Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
plastyka Bączyk Agnieszka Zespół problemowy Ustalenie zakresu materiału obowiązującego w Międzyszkolnej Lidze Przedmiotowej z techniki Nauczyciele techniki w VI klasie szkoły podstawowej SCDiDN Siedlce, ul. Krystyny Osińskiej 6 9 - I 15:00
Lekcja otwarta Architektura XIX w. w Europie Nauczyciele plastyki Szkoła Podstawowa nr 9, Siedlce, ul. Graniczna 1, sala 27 I 24 - I 8:55 - 9:40
Podsumowanie konkursu plastycznego Uroki zimy Laureaci konkursu wraz z opiekunami SCDiDN Siedlce, ul. Krystyny Osińskiej 6 30 - I 11:30
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz warsztaty przedmiotowo-metodyczne ABC pracy nauczyciela wychowania fizycznego( spotkanie IV) uczestnicy warsztatów SCDiDN w Siedlcach 10 - I 12.00
lekcja otwarta Kompetencje cyfrowe na lekcji wychowania fizycznego zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach 14 - I 11.30
pedagodzy szkolni Bogusz Anna lekcja otwarta Trenujemy pamięć i koncentrację uwagi pedagodzy szkolni SP Dziewule 8 - I 9.40
zespół samokształceniowy Jak pomóc rozwijać skrzydła? pedagodzy szkolni SCDiDN Siedlce 23 - I 13.00 - 15.00
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa zespól samokształceniowy Nowatorskie i tradycyjne sposoby świętowania dnia Babci i Dziadka; zaskakujące  pomysły na upominki dla nich.
nauczyciele wychowania przedszkolnego MP 13 im. D.Gellner w Siedlcach, ul Woszczerowicza 9 7 - I 16.00-17.00
zajęcia otwarte doradcy
Zabawy muzyczno-rytmiczne przydatne w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych i językowych.
Zajęcia w grupie sześciolatków
nauczyciele wychowania przedszkolnego MP 13 im. D.Gellner w Siedlcach, ul Woszczerowicza 9 29 - I 14.30
chemia Kiersztyn Iwona konferencja, warsztat Elementy scenariusza lekcji. Nauczyciele chemii szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych SCDiDN Siedlce ul. K. Osińskiej 6 10 - I 15:00
religia Komorowska Ewa lekcja owarta doradcy Gwiazda betlejemska - niezwykły przewodnik.
zaineresowani katecheci SP nr 6 sala 311 7 - I 8.55-9.40
spotkanie świąteczne Utrudzeni codziennością usiądźmy przy wspólnym stole ......
zainteresowani katecheci po uzgodnieniu z doradcą metodycznym. SP nr 6 sala 311 7 - I 16.30
kurs blended-learning Wykorzystanie form plastycznych w przekazywaniu treści religijnych.
zainteresowani katecheci SCDiDN Siedlce ul. K. Osińskiej 6 16 - I 16.30
informatyka Kozioł Dariusz - - - - 0 - I -
język angielski Król Jolanta zespół samokształceniowy Międzyszkolna Liga z jęz angielskiego. nauczyciele jęz angielskiego I LO Floriańska 10 sala 22 10 - I 16:00 - 17:30
lekcja otwarta Culture - Meghan vs media- building vocabulary. nauczyciele jęz. angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 10 - I 10:45 - 11:40
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta zespół probleowy Zakres materiału oraz rodzaje zadań testowych - Międzyszkolna Liga Przedmiotowa w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.
zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6 15 - I 15.00
zajęcia otwarte Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i współpracy w grupie.
zainteresowani nauczyciele po uzgodnieniu z doradcą Szkoła Podstawowa nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49, sala 204 22 - I 9.50
geografia Lipińska Marta zajęcia otwarte doradcy Uczniowie uczą sie wzajemnie i samodzielnie poszukują rozwiązań - lekcja w klasie 1 po szkole podstawowej z działu Dynamika procesów atmosferycznych. zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 8 - I 12.30
kurs kwalifikacyjny Kurs KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH - kurs trwa 10 godzin  zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 25 - I 8.30 - 16.00
konsultacje zespołowe Zastosowanie map cyfrowych na lekcjach geografii - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. zainteresowani nauczyciele I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 31 - I 15.15
psycholog Ługowska Joanna - - - - 0 - I -
edukacja dla bezpieczeństwa Maciołek Szymon zajęcia otwarte Zajęcia z podstaw strzelectwa sportowego nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa i inni zainteresowani nauczyciele Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego DRAGON ul. Sokołowska 180A Siedlce 16 - I 08.15-10.30
zespół problemowy Nowa podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa - szkoły podstawowe i ponadpodstawowe nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa SCDiDN Siedlce ul. K. Osińskiej 6 23 - I 10.15-.11.45
konsultant Matysek Joanna SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

Wychowanie do wartości w praktyce dydaktycznej zajęć wychowanie do życia w rodzinie

Nauczyciele prowadzący zajęcia Wychowanie do życia w rodzinie SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6 14 - I 16.15
kształcenie specjalne Monika Szustkowska - - - - 0 - I -
język polski Połeć Małgorzata Alicja zespół problemowy Próbna matura z Nową erą. Wykorzystywanie wyników w dalszej pracy nauczyciela polonisty nauczyciele poloniści szkół ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, s. 15, Ip. 24 - I 14.00
lekcja otwarta doradcy metodycznego Doskonalenie umiejętności kluczowych na lekcjach języka polskiego zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, s. 15, Ip. 30 - I 8.50
zespół samokształceniowy Atrakcyjna szkoła czy alternatywna edukacja? zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, s. 15, Ip. 31 - I 14.00
muzyka Różański Dariusz Zespół problemowy Formy muzyczne w konkursie muzycznym w ramach Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej. zainteresowani nauczyciele SCDiDN 22 - I 14.30
Zajęcia otwarte doradcy Zajęcia wokalne z dziećmi klas I-III zainteresowani nauczyciele SP 8 ul. Pescantina 2 24 - I 14.00
matematyka Saj Dorota lekcja otwarta doradcy Kształcenie kompetencji przedmiotowych na lekcjach matematyki zainteresowani nauczyciele matematyki SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 13 - I 8:50
sieć współpracy i samokształcenia Bank pomysłów na lekcje matematyki. nauczyciele matematyki SP2, SP4, SP10 SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 23 - I 15:30
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka Zespół problemowy Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.
nauczyciele przedmiotów przyrodniczych ZSP nr 2 w Siedlcach ul. K. Osińskiej 8 s.12 9 - I 15.00
język niemiecki Szymaniuk-Kruk Małgorzata Lekcja otwarta doradcy Eine Reise nach Weimar- praca z filmem Zainteresowani nauczyciele języków obcych ZSP NR 4, ul. Bema 4 Siedlce 21 - I 10.40-11.25
Warsztaty Co zrobić, aby uczniowi chciało się chcieć? Rozwój kompetencji społecznych i językowych uczniów. nauczyciele języków obcych ZSP Nr 4 ul. Bema 4, Siedlce 30 - I 13.30- 15.30
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta - - - - 0 - I -
historia i wiedza o społeczeństwie Woźnica Anita lekcja otwarta doradcy metodycznego Włączanie uczniów w proces lekcyjny - od teorii do praktyki.
nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół I 28 - I 10.45 - 12.00
Zespól problemowy Jak skutecznie przygotować uczniów do matury 2019/2020?
nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, sala nr 17 31 - I 14-16


statystyka