Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
chemia/fizyka Barcińska Grażyna lekcja otwarta doradcy Podstawowe kierunki polityki oświatowej 2017/18. p.2. Podniesienie jakości edukacji przyrodniczej na przykladzie lekcji chemii. zainteresowani nauczyciele chemii IV Liceum Ogólnoksztalcące im. Hetm. St. Żółkiewskiego ul. Sokołowska 161 B sala 207 18 - X 11.50
konsultacje zespołowe Program Erasmus + źródlem inspiracji edukacyjnych. Wrażenia z udziału w kursie zagranicznym. zainteresowani nauczyciele IV LO Siedlce ul. Sokołowska 161 B sala 306 31 - X 15.30
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz lekcja otwarta doradcy Kształtowanie koordynacji ruchowej z wykorzystaniem drabinki koordynacyjnej
nauczyciele wychowania fizycznego ZSP nr 2 w Siedlcach 10 - X 8.50
warsztaty przedmiotowo-metodyczne ABC pracy nauczyciela wychowania fizycznego
nauczyciele wychowania fizycznego w trakcie awansu zawodowego( stażyści ,kontraktowi) SCDiDN Siedlce ul. Oskara Lage 6 12 - X 11.00
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta zajęcia otwarte Zajęcia rewalidacyjne z dziewczynką z MPD i niedosłuchem Zainteresowani specjaliści i nauczyciele Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6, ul. Sienkiewicza 49; s.404 11 - X 10.40- 11.40
zespół samokształceniowy Nasza codzienność w pracy z uczniem ze SPE. Zainteresowani nauczyciele pracujący z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach sala 403 18 - X 15.00
zespół Uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego dla uczniów ze SPE "LETNIA PRZYGODA" Zainteresowani specjaliści i nauczyciele SCDiDN ul. Oskara Langego 6 26 - X 11.00
kurs blended learning UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ – EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA Zainteresowani specjaliści i nauczyciele SCDiDN ul. Oskara Langego 6 26 - X 15.00
język niemiecki Bryłka Agata lekcja otwarta doradcy In der Schule - ćwiczenie leksyki nauczyciele języka niemieckiego ZSP nr 1, ul. Konarskiego 11, sala 331 4 - X 12.45-13.30
zespół problemowy Nauczanie wymowy, rytmu i intonacji nauczyciele języków obcych SCDiDN, ul. Langego 6 18 - X 15.30
kurs blended learning Jak motywować uczniów do nauki języków obcych?
nauczyciele języków obcych SCDiDN, ul Oskara Langego 6 25 - X 15.30
język rosyjski Jagiełło Ewa lekcja otwarta doradcy "Opowiedz mi o sobie - poznajemy się bliżej". zainteresowani nauczyciele języka rosyjskiego IV LO w Siedlcach, ul. Sokołowska 161 B, sala 2 - X 11.50-12.35
konsultacje zespołowe Program Erasmus+ źródłem nowych doświadczeń i pomysłów na lekcje (wrażenia z pobytu na zagranicznym kursie metodyczno-językowym). zainteresowani nauczyciele języka rosyjskiego IV LO w Siedlcach, ul. Sokołowska 161 B, sala 306 31 - X 15.30
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa warsztaty - forma grantowa
WSPIERANIE DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, WDRAŻANIE METOD I FORM PRACY 
WYZWALAJĄCYCH KREATYWNOŚĆ DZIECKA I WPŁYWAJĄCYCH NA JEGO WSZECHSTRONNY 
ROZWÓJ.
nauczyciele wychowania przedszkolnego SCDiDN 14 - X 9.00
warsztaty metodyczne - forma platna WYBRANE ELEMENTY SYSTEMU EDUKACJA PRZEZ RUCH  AUTORSTWA DOROTY DZIAMSKIEJ nauczyciele wychowania przedszkolnego i inni zainteresowani (wg potwierdzonych zgłoszeń) SCDiDN 21 - X 9.00
zajęcia otwarte doradcy Zabawy matematyczne czterolatków: "Bawiąc - uczymy, ucząc - bawimy".
nauczyciele wychowania przedszkolnego MP nr 13 ul Woszczerowicza 9 26 - X 9.10
zespół samokształceniowy Zapisy w nowej podstawie programowej inspiracją i zadaniem dla nauczyciela wychowania przedszkolnego
nauczyciele wychowania przedszkolnego MP nr 13 im D. Gellner 26 - X 10.00
religia Komorowska Ewa lekcja otwara doradcy Kształtowanie postawy otwartości i szacunku dla wyznawców innych religii.
zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 311 13 - X 8.00-8.45
zespół problemowy Wykorzystanie zasobów internetowych na lekcji religii.
zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 311 25 - X 15.00
informatyka/technika Kozioł Dariusz lekcja otwarta doradcy Faza tkania pajęczyny (publikowanie strony WWW na serwerze) Nauczyciele informatyki Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Sekulska 10 sala 18 3 - X 12:30-13:15
warsztaty przedmiotowo metodyczne Programowanie z użyciem Ozobotów w klasach 4-6 Nauczyciele informatyki szkół podstawowych Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Sekulska 10 sala 18 26 - X 16:00
język angielski Król Jolanta zespól problemowy Spotkanie organizacyjne kandydatów na kurs języka angielskiego.
nauczyciele I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 22 3 - X 16:30 - 17:30
lekcja otwarta doradcy metodycznego Wykorzystanie elementów oceniania na lekcjach angielskiego.
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 22 16 - X 12:40 - 13:25
zespól problemowy Motywacja uczniów kluczem do sukcesu.
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 22 27 - X 14:30 -16 :00
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta zajęcia otwarte Gry i zabawy rozwijające nawiązywanie koleżeńskich relacji.
zainteresowani nauczyciele po uzgodnieniu z doradcą metodycznym SP z O I nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49 sala 209 11 - X 11.45
zespół problemowy Planowanie i dokumentowanie pracy w edukacji wczesnoszkolnej.
zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 10 w Siedlcach, ul. Mazurska 10 19 - X 15.00
geografia Lipińska Marta zajęcia otwarte doradcy ,,Jak zmierzyć i zbadać siedlecki park miejski?" -  - realizacja treści nauczania: Mapa - umiejętność czytania, interpretacji i posługiwania się mapą - zajęcia terenowe w klasie drugiej liceum zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 / Park Miejski 10 - X 9.45-11.30
kurs doskonalący LEKCJE Z PLECAKIEM - czyli jak prowadzić atrakcyjne zajęcia terenowe? Spotkanie 1 
Kurs obejmuje 20 godzin dydaktycznych. Zgłoszenia udziału do 6 października 2017 tel. 606286587
Marta Lipińska
zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 12 - X 15.00 - 19.00
kurs doskonalący - blended - learning Motywująca funkcja oceniania kształtującego na różnych etapach kształcenia - spotkanie 1 - stacjonarne zajęcia warsztatowe. zainteresowani nauczyciele I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 18 - X 15.00 - 19.00
konsultant Matysek Joanna Sieć współpracy i samokształcenia NIEZBĘDNIK DORADCY ZAWODOWEGO Zainteresowani nauczyciele, doradcy zawodowi SCDiDN Siedlce ul. Oskara Langego 6 3 - X 15.00
Warsztaty Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej Zainteresowani nauczyciele, doradcy zawodowi SCDiDN Siedlce ul. Oskara Langego 6 20 - X 14:00 - 19:00
język polski Połeć Małgorzata Alicja lekcja otwarta doradcy metodycznego Rozwijanie umiejętności kluczowych na lekcji języka polskiego w kl. 3f LO
zainteresowani nauczyciele Zesół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, s. 15, Ip., ul. Langego 8 2 - X 13.10
zespół problemowy Uczyć ciekawiej i efektywniej, czyli o stosowaniu metod aktywizujących i oceniania kształtującego na lekcjach
zainteresowani nauczyciele Zesół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, s. 15, Ip., ul. Langego 8 12 - X 14.00
konferencja informacyjno-szkoleniowa Wdrażanie nowej reformy programowej 2017 - język polski. Nowa podstawa programowa języka polskiego. Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania
zainteresowani nauczyciele Zesół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, s. 15, Ip., ul. Langego 8 12 - X 15.00
kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową Planowanie kierunkowe i metodyczne w pracy nauczyciela polonisty. Cz. I, spotkanie stacjonarne
zainteresowani nauczyciele Zesół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, s. 15, Ip., ul. Langego 8 26 - X 14.00
plastyka Prachnio Bożena zespół samokształceniowy Język angielski ze sztuką i o sztuce (Program Erazmus + i kursy zagraniczne)
nauczyciele plastyki PG 1 ul. Konarskiego 5/7 s.111 18 - X 15.30
lekcja otwarta doradcy Kształtowanie umiejętności przedmiotowych na lekcji plastyki
nauczyciele plastyki PG 1 ul. Konarskiego 5/7 s.111 24 - X 13.40-14.25
finał konkursu Podsumowanie konkursu plastycznego dla uczniów ze SPE ,,Letnia Przygoda''
zainteresowani nauczyciele wraz z uczniami SCDiDN ul.Langego 6 26 - X 11:00
muzyka Różański Dariusz Konsultacje zespołowe Wytyczne Ogólnopolskiej Olimpiady Artystycznej - sekcja muzyki Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescantina 2 12 - X 14.00
lekcja otwarta doradcy Muzyka w klasie IV. nauczyciele muzyki Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescantina 2 25 - X 12.50
opieka i wychowanie Rucińska Beata - - - - 0 - X -
matematyka Saj Dorota lekcja otwarta doradcy Kształtowanie kompetencji przedmiotowych - lekcja z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego nauczyciele matematyki SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 sala 4 6 - X 8:00-8:45
sieć współpracy i samokształcenia Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela matematyki na podstawie treści nowej podstawy programowej - Tajemnice kartki w kratkę. nauczyciele matematyki SP1, SP9, SP11 SP 11 Sielce ul. Wiśniowa 5 19 - X 15:00
warsztaty Nie taka reforma straszna w szkole podstawowej zainteresowani nauczyciele matematyki SCDiDN Siedlce, ul. O. Langego 6 27 - X 14:30 - 18:30
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka zespół problemowy Organizacja konkursów przyrodniczych w  roku szkolnym 2017/2018 .
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O.Langego 8, s.16 5 - X 15.00
lekcja otwarta doradcy metodycznego Kształtowanie umiejętności złożonych na lekcjach biologii w szkole ponadgimnazjalnej.Budowa i funkcje skóry.
nauczyciele biologii ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O.Langego 8, s.12 10 - X 8.50-9.35
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta zajęcia otwarte Ewidencja podręczników
zainteresowani nauczyciele bibliotekarze Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach ul. Pescantina 2 3 - X 13.00
zespół problemowy Realizacja NPRCz w bibliotekach szkół siedleckich
nauczyciele bibliotekarze SCDiDN ul. Oskara Lange 5 - X 11.00
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata Warsztaty Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego - grupa 1
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych SCDiDN Siedlce 4 - X 15,00
Warsztaty Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego - grupa 1
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych SCDiDN Siedlce 5 - X 15,00
Warsztaty Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego - grupa 2
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych SCDiDN Siedlce 11 - X 15,00
Warsztaty Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego - grupa 2
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych SCDiDN Siedlce 12 - X 15,00
lekcja otwarta doradcy metodycznego "Wykreślne składanie płaskiego dowolnego układu sił", czyli o kształtowaniu umiejętności zawodowych.
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 16 - X 8,50
lekcja otwarta doradcy metodycznego "Płaski dowolny układ sił - belki proste", czyli jak z trudnej sprawy zrobić zabawę"
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 23 - X 8,50
Warsztaty Czy radzę sobie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach?
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 24 - X 14,00
historia i WOS Woźnica Anita zespół problemowy Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcji historii i wos-u.
nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, sala nr 17 19 - X 13-15
lekcja otwarta doradcy metodycznego Praca z materiałem źródłowym na lekcjach wiedzy o społeczeństwie
nauczyciele wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, sala nr 17 23 - X 8.50-9.50


statystyka