Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
plastyka Bączyk Agnieszka Zespół samokształceniowy Jak wykorzystać zasoby lokalnych instytucji kultury w nauczaniu plastyki? Nauczyciele plastyki Szkoła Podstawowa nr 9, Siedlce, ul. Graniczna 1, sala 27 I 19 - XII 15:00 - 16:00
Lekcja otwarta

Kartka świąteczna z wykorzystaniem znaku plastycznego

Nauczyciele plastyki Szkoła Podstawowa nr 9, Siedlce, ul. Graniczna 1, sala 27 I 20 - XII 8:55 - 9:40
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz lekcja otwarta Nauka techniki odbicia od odskoczni w skoku przez skrzynię nauczyciele wychowania fizycznego ZSP nr 2 w Siedlcach 10 - XII 11.30
pedagodzy szkolni Bogusz Anna - - - - 0 - XII -
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa sieć współpracy i samokształcenia Dziecko zdolne w przedszkolu; jak diagnozować, jak wspierać, a jak dokumentować?
nauczyciele wychowania przedszkolnego MP 13 im. D.Gellner w Siedlcach, ul Woszczerowicza 9 12 - XII 10.00
zajęcia otwrte
My tak potrafimy- śpiewamy i gramy
Zajęcia otwarte w grupie 4-latków
nauczyciele wychowania przedszkolnego MP 3 ul Batorego 12 - XII 9.10
chemia Kiersztyn Iwona konferencja Scenariusz lekcji z wykorzystaniem IT. Nauczyciele chemii szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych SCDiDN Siedlce ul. K. Osińskiej 6 5 - XII 15:20
lekcja otwarta Emulsje Nauczyciele chemii. II LO Siedlce, ul. Prusa 12, s. 34 12 - XII 12:35-13:20
religia Komorowska Ewa zespół problemowy Motywująca funkcja oceny na lekcji religii - elementy oceniania kształtującego.
zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 311 9 - XII 15.30 -17.30
lekcja otwarta doradcy Żłóbek, kolęda, opłatek - czy tylko tradycja?
zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 311 18 - XII 8.55-9.40
informatyka Kozioł Dariusz - - - - 0 - XII -
język angielski Król Jolanta zespół samokształceniowy Teaching reading
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 37 11 - XII 15:00 - 17:00
lekcja otwarta doradcy metodycznego Tradycje Świąteczne w krajach anglojęzycznych.
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 22 13 - XII 9:45 - 10:30
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta Zespół problemowy Działanie, doświadczanie, eksperymentowanie i samodzielność jako podstawa uczenia się.
zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6 4 - XII 15.00
zajęcia otwarte Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe.
zainteresowani nauczyciele po uzgodnieniu z doradcą Szkoła Podstawowa nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49, sala 204 18 - XII 9.50
geografia Lipińska Marta zespół problemowy Elementy TIKowe na lekcjach geografii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - prezentacja wybranych aplikacji, narzędzi GIS i stron internetowych wspierających realizację podstawy programowej. Uczestnicy mogą zabrać na spotkanie własne laptopy. zainteresowani nauczyciele I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 6 - XII 15.00
zajęcia otwarte doradcy Kształtowanie kompetencji kluczowych - lekcja geografii w klasie I po szkole podstawowej zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 11 - XII 12.30 -13.20
edukacja dla bezpieczeństwa Maciołek Szymon zespół problemowy Obszary działań w pracy doradcy metodycznego edukacji dla bezpieczeństwa nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa SCDiDN Siedlce ul. K. Osińskiej 6 9 - XII 16.15 - 17.45
lekcja otwarta doradcy Pierwsza pomoc przedmedyczna. Ciało obce w drogach oddechowych zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach 12 - XII 9.40-10.25
konsultant Matysek Joanna Sieć współpracy i samokształcenia NIEZBĘDNIK DORADCY ZAWODOWEGO
Portfolio ucznia.
Zainteresowani nauczyciele, doradcy zawodowi SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6 3 - XII 16.00
kształcenie specjalne Monika Szustkowska Lekcja otwarta doradcy Kartka bożonarodzeniowa wykonana techniką decoupage na zajęciach Koła Dekoratorskiego w internacie. Zainteresowani nauczyciele Internat SOSzW im.M.Grzegorzewskiej w Siedlcach, ul.Kazimierzowska 23A 12 - XII 18:30
Zespół samokształceniowy Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach artystycznych. Zainteresowani nauczyciele SCDiDN Siedlce, ul.K.Osińskiej 6 16 - XII 13:30
język polski Połeć Małgorzata Alicja lekcja otwarta doradcy metodycznego Doskonalenie umiejętności kluczowych na lekcji języka polskiego zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, s. 23, IIp. 5 - XII 8.50
zespół problemowy Próbna matura z Operonem. Wykorzystywanie wyników w dalszej pracy nauczyciela polonisty nauczyciele poloniści szkół ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, s. 15, Ip. 19 - XII 14.00
muzyka Różański Dariusz zajęcia otwarte doradcy W świątecznym nastroju- zajęcia wokalne z uczniami klas I i II zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescantina 2 13 - XII 14.00
Konsultacje zespołowe Międzyszkolny Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych w Języku Angielskim zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Wiśniowa 17 - XII 10.00
matematyka Saj Dorota lekcja otwarta doradcy Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki zainteresowani nauczyciele matematyki SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 2 - XII 8:50
sieć współpracy i samokształcenia Projektowanie pracy z uczniem zdolnym nauczyciele matematyki SP5, SP8, SP12 SP 12, Siedlce ul. Unitów Podlaskich 16 12 - XII 15:30
Zespół problemowy Liga przedmiotowa z matematyki nauczyciele matematyki SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6 13 - XII 15:00
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka lekcja otwarta doradcy metodycznego Wykorzystanie gier dydaktycznych na lekcjach biologii w Szkole Ponadpodstawowej. zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach ul. K. Osińskiej 8 s.12 4 - XII 10.40-11.25
Sieć współpracy i samokształcenia Narzędzie  wspomagające motywacje i skuteczność nauczania - analiza "Pudełka refleksji" narzędzia, które zawiera 28 technik pozyskiwania refleksji uczniowskiej zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach ul. K. Osińskiej 8 s.12 12 - XII 15.00
język niemiecki Szymaniuk-Kruk Małgorzata Zespół problemowy Koncepcja pracy doradcy metodycznego języka niemieckiego-obszary działań Nauczyciele języka niemieckiego SCDiDN Siedlce ul. K. Osińskiej 6 3 - XII 14.30
Lekcja otwarta doradcy Feste feiern in Deutschland-Fröhliche Weihnacht überall Nauczyciele języka niemieckiego ZSP NR 4 Siedlce, ul. Bema 4 10 - XII 13.25-14.10
historia i wiedza o społeczeństwie Woźnica Anita lekcja otwarta doradcy metodycznego Techniki i metody włączania ucznia w proces lekcyjny. nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, sala nr 17 9 - XII 08.00-09.45
warsztaty Techniki i metody włączania ucznia w proces lekcyjny. nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, sala nr 17 13 - XII 14-17


statystyka