Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
chemia/fizyka Barcińska Grażyna lekcja otwarta doradcy Ostatni dzwonek przed maturą z chemii - określanie drogi dalszej edukacji maturzystów. zainteresowani nauczyciele chemii IV LO im. St. Żółkiewskiego 161 B sala 27 6 - II 11.50
Sieć wspólpracy i doskonalenia: podumowanie etapu szkolnego konkursów "Z chemią w przyszłość" i "Od energii do materii". Zespół problemowy Zainteresowani nauczyciele chemii i fizyki gimnazjów SCDiDN ul. K. Osińskiej 6 19 - II 15.30
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz warsztaty przedmiotowo-metodyczne ABC pracy nauczyciela wychowania fizycznego (spotkanie V) uczestnicy warsztatów SCDiDN w Siedlcach 15 - II 11.00
warsztaty przedmiotowo-metodyczne GIMNASTYKA SPOSOBEM NA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA
(prowadzący Paweł Harcej)
zainteresowani nauczyciele SP nr 7 w Siedlcach 23 - II 9.00
lekcja otwarta Doskonalenie techniki rzutu do kosza z wykorzystaniem przyborów nietypowych
zainteresowaqni nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach 27 - II 8.50
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta Zajęcia otwarte doradcy metodycznego Kształtowanie umiejętności prawidłowej intonacji i czytania ze zrozumieniem. Zainteresowani nauczyciele i pedagodzy Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach s. 404 7 - II 11.45- 12.30
Zakończenie kursu blended Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej- edukacja włączająca - zakończenie Nauczyciele biorcy udział w kursie blended SCDIDN ul. K.Osińskiej 6 8 - II 15.30
Finał konkursu Finał konkursu plastycznego dla uczniów ze SPE Boże Narodzenie moich marzeń. nagrodzeni/wyróżnieni uczniowie wraz z nauczycielami SCDIDN ul. K.Osińskiej 6 22 - II 11.00
język niemiecki Bryłka Agata lekcja otwarta doradcy Meine Hobbys - ćwiczenia leksykalne nauczyciele języka niemieckiego ZSP nr 1, ul. Konarskiego 11, sala 331 20 - II 12.45-13.30
konsultacje zespołowe Kształtowanie umiejętności kluczowych na lekcji języka obcego nauczyciele języków obcych ZSP nr 1, ul. Konarskiego 11, sala 331 27 - II 14.30
język rosyjski Jagiełło Ewa konsultacje zespołowe Kurs blended learning: "Praca ze smartfonem i tabletem na lekcji języka rosyjskiego" - spotkanie podsumowujące. uczestnicy kursu IV LO w Siedlcach, ul. Sokołowska 161 B, sala 306 1 - II 15.00
lekcja otwarta doradcy "Лесная ягодка" - nauka połączona z ruchem na lekcji języka rosyjskiego. zainteresowani nauczyciele języka rosyjskiego IV LO w Siedlcach, ul. Sokołowska 161 B (budynek Collegium Mazovia s. A2 016) 27 - II 9.55 - 10.40
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa warsztaty - forma bezpłatna  INSPIRACJE ARTYSTYCZNE BAMBINO, CZYLI JAK ZACHĘCIĆ  DZIECI DO  PODEJMOWANIA AKTYWNOŚCI  ARTYSTYCZNEJ   ZGŁOSZENIA DO 1 LUTEGO 2018
nauczyciele przedszkola i szkół podstawowych SP nr 8 ul Pescantina 2 8 - II 15.30 - 18.30
warsztaty metodyczne - forma platna MATEMATYKA I NIE TYLKO W PEDAGOGICE MARII MONTESSORI.
Prowadzący p.Jarosław Jordan
UWAGA ! Zmiana terminu w stosunku do podanego w ofercie (aktualny - 17.02.18; początek godz. 8.30)
nauczyciele wychowania przedszkolnego i inni zainteresowani SCDiDN, ul K. Osińskiej 6 17 - II 8.30- 17.00
zajęcia otwarte doradcy Czy to jeszcze zima?- zabawy z wykorzystaniem elementów pedagogiki freblowskiej.
Zapoznanie z DAREM 1. i sposobami jego wykorzystania.
nauczyciele wychowania przedszkolnego i inni zainteresowani MP nr 13 im. D Gellner ul Woszczerowicza 9 22 - II godz 9.15
religia Komorowska Ewa lekcja otwarta doradcy Kształtowanie kompetencji kluczowych
zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 311 14 - II 9.50-10.35
konkurs biblijny Czy znasz Ewangelię wg św. Mateusza? - etap miejski
laureaci etapu szkolnego SP nr 6 sala 311 23 - II 10.00-11.00
informatyka/technika Kozioł Dariusz Lekcja otwarta Nasz robot jeździ po linii. nauczyciele informatyki SP 3 Siedlce sala 18 19 - II 10:35- 11:20
Warsztaty Programowanie z użyciem robota mBot. nauczyciele informatyki SP 3 Siedlce sala 18 22 - II 16:00
język angielski Król Jolanta zespół samokształceniowy Spotkanie grupy rozpoczynającej kurs blended 'Kulturowka Brytyjska w praktyce szkolnej'
nauczyciele języka angielskiego SCDiDN ul. Krystyny Osińskiej 6 2 - II 14:00 - 15:30
lekcja otwarta doradcy metodycznego Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 36 13 - II 11:00 11:45
zespół samokształceniowy Dysleksja - wyzwanie dla ucznia i nauczyciela.
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 22 23 - II 14:00 - 15:30
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta zespół problemowy Relaksacja w edukacji i terapii.
zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6 8 - II 15.00
zespół problemowy Jak uczyć ciekawie i efektywnie?
zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6 15 - II 15.00
zajęcia otwarte Gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne.
zainteresowani nauczyciele po uzgodnieniu z doradcą metodycznym SP z O I nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49 sala 209 21 - II 11.45
geografia Lipińska Marta konferencja Wykorzystanie czasopisma jako dodatkowego materiału edukacyjnego na przykładzie National Geographic Odkrywca. Spotkanie z przedstawicielami Wydawnictwa Nowa Era połączone z ofertą wydawniczą. zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. K. Osińskiej ( dawna O. Lange)| 8 - II 14.00
zajęcia otwarte Kształtowanie umiejętności złożonych na lekcji geografii.  zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 12 - II 8.50 - 9.35
kurs doskonalący WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA - dlaczego nie? Spotkanie 1. Szkolenie odpłatne 70 / 100 zł. Zgłoszenia do 10 lutego 2018, Marta Lipińska tel/sms 606286587 zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 15 - II 15.00
kurs Kurs KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH.
Zgłoszenia uczestników Marta Lipińska telefon lub sms 606286587 do dnia 14 lutego 2018.
zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 24 - II 8.30 - 16.00
konsultant Matysek Joanna AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA Zmiany w Karcie Nauczyciela Nauczyciele stażyści, kontraktowi i inni zainteresowani SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6 (wcześniej: Oskara Langego) 7 - II 15.00
język polski Połeć Małgorzata Alicja lekcja otwarta doradcy metodycznego Dylematy spiskowca Kordiana. Doskonalenie umiejętności kluczowych na lekcji języka polskiego w klasie 2 technikum
zainteresowani nauczyciele Zesół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, s. 15, Ip., ul. K. Osińskiej 8 7 - II 10.40
warsztaty Kompetencje interpersonalne nauczyciela w budowaniu relacji
zainteresowani nauczyciele Zesół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, s. 15, Ip., ul. K. Osińskiej 8 8 - II 14.00
zespół problemowy Próbne egzaminy maturalne z języka polskiego. Przyczyny niepowodzeń uczniów. Wnioski do dalszej pracy
zainteresowani nauczyciele Zesół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, s. 15, Ip., ul. K. Osińskiej 8 15 - II 14.00
plastyka Prachnio Bożena zespół samokształceniowy Inspiracje artystyczne: Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst (o wystawie w Poznaniu)
zainteresowani nauczyciele SP 1 ul. Konarskiego 5/7 s.111 7 - II 15.30
warsztaty warsztaty INSPIRACJE ARTYSTYCZNE BAMBINO, CZYLI JAK ZACHĘCIĆ  DZIECI DO  PODEJMOWANIA AKTYWNOŚCI  ARTYSTYCZNEJ  w ramach szkolenia AS ,,Rozwijanie kompetencji kluczowych..."
bezpłatne, ZGŁOSZENIA DO 1 LUTEGO 2018
nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowychi zarejestrowani/zapisani na stronie SCDi DNidn SP 8 ul. Pescantina 2 Siedlce 8 - II 15:30-18:30
lekcja otwarta doradcy Kształtowanie umiejętności przedmiotowych na lekcjach plastyki
nauczyciele plastyki SP 1 ul. Konarskiego 5/7 s.111 20 - II 13.40-14.25
Finał konkursu Finał konkursu  dla uczniów ze SPE Boże Narodzenie moich marzeń
zainteresowani nauczyciele wraz z uczniami SCDiDN ul. Krystyny Osińskiej 6 22 - II 11:00
muzyka Różański Dariusz konsultacje pokonkursowe Konkurs kolęd i poezji o Bożym Narodzeniu w j. niemieckim zainteresowani nauczyciele ZSP nr1 im. Stanisława Staszica 1 - II 9.00
Lekcja otwarta doradcy Muzyka w kl. IV zainteresowani nauczyciele muzyki Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescsntina 2 21 - II 12.45
opieka i wychowanie Rucińska Beata - - - - 0 - II -
matematyka Saj Dorota lekcja otwarta doradcy Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki. zainteresowani nauczyciele matematyki SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 sala 4 9 - II 8:00-8:45
sieć współpracy i samokształcenia Egzamin ósmoklasisty. nauczyciele matematyki SP1, SP9, SP11 SP 11 Sielce ul. Wiśniowa 5 15 - II 15:15
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka lekcja otwarta doradcy metodycznego Wzrost i rozwój roślin. Kształtowanie umiejętności złożonych.Lekcja zostanie przeprowadzona w klasie II F LO.
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. K.Osińskiej 8 ( dawniej O.Lanego 8), s.12 6 - II 9.40-10.25
konferencja Wykorzystanie czasopisma jako dodatkowe materiały edukacyjne na przykładzie National Geographic Odkrywca.Spotkanie z przedstawicielami Nowej Ery połączone z ofertą wydawniczą.
Zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8 ( dawniej O. Langego 8) s.16 8 - II 14.00
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta zajęcia otwarte doradcy metodycznego Prace biblioteczno-techniczne zainteresowani nauczyciele bibliotekarze Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach 6 - II 12.00
Akademia Nauczyciela Bibliotekarza Jak promować bibliotekę szkolną? zainteresowani nauczyciele bibliotekarze SCDiDN ul. Krystyny Osińskiej 6 15 - II 12.00
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata lekcja otwarta doradcy metodycznego Kształtowanie umiejętności kluczowych
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala 23 5 - II 8,00
projekt edukacyjny XI Siedleckie Targi Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych - spotkanie organizatorów
zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala 23 6 - II 12,10
historia i wiedza o społeczeństwie Woźnica Anita zespół problemowy Organizacja konkursów przedmiotowych -2018 nauczyciele szkół podstawowych i klas gimnazjalnych I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, sala nr 17 8 - II 14-15.30
lekcja otwarta doradcy metodycznego Kształtowanie umiejętności złożonych na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. nauczyciele wszystkich typów szkół I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, sala nr 17 27 - II 8.00 - 9.15


statystyka