Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
plastyka Bączyk Agnieszka lekcja otwarta doradcy Sposoby interpretacji w sztuce - lekcja w kl. VII szkoły podstawowej.
Nauczyciele plastyki SP Nr 9 Siedlce, ul. Graniczna 1 11 - X 8.55
zespół problemowy Planowanie pracy doradcy metodycznego w roku szkolnym 2019/2020
Nauczyciele plastyki SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6 17 - X 14.30
Warsztaty Skarby Muzeum Narodowego - Rembrandt
koszt - bilet PKP, bilet wstępu+przewodnik
Zainteresowani nauczyciele Warszawa Muzeum Narodowe 24 - X Wyjazd o godz. 10:45
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz lekcja otwarta Nauka  techniki Nordic Walking
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach 15 - X 11.30
warsztaty przedmiotowo-metodyczne ABC pracy nauczyciela wychowania fizycznego
nauczyciele wychowania fizycznego w trakcie awansu zawodowego SCDIDN w Siedlcach 18 - X 12.00
warsztaty (5 godz.) TCHOUKBALL NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Odpłatność: bezpłatnie
Prowadzący: przedstawiciele Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Tchoukball.pl" Warszawa


Nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół SP nr 10 Siedlce, ul. Mazurska 10, sala gimnastyczna 26 - X 10.00
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa warsztaty (10 godz.) ODIMIENNA METODA NAUKI CZYTANIA WG IRENY MAJCHRZAK
Odpłatność: 80/100 zł
Prowadząca: Wanda Kostrzyńska

Nauczyciele wychowania przedszkolnego SCDiDN Siedlce, ul. K. Osinskiej 6 6 - X 9.00- 16.00
zajęcia otwarte Jak realizować tresci matematyczne poprzez muzykę i na odwrót? Zajęcia w grupie 6-latków.
prowadzaca p. Sylwia Bąk
nauczyciele wychowania przedszkolnego MP nr 4 ul. Śniadeckiego 17 - X 9.15
warsztaty (8 godz.) KODOWANIE BEZ KOMPUTERA
Odpłatność: 80/110 zł
Prowadząca: Anna Świć

Nauczyciele wychowania przedszkolnego SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6 19 - X 9.00- 16.00
konferencja-szkolenie "Wiem, co jem" - o wychowaniu zdrowotnym w przedszkolu.
Propozycje z zakresu literatury i filmu; różne rodzaje zabaw.
nauczyciele wychowania przedszkolnego, po konsultacji z doradcą metodycznym Biblioteka Pedagogigczna w Siedlcach, ul. Asłanowicza 22 - X 15.15- 16.30
chemia Kiersztyn Iwona Kiersztyn konferencja Kolorowa chemia - praca z uczniem zdolnym
Nauczyciele chemii szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych SCDiDN Siedlce ul. K. Osińskiej 6 23 - X 14.00
religia Komorowska Ewa lekcja otwarta doradcy Zyski i straty budowniczych - wieża Babel.
zaineresowani katecheci SP nr 6 sala 311 7 - X 8.55-9.40
sieci współpracy i samokształcenia Metody i formy pracy wspierające kreatywność uczniów - kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.
Zainteresowani katecheci po uzgodnieniu z doradcą metodycznym SP nr 6 Siedlce, ul. Sienkiewicza 49, s. 311 21 - X 15.30 -17.30
informatyka/technika Kozioł Dariusz Lekcja otwarta Ruchome obrazki nauczyciele informatyki SP 3 Siedlce sala 18 2 - X 9:40-10:25
warsztaty metodyczne Narzędzia do przeprowadzania testów online zainteresowani nauczyciele SP 3 Siedlce ul.Sekulska 10, sala 18 17 - X 17:00-19:00
język angielski Król Jolanta kurs jęz. angielskiego Spotkanie organizacyjne uczestników kursu.
nauczyciele SCDiDN 2 - X 16:30 - 17:30
lekcja otwarta doradcy metodycznego Developing communication skills - how to activate students.
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 14 25 - X 8:45-9:30
zespół samokształceniowy Kompetencje kluczowe w edukacji szkolnej.
nauczyciele języka angielskiego SCDiDN 30 - X 15:00 - 16:30
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta Zespół problemowy Zastosowanie Ozobotów w edukacji wczesnoszkolnej.
zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa z O I nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49 24 - X 16.15
zajęcia otwarte Uczenie przez działanie i doświadczanie.
zainteresowani nauczyciele po uzgodnieniu z doradcą Szkoła Podstawowa nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49, sala 204 30 - X 9.50
geografia Lipińska Marta kurs doskonalący (15 godz.)
PROJEKT EDUKACYJNY NA LEKCJACH GEOGRAFII SPOSOBEM NA ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMPETENCJI CYFROWYCH UCZNIÓW
Odpłatność: 70/100 zł
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych I LO Siedlce, ul. Floriańska 10 3 - X 15.00
zajęcia otwarte doradcy Jak zmierzyć i zbadac siedlecką Aleksandrię - warsztaty terenowe. zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10, park miejski 8 - X 11.30 -13.00
kurs blended-learningowy MOTYWUJĄCA FUNKCJA OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO NA RÓŻNYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH. UWAGA ZMIANA DATY SPOTKANIA NA 18 PAŹDZIERNIKA
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. I LO Siedlce ul. Floriańska 10 17 - X 15.00
konsultacje zespołowe Analiza wyników matury z geografii maj 2019 - spotkanie poprowadzi pan Paweł Bareja.UWAGA ZMIANA DATY SPOTKANIA NA 25 PAŹDZIERNIKA zainteresowani nauczyciele I LO im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10 24 - X 15.00
konsultant Matysek Joanna KLUB OPIEKUNA STAŻU Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli. Nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6 22 - X 16.00
Kurs blended learning GRY I ZABAWY W DORADZTWIE ZAWODOWYM (II edycja) Doradcy zawodowi, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6 29 - X 16.00 - 17.30
kształcenie specjalne Monika Szustkowska zespół problemowy Kształtowanie postaw patriotycznych w oparciu o możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Zainteresowani nauczyciele, pedagodzy specjalni i specjaliści SCDiDN Siedlce ul. K.Osińskiej 6 28 - X 13.30
język polski Połeć Małgorzata Alicja kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową Uczniowie zdolni i z trudnościami. Sposoby wspomagania ich w rozwoju zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, s. 15, Ip. 4 - X 15.00
sieć współpracy i samokształcewnia Planowanie pracy z uczniem zdolnym i z trudnościami zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, s. 15, Ip. 10 - X 15.00
warsztaty Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, s. 15, Ip. 18 - X 15.00
lekcja otwarta doradcy metodycznego Doskonalenie kompetencji kluczowych na lekcji języka polskiego zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, s. 23, Ip. 31 - X 8.50
muzyka Różański Dariusz lekcja otwarta doradcy Chór Canzona przed Ogólnopolskim Konkursem Chórów a Cappella w Bydgoszczy
Nauczyciela muzyki SP Nr 8 Sielce, ul. Pescantina 2 17 - X 16.00
zespół problemowy Wytyczne i zagadnienia Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej- Muzyka
Nauczyciele siedleckich szkół podstawowych SCDiDN 24 - X 14.00
matematyka Saj Dorota lekcja otwarta doradcy Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki. zainteresowani nauczyciele matematyki SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 7 - X 8:50
sieć współpracy i samokształcenia Projektowanie pracy z uczniem zdolnym nauczyciele matematyki SP1, SP9, SP11 SP 11 Sielce ul. Wiśniowa 5 17 - X 15:00
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka Sieć współpracy i samokształcenia Organizacja konkursu biologicznego dla klasy VIII Szkoły Podstawowej.
nauczyciele Szkoły Podstawowej ZSP nr 2 w Siedlcach ul. K. Osińskiej 8 s.12 10 - X 15.00
lekcja otwarta Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach biologii w Szkole Ponadpodstawowej.
zaintereoswani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach ul. K. Osińskiej 8 s.12 21 - X 9.40-10.25
historia i wiedza o społeczeństwie Woźnica Anita warsztaty (8 godz.) NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WOS W CZTEROLETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I PIĘCIOLETNIM TECHNIKUM
Zainteresowani nauczyciele wiedzy o społeczeństwie SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6 3 - X 16.00
warsztaty (8 godz.) NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORII W CZTEROLETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I PIĘCIOLETNIM TECHNIKUM
Zainteresowani nauczyciele historii SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6 3 - X 14.00
Lekcja otwarta doradcy metodycznego Kształtowanie umiejętności kluczowych na lekcjach historii.
nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, sala nr 17 21 - X 12.25 - 14.
zespół problemowy Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

Nauczyciele historii i WOS wszystkich typów szkół I LO Siedlce, ul. Floriańska 10, s. 17 25 - X 13.00


statystyka