Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
opieka i wychowanie - - - - 0 - III -
chemia/fizyka Barcińska Grażyna - - - - 0 - III -
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz lekcja otwarta doradcy Kształtowanie szybkości w grach i zabawach
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach 19 - III 8.50
warsztaty przedmiotowo-metodyczne ABC pracy nauczyciela wychowania fizycznego( spotkanie IV) ABC pracy nauczyciela wychowania fizycznego( spotkanie VI) uczestnicy warsztatów SCDiDN w Siedlcach 22 - III 11.00
konsultacje zespołowe Nowa podstawa programowa w szkołach ponadpodstawowych
nauczyciele wychowania fizycznego SCDiDN w Siedlcach 29 - III 12.00
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta Sieć współpracy Opracowanie scenariusza zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z ZA (drugi etap edukacyjny) Zainteresowani nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach rewalidacji Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach s. 403 11 - III 14.30 - 16.00
Zajęcia otwarta nauczyciela Usprawnianie orientacji w czasie - zajęcia rewalidacyjne
prowadzący: Aneta Łastowiecka neurologopeda
Proszę o wcześniejsze potwierdzenie udziału w zajęciach.

Zainteresowani nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach rewalidacji Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach s. 404 18 - III 13.30- 14.30
Zajęcia otwarta nauczyciela "Witamy wiosnę"- zajęcia rozwijające kreatywność w klasie VIII SOSW w Stoku Lackim
Prowadząca: Barbara Paczuska

Zainteresowani pedagodzy specjalni, specjaliści Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Stoku Lackim 21 - III 8.55- 9.40
język niemiecki Bryłka Agata - - - - 0 - III -
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa zespół samokształceniowy Kompetencje matemtyczno-przyrodnicze;  ciekawe formy rozwijania ich w przedszkolu w przedszkolu.
nauczyciele wychowania przedszkolnego MP 13 im. D.Gellner w Siedlcach, ul Woszczerowicza 9 7 - III 15.00-16.30
religia Komorowska Ewa zespół problemowy Międzyszkolna Liga Przedmiotowa - opracowanie zakresu materiału.
zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 311 4 - III 15.30 -17.00
lekcja otwarta doradcy
Kształcenie kompetencji kluczowych na religii.

zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 311 11 - III 10.45-11.30
informatyka/technika Kozioł Dariusz Lekcja otwarta Plakat nauczyciele informatyki SP 3 Siedlce sala 18 18 - III 12:30-13:15
warsztaty Office 365 - OneNote i Teams - miejsce pracy ucznia i nauczyciela zainteresowani nauczyciele SP 3 Siedlce sala 18 21 - III 16:30
język angielski Król Jolanta lekcja otwarta doradcy metodycznego Smart cities - welcome to your future.  What is your vision?
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 22 4 - III 10:50 - 11:35
zespół samokształceniowy Uczeń zdolny - czy łatwo rozpoznać go w społeczności szkolnej?
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 22 15 - III 14:00 - 16:00
konkurs VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii dla szkół podstawowych.
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 22 29 - III 13:30
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta Zespół problemowy Jak rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności?
zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6 7 - III 15.00
zajęcia otwarte Rozwijanie kreatywności uczniów.
zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49, sala 209 20 - III 9.55
geografia Lipińska Marta konsultacje zespołowe Międzyszkolna Liga Przedmiotowa  z geografii - organizacja konkursu finałowego. zainteresowani nauczyciele I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 5 - III 14.00
zajęcia otwarte doradcy Geografia Polski w zadaniach maturalnych - kształtowanie umiejętnosci zlożonych, lekcja w klasie III zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 12 - III 10.45 11.35
sieć współpracy i samokształcenia oraz zainteresowani nauczyciele Lekcja odwrócona sposobem na kształtowanie kompetencji kluczowych  zainteresowani nauczyciele I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 28 - III 15.30
konsultant Matysek Joanna - - - - 0 - III -
język polski Połeć Małgorzata Alicja zespół problemowy Diagnoza przed maturą. Konstruowanie testów diagnostycznych dla uczniów klas maturalnych i nie tylko nauczyciele poloniści szkół ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, s. 15, Ip. 14 - III 13.00
warsztaty Metodyka kształcenia literackiego i kulturowego w kontekście elementów retoryki. Warsztaty, forma płatna nauczyciele poloniści wszystkich typów szkół Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, s. 15, Ip. 21 - III 14.00
lekcja otwarta doradcy metodycznego Doskonalenie kompetencji kluczowych na lekcji języka polskiego w kl. 3 tech. nauczyciele poloniści szkół ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, s. 15, Ip. 25 - III 10.40
plastyka Prachnio Bożena zespół problemowy Spotkania ze sztuką
nauczyciele plastyki SP 1 ul. Konarskiego 5/7 sala 111 18 - III 15:30
warsztaty
ABC Malarstwa
prowadząca: Marlena Czajkowska
zgłoszeni nauczyciele SCDiDN Siedlce ul.Krystyny Osińskiej 6 23 - III 9:00-13:00
lekcja otwarta doradcy Kształtowanie postaw i wartości na lekcjach plastyki
nauczyciele plastyki SP 1 ul. Konarskiego 5/7 sala 111 26 - III 9:50-10:35
muzyka Różański Dariusz zespół problemowy Rok Stanisława Moniuszki zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescantina 2 20 - III 11.30
lekcja otwarta doradcy Muzyka w klasie V Zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescantina 2 26 - III 11.45
matematyka Saj Dorota lekcja otwarta doradcy Przygotowanie do egzaminu 8-klasisty. zainteresowani nauczyciele matematyki SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 4 - III 12:50
sieć współpracy i samokształcenia Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów - priorytet MEN nauczyciele matematyki SP1, SP9, SP11 SP 11 Sielce ul. Wiśniowa 5 14 - III 15:30
Zespół problemowy Zadania edukacyjne na dobry początek. nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 22 - III 15:00
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka lekcja otwarta doradcy metodycznego Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach biologii  -wykorzystanie technologi TIK.
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. K.Osińskiej 8,s.12 12 - III 10.40-11.25
siec współpracy i samokształcenia Ocena pracy nauczyciela, co nauczyciel powinien wiedzieć w tym zakresie.
uczestnicy sieci ZSP nr 2 w Siedlcach ul. K.Osińskiej 8,s.12 21 - III 15.00
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta zajęcia otwarte doradcy metodycznego Prawo autorskie
zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach 12 - III 12.00
Akademia Nauczyciela Bibliotekarza - sieć współpracy i samokształcenia Obchody Roku Moniuszkowskiego w pracy biblioteki szkolnej
zainteresowani nauczyciele bibliotekarze Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach 20 - III 11.30
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata projekt edukacyjny XII Siedleckie Targi Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych
zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 5 - III 13,00
lekcja otwarta nauczyciela - P. Marka Tarkowskiego - nauczyciela CKP w Siedlcach, przedmiot: Elektrotechnika i elektronika Podstawowe pojęcia stosowane w energoeletronice (prąd i napięcie w układach analogowych, przepływ prądu w półprzewodnikach)
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych CKP w Siedlcach ul. Konarskiego 9 7 - III 8,00
projekt edukacyjny XII Siedleckie Targi Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych - spotkanie organizatorów
zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 11 - III 13,00
projekt edukacyjny XII Siedleckie Targi Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych - spotkanie organizatorów zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 13 - III 10,00
projekt edukacyjny XII Siedleckie Targi Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych
zainteresowani nauczyciele i uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala sportowa 14 - III 10,00 - 14,00
historia i wiedza o społeczeństwie Woźnica Anita Zespół problemowy Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół. I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach 19 - III 14-15.30
Lekcja otwarta doradcy metodycznego Wykorzystanie zadań typu maturalnego na lekcjach historii. Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół. I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach 25 - III 08:50 - 10:00


statystyka