Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
plastyka Bączyk Agnieszka Lekcja otwarta Film - twórcy i środki wyrazu Nauczyciele plastyki szkół podstawowych Szkoła Podstawowa nr 9, Siedlce, ul. Graniczna 1, sala 27 I 6 - III 8:55 - 9:40
Zespół problemowy Czy sztuka jest ważna w wychowaniu dziecka? Zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 9, Siedlce, ul. Graniczna 1, sala 27 I 12 - III 15:00
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz lekcja otwarta Doskonalenie techniki indywidualnej w piłce siatkowej. zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach 10 - III 11.30
warsztaty przedmiotowo-metodyczne ABC pracy nauczyciela wychowania fizycznego uczestnicy warsztatów SCDIDN Siedlce 20 - III 12.00
pedagodzy szkolni Bogusz Anna lekcja otwarta Porozumiewamy się - zajęcia socjoterapeutyczne pedagodzy szkolni SP Dziewule 2 - III 14.00 - 15.00
zespół problemowy Wsparcie metodyczne pedagogów szkolnych - przedstawienie oferty. pedagodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele SCDiDN Siedlce 5 - III 10.00
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa zespól samokształceniowy Jak wspierać sprawność ręki przedszkolaka? Czy to już terapia ręki?
Przykłady zabaw i działań kierowanych.
nauczyciele wychowania przedszkolnego i inni zainteresowani SCDiDN ul K. Osinskiej 6 10 - III 15.30-17.00
warsztaty metodyczne
"Kto tak pięknie gra? To dzieci, pani i ja" cz.1 WIOSNA-LATO
Prowadzaca Katarzyna Makarewicz KLANZA
nauczyciele wychowania przedszkolnego i inni zainteresowani SP nr 6 ul Sienkiewicza 21 - III 9.00- 16.00
zajęcia otwarte A wiosna juz z nami
nauczyciele wychowania przedszkolnego MPI nr 20 ul Osiedlowa 26 - III 9.15
chemia Kiersztyn Iwona lekcja otwarta doradcy Rodzaje mieszanin
Nauczyciele chemii II LO Siedlce im. Św. Królowej Jadwigi, ul. B. Prusa 12 11 - III 9.40 - 10.25
kurs doskonalący
Myślenie wizualne w edukacji

Odpłatność: 40/60 zł
Zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6 12 - III 16.00
religia Komorowska Ewa konsultacje zespołowe Międzyszkolna Liga Przedmiotowa - zakres materiału.
katecheci szkół podstawowych SP nr 6 sala 311 3 - III 16.30
zespół problemowy Kahoot - wykorzystaj urządzenia mobilne uczniów i zaproponuj ciekawą lekcję religii.
zainteresowani katecheci po uzgodnieniu z doradcą metodycznym. SCDiDN Siedlce ul. K. Osińskiej 6 19 - III 16.30 - 18.30
lekcja otwarta doradcy Noc zdrady - z Jezusem w Getsemani.
zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 103 23 - III 8.55-9.40
informatyka Kozioł Dariusz lekcja otwarta doradcy Orzeł czy reszka? -  funkcje pseudolosowe w arkuszu kalkulacyjnym. zainteresowani nauczyciele informatyki Szkoła Podstawowa nr 3 w Siedlcach ul. Sekulska 10 6 - III 10:30 - 11:15
język angielski Król Jolanta warsztat blended-learnig Kulturówka brytyjska w praktyce szkolnej.
nauczyciele języka angielskiego SCDiDN u. K. Osińskiej 6, Siedlce 5 - III 13:30 - 15:00
lekcja otwarta doradcy metodycznego Intercultural learning - Deadly Air.
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 14 6 - III 8:50 -9:35
warsztat/szkolenie Aplikacje na smartfony i tablety na lekcjach języka obcego.
nauczyciele języków obcych SCDiDN u. K. Osińskiej 6, Siedlce 19 - III 12:00 - 15:00
konkurs Międzyszkolna Liga Przedmiotowa z jęz. angielskiego
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 17 26 - III 14:00 - 15:30
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta warsztaty GRY DYDAKTYCZNE I ZABAWY EDUKACYJNE W NAUCZANIU I UCZENIU SIĘ Zainteresowani nauczyciele oraz osoby, które zgłosiły się na warsztat SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6 11 - III 15.00
zespół probleowy Jak efektywnie kształcić kompetencje kluczowe? Zastosowanie różnorodnych środków dydaktycznych.
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlic SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6 16 - III 16.00
zajęcia otwarte Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
zainteresowani nauczyciele po uzgodnieniu z doradcą metodycznym Szkoła Podstawowa nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49, sala 204 25 - III 9.50
geografia Lipińska Marta konsultacje zespołowe OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OD PODSTAW - analiza strategii oceniania kształtującego zainteresowani nauczyciele I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 6 - III 15.00
kurs KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH - forma odpłatna, kurs odbędzie po potwierdzeniu udziału właściwej liczby uczestników. zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 14 - III 8.30 - 16.00
zajęcia otwarte doradcy Uczniowie uczą się wzajemnie i samodzielnie poszukują rozwiązań. zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 23 - III 8.00 - 8.45
psycholog Ługowska Joanna zespół problemowy Wsparcie metodyczne psychologów szkolnych - przedstawienie oferty. psycholodzy szkolni SCDiDN Siedlce 5 - III 10.00
zajęcia otwarte  
 Komunikacja i jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania w grupie


psycholodzy szkolni SP Dziewule 9 - III 13.20
edukacja dla bezpieczeństwa Maciołek Szymon lekcja otwarta doradcy Pierwsza pomoc przy utracie przytomności - pozycja bezpieczna. nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa i inni zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach ul. K. Osińskiej 8 2 - III 13.10 -13.55
zespół samokształceniowy Zajęcia pozalekcyjne z edb. Metodyka prowadzenia zajęć z terenoznawstwa - marszobieg na orientację.  nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa Las Sekuła. zbiórka na parkingu 26 - III 12.15 - 13.45
konsultant Matysek Joanna Sieć współpracy i samokształcenia NIEZBĘDNIK DORADCY ZAWODOWEGO
Rynek pracy 2020-2030
Zainteresowani nauczyciele, doradcy zawodowi SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6 3 - III 16.00
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

Zdrowie prokreacyjne.

Nauczyciele prowadzący zajęcia Wychowanie do życia w rodzinie SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6 10 - III 16.15
kształcenie specjalne Monika Szustkowska Lekcja otwarta doradcy Decoupage'a kartka okolicznościowa Zainteresowani nauczyciele po uzgodnieniu z doradcą. SOSzW Siedlce, ul Kazimierzowska 23A 12 - III 18:30
Zespół samokształceniowy Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy pedagoga specjalnego. Zainteresowani nauczyciele SCDiDN Siedlce, ul.K.Osińskiej 6 16 - III 13:00
język polski Połeć Małgorzata Alicja sieć współpracy i samokształcenia Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, Ip., s. 15 20 - III 14.00
zajęcia otwarte doradcy metodycznego Rozwijanie umiejętności kluczowych na lekcji języka polskiego zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, I p., s. 15 27 - III 8.50
muzyka Różański Dariusz lekcja otwarta doradcy Muzyka w kl. VI - Kujawiak polskim tańcem narodowym. zainteresowani nauczyciele SP nr 8 w Siedlcach 18 - III 13.45
Zespół samokształceniowy Polifonia na lekcjach muzyki- formy wokalne i instrumentalne. zainteresowani nauczyciele SCDiDN 20 - III 14.00
matematyka Saj Dorota sieć współpracy i samokształcenia Bank pomysłów na lekcje matematyki nauczyciele matematyki SP1, SP9, SP11 12 - III 15:30
lekcja otwarta doradcy Strategie oceniania kształtującego na lekcjach matematyki  zainteresowani nauczyciele matematyki SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 16 - III 8:50
warsztaty Uczeń z trudnościami matematycznymi - praktyczne metody pracy dydaktycznej na lekcjach matematyki. 
Prowadzący dr Anna Walerzak - Więckowska
Odpłatność 180 zł 
Nauczyciele matematyki kl. 4-8, inne osoby zainteresowane tematem szkolenia SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6 25 - III 14:00-19:00
kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową Zakończenie kursu "Projekt edukacyjny inaczej" uczestnicy kursu on-line: www.doskonaleniewsieci.pl 26 - III 16:30
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka Lekcja otwarta doradcy metodycznego Organizmy zmodyfikowane genetycznie - wykorzystanie strategii nauczania wyprzedzającego
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach ul. O.Lanegego 8 s.12 10 - III 8.00-8.45
Zespół problemowy Inspiracje w sieci dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych -Inspiracje są w nas.
nauczyciele przedmiotów przyrodniczych ZSP nr 2 w Siedlcach ul. O.Lanegego 8 s.12 26 - III 14.00
język niemiecki Szymaniuk-Kruk Małgorzata Zespół samokształceniowy Aplikacje na smartfony i tablety na lekcjach języka obcego Nauczyciele języków obcych Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 19 - III 12.00-15.00
zajęcia otwarte Multikulturelle Gesellschaft in Europa- Migracje w Unii Europejskiej Nauczyciele języka niemieckiego ZSP NR 4 Siedlce, ul. Bema 4 23 - III 9.40-10.25
Zespół samokształceniowy Seminarium dla wydawnictw edukacyjnych Nauczyciele języków obcych Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 26 - III 8.00-18.00
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta Akademia Nauczyciela Bibliotekarza - sieć współpracy i samokształcenia  Nowe przepisy katalogowania zainteresowani nauczyciele bibliotekarze Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach ul. Asłanowicza 2 5 - III 12.00
zajęcia otwarte doradcy metodycznego Ewidencja zbiorów bibliotecznych zainteresowani nauczyciele bibliotekarze Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach ul. Pescantina 2 18 - III 12.00
historia i wiedza o społeczeństwie Woźnica Anita lekcja otwarta doradcy metodycznego Włączanie ucznia w proces lekcyjny - zajęcia przedmiotów humanistycznych.
nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, sala nr 17 24 - III 10.40-12.00
zespół problemowy Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach przedmiotów humanistycznych.
nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, sala nr 17 26 - III 14.30-16.00


statystyka