczyciele bibliotekarze Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach ul. Pescantina 2 7 - V 12.00
targi książki Warszawskie Targi Książki - rejestracja dla bibliotekarzy na stronie targów http://www.targi-ksiazki.waw.pl/dla_zwiedzajacych-rejestracja_bibliotekarzy zainteresowani nauczyciele Warszawa Stadion Narodowy 23 - V 10.00
Akademia Nauczyciela Bibliotekarza - sieć współpracy i samokształcenia Kształtowanie kompetencji czytelniczych
zainteresowani nauczyciele bibliotekarze Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach ul. Krystyny Osińskiej 6 30 - V 12.00
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata lekcja otwarta doradcy metodycznego Proces grupowy
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala 23 14 - V 13,15
sieć wsparcia i samokształcenia -spotkanie stacjonarne Profesjonalny nauczyciel przedmiotów zawodowych -
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala 23 15 - V 13,00
zespół samokształceniowy Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala 23 21 - V 14,50
historia i wiedza o społeczeństwie Woźnica Anita zespół problemowy Zmiany w prawie oświatowym.
nauczyciele historii i wos-u wszystkich typów szkół I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach 16 - V 16-18
zespół problemowy Ocenianie kształtujące na lekcjach historii i wos-u.
nauczyciele historii i wos-u wszystkich typów szkół I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach 30 - V 14-16


statystyka