Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
opieka i wychowanie - - - - 0 - X -
chemia/fizyka Barcińska Grażyna lekcja otwarta Kompetencje naukowe ucznia - lekcja chemii w szkole ponadgimnazjalnej (poziom rozszerzony.) zainteresowani nauczyciele chemii IV LO ul. Konarskiego 1 (łącznik), pierwsze piętro, sala Kpr 8 - X 12.35
zespół problemowy Analiza wyników matury z chemii i fizyki. zainteresowani nauczyciele SCDiDN ul. K. Osińskiej 6 25 - X 14.00
Kurs blended learning (spotkanie stacjonarne) Z pomocą uczniowi. zainteresowani nauczyciele chemii i fizyki SCDiDN ul. K. Osińskiej 6 25 - X 15.30
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz warsztaty przedmiotowo-metodyczne ABC pracy nauczyciela wychowania fizycznego
nauczyciele wychowania fizycznego w trakcie awansu zawodoego SCDiDN w Siedlcach 12 - X 11.00
lekcja otwarta Kształtowanie sprawności ogólnej w grach i zabawach
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach 16 - X 8.50
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta Zajęcia otwarte doradcy metodycznego Kształtowanie kompetencji kluczowych na zajęciach rewalidacyjnych. Zainteresowani nauczyciele, pedagodzy i specjaliści. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach s. 404 3 - X 14.35- 15.35
Blended- learning

Spotkanie organizacyjne kursu blended- learning – Edukacja włączająca

Zainteresowani nauczyciele i pedagodzy SCDIDN ul. K.Osińskiej 6 19 - X 14.00 - 15.00
Finał konkursu

Uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego dla uczniów ze SPE „Letnia przygoda”

Zainteresowani nauczyciele wraz z uczniami SCDIDN ul. K.Osińskiej 6 25 - X 11.00
język niemiecki Bryłka Agata lekcja otwarta doradcy "Einladung" ćwiczenia w pisaniu zaproszenia nauczyciele języka niemieckiego ZSP nr 1, ul. Konarskiego 11, sala 331 17 - X 12.45-13.30
konferencja Reforma oświaty: język obcy w nowej podstawie programowej nauczyciele języków obcych SCDiDN, ul. K. Osińskiej 6 26 - X 15.00
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa konferencja Motywy patriotyczne w literaturze dla najmłodszych - 100 pomysłów na stulecie Niepodległej.  Wystawa książek dawnych i najnowszych.
nauczyciele wychowania przedszkolnego i inni zainteresowani Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach, ul Asłanowicza 2 - X 15.00-16.30
zajęcia otwarte Dorosł‚y i przedszkolak - każdy dobry Polak; kształtowanie właściwych postaw; realizacja priorytetów MEN w zaję™ciach i zabawach przedszkolnych. Działania w grupie 5-latków.
nauczyciele wychowania przedszkolnego MP 13 im. D.Gellner w Siedlcach 18 - X 9.10
warsztaty metodyczne
WIELOKIERUNKOWA PERCEPCJA MUZYKI W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej SP nr 8 (stołówka) 28 - X poczatek godz. 9.00
religia Komorowska Ewa lekcja otwarta doradcy Rozwijanie innowacyjności i kreatywności  uczniów na katechezie - realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/19.
zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 311 17 - X 10.50-11,35
zwspół problemowy Gry i zabawy dydaktyczne na katechezie.
zainteresowani katecheci po uzgodnieniu z doradcą metodycznym. SP nr 6 sala 311 17 - X 15.30-17.30
informatyka/technika Kozioł Dariusz lekcja otwarta Ruchome obrazki - animacje w scratch'u nauczyciele informatyki SP 3 Siedlce ul. Sekulska 10 sala 18 2 - X 11:40-12:25
Konsultacje Wdrożenie pakietu office 365 dla szkół nauczyciele informatyki SP 3 Siedlce ul. Sekulska 10 sala 18 17 - X 16:00
Blended-learning Spotkanie  organizacyjne kursu blended-learning OFFICE 365 DLA SZKÓŁ zainteresowani nauczyciele SP 3 Siedlce ul. Sekulska 10 sala 18 17 - X 16:30
język angielski Król Jolanta spotkanie organizacyjne Spotkania organizacyjne chętnych do nauki języka angielskiego.
nauczyciele szkól i przedszkoli I LO im. B. Prusa ul. Floriańska 10 sala 22 2 - X 17:00 - 18:00
lekcja otwarta doradcy metodycznego Matura ustna - przygotowanie do matury.
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 22 10 - X 11:45
zespół samokształceniowy Praca z uczniem zdolnym - dobre praktyki.
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 22 19 - X 14:30 - 16:00
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta zespół problemowy Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dostosowanie wymagań edukacyjnych. zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49 18 - X 16.00
zajęcia otwarte Uczenie się przez działanie. zainteresowani nauczyciele po uzgodnieniu z doradcą metodycznym Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49 sala 209 24 - X 9.55
geografia Lipińska Marta kurs blended learningowy -spotkanie stacjonarne Motywująca funkcja oceniania kształtującego na różnych etapach edukacyjnych. Spotkanie 1 sieci - wprowadzenie do pracy na platformie edukacyjnej oraz prezentacja programu kursu. zainteresowani nauczyciele wszystkich przedmiotów i etapów edukacyjnych I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 4 - X 15.00
zajęcia otwarte Jak zmierzyć i zbadać siedlecki park miejski? - zajęcie terenowe dla klasy drugiej IV etap edukacyjny zakres rozszerzony zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10/ park miejski 8 - X 8.00 - 10.00
zajęcia otwarte Jak zmierzyć i zbadać siedlecki park miejski? - zajęcia terenowe dla klasy drugiej IV etap edukacyjny zakres rozszerzony zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 / Park Miejski 9 - X 8.00 - 10.00
konsultacje zespołowe Jakie zmiany w nauczaniu geografii w szkole ponadgimnazjalnej proponuje nowa podstawa programowa? zainteresowani nauczyciele I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 25 - X 15.00
konsultant Matysek Joanna Sieć współpracy i samokształcenia NIEZBĘDNIK DORADCY ZAWODOWEGO
Planowanie pracy sieci na rok szkolny 2018/2019 z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.
Zainteresowani nauczyciele, doradcy zawodowi SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6 3 - X 15.00
Warsztaty DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOLE Zainteresowani nauczyciele, doradcy zawodowi SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6 6 - X 10:00
język polski Połeć Małgorzata Alicja warsztaty Inspiracje i kreatywność w edukacji, cz. I
zainteresowani nauczyciele Zesół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, s. 15, Ip., ul. K. Osińskiej 8 4 - X 14.00
zespół problemowy Metoda LEGO-LOGOS i sposoby jej wykorzystywania na lekcjach języka polskiego
zainteresowani nauczyciele Zesół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, s. 15, Ip., ul. K. Osińskiej 8 4 - X 13.10
warsztaty Inspiracje i kreatywność w edukacji, cz. II
zainteresowani nauczyciele Zesół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, s. 15, Ip., ul. K. Osińskiej 8 11 - X 14.00
lekcja otwarta doradcy metodycznego Doskonalenie umiejętności kluczowych w klasie I LO
zainteresowani nauczyciele Zesół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, s. 15, Ip., ul. K. Osińskiej 8 22 - X 13.10
plastyka Prachnio Bożena warsztaty
Nitką malowane. Motywy patriotyczne
prowadząca: Helena Pietroń, Lublin
nauczyciele plastyki, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic SCDiDN Siedlce ul.Krystyny Osińskiej 6 4 - X 15:00- 17(18):00
sieci współpracy i samokształcenia Korzystanie z zasobów internetowych
nauczyciele plastyki SP 1 ul. Konarskiego 5/7 sala 111 17 - X 15:30
finał konkursu Uroczyste podsumowanie konkursu  plastycznego dla uczniów ze SPE ,,Letnia przygoda''
wyróżnieni/nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunami SCDiDN Siedlce ul.Krystyny Osińskiej 6 25 - X 11:00
lekcja otwarta doradcy Kształtowanie umiejętności przedmiotowych na lekcjach plastyki
nauczyciele plastyki SP 1 ul. Konarskiego 5/7 sala 111 30 - X 9:50-10:35
muzyka Różański Dariusz zespół problemowy Walka Polaków o niepodległość w twórczości kompozytorów XIX i XX wieku. zainteresowani nauczyciele SCDiDN 4 - X 12.00
lekcja otwarta doradcy CANZONA przed Ogólnopolskim Konkursem Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescantina 2 25 - X 9.00
matematyka Saj Dorota lekcja otwarta doradcy Dobór metod do celów i treści kształcenia. zainteresowani nauczyciele matematyki SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 9 - X 8:50
sieć współpracy i samokształcenia Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela matematyki na podstawie treści podstawy programowej. O sztuce zliczania. Priorytet MEN: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. nauczyciele matematyki SP1, SP9, SP11 SP 9 Siedlce, ul. Graniczna 1 18 - X 15:30
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka Kurs doskonalący metodą blended learningową: . Projekt edukacyjny w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6 10 - X 15.00
lekcja otwarta doradcy Budulcowe, energetyczne składniki pokarmowe- kształtowanie umiejętności kluczowych.   zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach ul. K. Osińskiej 8, s.12 16 - X 10.40 -11.25
sieć współpracy i samokształcenia Mobilny warsztat pracy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach ul. K. Osińskiej 8, s.12 25 - X 15.00
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta Akademia Nauczyciela Bibliotekarza sieć współpracy i samokształcenia 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Działania bibliotekarzy szkolnych we współpracy z innymi nauczycielami.  zainteresowani nauczyciele bibliotekarze Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach ul. Krystyny Osińskiej 6 4 - X 12.00
zajęcia otwarte doradcy metodycznego Nowe formy pracy z czytelnikiem. Pomysły działań bibliotecznych w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych. zainteresowani nauczyciele bibliotekarze Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach ul. Pescantina 2 15 - X 12.00
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową - pierwsze spotkanie Nauczanie przedmiotu : Kompetencje społeczne i organizacja małych zespołów
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 1 - X 14,00
sieć współpracy i samokształcenia - spotkanie stacjonarne Profesjonalny nauczyciel przedmiotów zawodowych
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 3 - X 14,00
lekcja otwarta doradcy metodycznego Korelacja międzyprzedmiotowa , czyli "Składanie sił metodą wykreślną i analityczną"
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 16 - X 12.15
historia i wiedza o społeczeństwie Woźnica Anita zespół problemowy Ocenianie wewnątrzszkolne - przedmiotowy system oceniania.
nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół Siedlce, I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach 25 - X 14-16
lekcja otwarta doradcy Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach przedmiotów humanistycznych. nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół I LO im. B. Prusa w Siedlcach, sala nr 17 29 - X trzecia godzina lekcyjna; 9.45-10.45.


statystyka