Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
opieka i wychowanie - - - - 0 - XII -
chemia/fizyka Barcińska Grażyna Konkurs chemiczny dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Konkurs "Z chemią w przyszłość" -  etap szkolny . nauczyciele chemii i uczniowie szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych zgłoszeni do konkursu macierzyste placówki 3 - XII 9.00
konkurs fizyczny dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych Konkurs "Od energii do materii" - etap szkolny. nauczyciele fizyki i uczniowie szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych zgłoszeni do konkursu macierzyste placówki 10 - XII 9.00
lekcja otwarta Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach chemii. zainteresowani nauczycielem chemii IV LO ul. Sokołowska 161 b sala 207 19 - XII 10.55
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz lekcja otwarta doradcy Kształtowanie skoczności z wykorzystaniem odskoczni
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach 11 - XII 8.50
warsztaty przedmiotowo- metodyczne ABC pracy nauczyciela wychowania fizycznego (spotkanie III) uczestnicy warsztatów SP nr 4 w Siedlcach 14 - XII 10.30
Konsultacje zespołowe Międzyszkolna Liga Przedmiotowa z wychowania fizycznego - nowa formuła
nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych miasta Siedlce SCDiDN w Siedlcach 15 - XII 11.00
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta Lekcja otwarta nauczyciela Lekcja języka polskiego z OK - po uzgodnieiu telefonicznym z doradcą Zainteresowani nauczyciele i pedagodzy Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa,,Julin 3 - XII
Zespół problemowy Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej Zainteresowani nauczyciele, specjaliści Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach s. 404 12 - XII 15.45 - 17.00
Zajęcia otwarte doradcy metodycznego Kompetencje kluczowe na zajęciach specjalistycznych. Zainteresowani nauczyciele, specjaliści Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach s. 404 18 - XII 10.40- 11.30
język niemiecki Bryłka Agata sieć współpracy i samokształcenia Inspiracje świąteczne - wymiana dobrych praktyk nauczyciele języka niemieckiego ZSP nr 1, ul. Konarskiego 11, sala 331 18 - XII 14.30
lekcja otwarta doradcy Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcji języka obcego nauczyciele języka niemieckiego ZSP nr 1, ul. Konarskiego 11, sala 331 19 - XII 12.45-13.30
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa warsztaty Święta w zimowej aurze - przykłady form plastycznych w pracy z przedszkolakiem nauczyciele wychowania przedszkolnego i inni zainteresowani SP 1 ul. Konarskiego 5/7 sala 111 8 - XII 9.00-13.00
zajęcia otwarte "Jak bawiąc się - uczymy, a ucząc - bawimy"- przykłady zajęć kształtujących kompetencje społeczne i komunikacyjne".
nauczyciele wychowania przedszkolnego MP 13 im. D.Gellner w Siedlcach, ul Woszczerowicza 9 11 - XII 9.10
sieć współpracy "siedleckieprzedszkola.pl"- co znajdziemy nt. kompetencje kluczowe w przedszkolu;
nauczyciele wychowania przedszkolnego MP 13 im. D.Gellner w Siedlcach 11 - XII 9.50- 10.30
religia Komorowska Ewa lekcja otwara doradcy Kształtowanie kompetencji kluczowych na religii.
zainteresowani katecheci po uzgodnieniu z doradcą metodycznym. SP nr 6 sala 311 12 - XII 8.55 - 9.40
sieć wspólpracy i samokształcenia Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej.
nauczyciele w sieci spotkanie zdalne 17 - XII 19.30 - 20.30
konkurs międzyszkolny XII Międzyszkolny Konkurs Biblijny dla szkół podstawowych - etap szkolny
zainteresowani uczniowie i katecheci szkoły przystępujące do konkursu 21 - XII uzgodnione w szkole
informatyka/technika Kozioł Dariusz zespół problemowy Rozwijanie kompetencji cyfrowych na lekcjach informatyki. nauczyciele informatyki SP 3 Siedlce 12 - XII 16:00 - 18:00
Lekcja otwarta Rozmowy w sieci - kompetencje kluczowe - umiejętność korzystania z mediów, tworzenie treści cyfrowych. nauczyciele informatyki SP 3 Siedlce sala 18 12 - XII 11:40-12:25
język angielski Król Jolanta zespół samokształceniowy Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia - analiza treści dokumentu.
nauczyciele języka angielskiego SCDiDN ul. Krystyny Osińskiej 6 7 - XII 13:00 - 15:00
lekcja otwarta doradcy metodycznego Ćwiczenie kompetencji kluczowych na lekcji jęz. angielskiego. Christmas XXI st century.
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 22 19 - XII 8:50-9:35
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta - - - - 0 - XII -
geografia Lipińska Marta zespół problemowy Organizacja Międzyszkolnej Ligii Przedmiotowej z geografii
nauczycile geografii - szkoły podstawowe I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa, Floriańska 10 5 - XII 15.30
lekcja otwarta Kompetencje kluczowe na lekcjach geografii
zainteresowani nauczyciele I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa, Floriańska 10 11 - XII 10.30-11.30
sieć współpracy i samokształcenia Lekcje geografii jako przestrzeń do ksztaltowania kompetencji kluczowych uczniów. nauczyciele geografii I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 12 - XII 15.00
konsultant Matysek Joanna Sieć współpracy i samokształcenia NIEZBĘDNIK DORADCY ZAWODOWEGO
Kompetencje kluczowe w pracy doradcy zawodowego.
Zainteresowani nauczyciele, doradcy zawodowi SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6 5 - XII 15.00
język polski Połeć Małgorzata Alicja lekcja otwarta doradcy metodycznego Doskonalenie umiejętności na lekcji języka polskiego w klasie pierwszej LO nauczyciele poloniści szkół ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, s. 15, Ip. 4 - XII 10.40
zespół problemowy Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, s. 15, Ip. 6 - XII 14.00
plastyka Prachnio Bożena warsztaty
Święta w zimowej aurze - przykłady form plastycznych w pracy z przedszkolakiem

zgloszeni - nauczyciele plastyki, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic SP 1 ul. Konarskiego 5/7 sala 111 8 - XII 9:00-13:00
lekcja otwarta doradcy Kompetencje kluczowe na lekcjach  plastyki
nauczyciele plastyki SP 1 ul. Konarskiego 5/7 sala 111 11 - XII 9:50-10:35
zespół problemowy Liga Przedmiotowa z plastyki - założenia  organizacyjne
nauczyciele plastyki szkół podstawowych SP 1 ul. Konarskiego 5/7 sala 111 12 - XII 15:30
muzyka Różański Dariusz Zespół problemowy Międzyszkolna Liga Przedmiotowa- wytyczne konkursu z muzyki. Zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych w Siedlcach. Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescantina 2 6 - XII 13.30
lekcja otwarta doradcy Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcji muzyki. Zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescantina 2 12 - XII 12.30
matematyka Saj Dorota lekcja otwarta doradcy Dobór metod do celów i treści kształcenia. zainteresowani nauczyciele matematyki SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 3 - XII 10:40
sieć współpracy i samokształcenia Priorytety MEN. Ocena nauczyciela. O sztuce zliczania. nauczyciele matematyki SP 7, SP 3, SP 6 SP 3, Siedlce ul. Sekulska 10 13 - XII 15:00
Zespół problemowy Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki. zainteresowani nauczyciele matematyki SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6 14 - XII 15:00
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka lekcja otwarta doradcy metodycznego Kształtowanie kompetencji przyrodniczych na lekcji biologii.
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. K.Osińskiej 8,s.12 11 - XII 10.40-11.25
siec wspólpracy i samokształcenia Nowa podstawa programowa w szkole ponadpodstawowej.
nauczyciele biologii szkół ponadgimnazjlanych ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. K.Osińskiej 8 s.12 13 - XII 15.00
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta Akademia Nauczyciela Bibliotekarza - sieć współpracy i samokształcenia Kompetencje kluczowe  zainteresowani nauczyciele bibliotekarze Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach ul. Krystyny Osińskiej 6 5 - XII 12.30
zajęcia otwarte doradcy metodycznego Rozwijanie kompetencji kluczowych na zajęciach bibliotecznych zainteresowani nauczyciele bibliotekarze Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach ul. Pescantina 2 11 - XII 12.00
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata kurs blended learningowy - spotkanie stacjonarne - zakończenie kursu Nauczanie przedmiotu "Kompetencje społeczne i organizacja małych zespołów"
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 5 - XII 14,00
sieć współpracy i samokształcenia - spotkanie stacjonarne Profesjonalny nauczyciel przedmiotów zawodowych
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 11 - XII 14,50
lekcja otwarta doradcy metodycznego Twórcze rozwiązywanie problemów
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 12 - XII 13,15
historia i wiedza o społeczeństwie Woźnica Anita Zespół problemowy Kompetencje kluczowe w praktyce edukacyjnej nauczyciela przedmiotów humanistycznych. Nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10 6 - XII 14-16
lekcja otwarta doradcy metodycznego Kompetencje kluczowe na lekcjach historii. nauczyciele historii wszystkich typów szkół I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10 18 - XII 9.40-11.30


statystyka