Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Konkursy


Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2019
19 marca 2020 r. odbędzie się dwudziesta dziewiąta edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur 2020. Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jako Regionalny Organizator serdecznie zaprasza wszystkie szkoły z powiatów:Garwolin, Łosice, Siedlce, Sokołów Podlaski i Węgrów do udziału w XXIX edycji konkursu...
XIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BIBLIJNY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów wiedza biblijną, pomoc w poznawaniu chrześcijańskich korzeni cywilizacji, zainteresowanie uczniów duchowym przesłaniem Nowego Testamentu oraz uświadomienie uczniom znaczenia Nowego Testamentu, jako podstawy moralności chrześcijańskiej
MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTWA
MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA  przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych miasta Siedlce. Celem MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ jest wspieranie szkolnej kariery ucznia, wyłonienie najlepszych uczniów, motywowanie do nauki, rozbudzanie zainteresowań, zdobywanie przez uczniów nowych doświadczeń poprzez udział w konkursach, integracja środowiska szkół podstawowych.
MIĘDZYSZKOLNE DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Celem Międzyszkolnego Dyktanda z Języka Angielskiego jest rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych, doskonalenie znajomości języka angielskiego, motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między szkołami.
VI Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Wojskowej
Celem konkursu jest wymiana doświadczeń pedagogicznych i integracja środowisk szkolnych, rozwijanie zainteresowań młodego pokolenia Polaków pieśnią patriotyczną i wojskową, kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny, poszerzenie edukacji patriotycznej o prezentację działań o charakterze artystycznym...
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS "MISTRZ CZYTANIA"
Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół, których organem prowadzącym jest Miasto. Celem konkursu jest popularyzacja książki i czytelnictwa wśród uczniów, propagowanie idei pięknego czytania, rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów, doskonalenie umiejętności posługiwania się żywym słowem, sztuka interpretacji tekstu..

Konkurs plastyczny UROKI ZIMY
Konkurs plastyczny UROKI ZIMY skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem konkursu jest: wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, rozwijanie twórczej aktywności, kreatywności i wrażliwości estetycznej uczestników konkursu, wyrażanie w formie plastycznej otaczającego świata...