Twoja sugestia




Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Konkursy


Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2019
21 marca 2019 r. odbędzie się dwudziesta ósma edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur 2019. Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jako Regionalny Organizator serdecznie zaprasza wszystkie szkoły z powiatów:Garwolin, Łosice, Siedlce, Sokołów Podlaski i Węgrów do udziału w XXVIII edycji konkursu...
MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTWA
MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA  przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych miasta Siedlce. Celem MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ jest wspieranie szkolnej kariery ucznia, wyłonienie najlepszych uczniów, motywowanie do nauki, rozbudzanie zainteresowań, zdobywanie przez uczniów nowych doświadczeń poprzez udział w konkursach, integracja środowiska szkół podstawowych.
MIĘDZYSZKOLNE DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Celem Międzyszkolnego Dyktanda z Języka Angielskiego jest rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych, doskonalenie znajomości języka angielskiego, motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między szkołami.
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS "MISTRZ CZYTANIA"
Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół, których organem prowadzącym jest Miasto. Celem konkursu jest popularyzacja książki i czytelnictwa wśród uczniów, propagowanie idei pięknego czytania, rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów, doskonalenie umiejętności posługiwania się żywym słowem, sztuka interpretacji tekstu..

VI Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Wojskowej
Celem konkursu jest wymiana doświadczeń pedagogicznych i integracja środowisk szkolnych, rozwijanie zainteresowań młodego pokolenia Polaków pieśnią patriotyczną i wojskową, kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny, poszerzenie edukacji patriotycznej o prezentację działań o charakterze artystycznym...