Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Konkursy


Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2020
28 maja 2020 r. odbędzie się dwudziesta dziewiąta edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur 2020. Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jako Regionalny Organizator serdecznie zaprasza wszystkie szkoły z powiatów:Garwolin, Łosice, Siedlce, Sokołów Podlaski i Węgrów do udziału w XXIX edycji konkursu...
XIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BIBLIJNY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów wiedza biblijną, pomoc w poznawaniu chrześcijańskich korzeni cywilizacji, zainteresowanie uczniów duchowym przesłaniem Nowego Testamentu oraz uświadomienie uczniom znaczenia Nowego Testamentu, jako podstawy moralności chrześcijańskiej
MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTWA
MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA  przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych miasta Siedlce. Celem MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ jest wspieranie szkolnej kariery ucznia, wyłonienie najlepszych uczniów, motywowanie do nauki, rozbudzanie zainteresowań, zdobywanie przez uczniów nowych doświadczeń poprzez udział w konkursach, integracja środowiska szkół podstawowych.
X DYKTANDO SIEDLECKIE
Celem DYKTANDA SIEDLECKIEGO jest upowszechnianie kultury języka, kształcenie umiejętności prawidłowego stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, doskonalenie umiejętności świadomego, samodzielnego korzystania ze słowników ortograficznych, rozwijanie umiejętności ortograficznej samokontroli, propagowanie nawyków zdrowej rywalizacji oraz popularyzacji idei konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów.


Konkurs historyczny "KONSTYTUCJA 3 MAJA - SIEDLCE W CZASACH STANISŁAWOWSKICH"
Konkurs KONSTYTUCJA 3 MAJA. SIEDLCE W CZASACH STANISŁAWOWSKICH przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych kl. IV - VIII  z Miasta Siedlce. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania historią i kulturą polską...
Przegląd Piosenki Wiosennej „Moja Ulubiona Piosenka"
Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach oraz Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach serdecznie zapraszają dzieci 5 i 6 letnie z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do wzięcia udziału w Przeglądzie Piosenki Wiosennej „Moja Ulubiona Piosenka", który odbędzie się dnia 25 marca 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach ul. Szkolna 2.

Zapraszamy serdecznie
Konkurs plastyczny UROKI ZIMY
Konkurs plastyczny UROKI ZIMY skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem konkursu jest: wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, rozwijanie twórczej aktywności, kreatywności i wrażliwości estetycznej uczestników konkursu, wyrażanie w formie plastycznej otaczającego świata...
Konkurs geograficzny "NIE MA GEOGRAFII BEZ MATEMATYKI"
Celem konkursu geograficznego "NIE MA GEOGRAFII BEZ MATEMATYKI" jest aktywizacja uczniów szkół ponadpodstawowych w dziedzinie geografii, pogłębianie wiedzy geograficznej przez uczniów szkół ponadpodstawowych, doskonalenie pracy z uczniami zdolnymi, kształcenie umiejętności matematycznych w nauczaniu geografii, pogłębianie współpracy między nauczycielami geografii.
VII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych WIELKA BRYTANIA
VII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych Miasta Siedlce.Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania młodzieży kulturą i tradycjami Wielkiej Brytanii, pogłębianie wiedzy z zakresu geografii i historii, poszerzanie wiedzy leksykalnej z języka angielskiego młodzieży, zacieśnianie współpracy i promowanie idei współzawodnictwa wśród szkół.