Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Konkursy


Konkurs plastyczny "LETNIA PRZYGODA"
Konkurs plastyczny  LETNIA PRZYGODA przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej uczestników konkursu, zainteresowanie pięknem  otaczającej przyrody, rozwijanie zainteresowań artystycznych i wdrażanie do aktywności  twórczej ...
Konkurs chemiczny "Z CHEMIĄ W PRZYSZŁOŚĆ"
Konkurs Z CHEMIĄ W PRZYSZŁOŚĆ przeznaczony jest dla uczniów szkół‚ podstawowych. Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowania chemią,pogłębianie wiedzy chemicznej przez uczniów szkół podstawowych,   doskonalenie pracy z uczniami zdolnymi,promocja utalentowanych uczniów szkół regionu siedleckiego.
Konkurs fizyczny "OD ENERGII DO MATERII"
Celem konkursu "OD ENERGII DO MATERII" jest rozbudzenie wśród uczniów podstawówek zainteresowania fizyką, pogłębianie wiedzy z dziedziny fizyki przez uczniów szkół podstawowych, doskonalenie pracy z uczniami zdolnymi, promocja utalentowanych uczniów szkół regionu siedleckiego.
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS "MISTRZ CZYTANIA"
Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce.Celem konkursu jest popularyzacja książki i czytelnictwa wśród uczniów, propagowanie ideii pięknego czytania,rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów, doskonalenie umiejętności posługiwania się żywym słowem, sztuka interpretacji tekstu...

MIĘDZYSZKOLNE DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Celem Międzyszkolnego Dyktanda z Języka Angielskiego jest rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych, doskonalenie znajomości języka angielskiego, motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między szkołami.
V Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Wojskowej

Celem konkursu jest wymiana doświadczeń pedagogicznych i integracja środowisk szkolnych, rozwijanie zainteresowań młodego pokolenia Polaków pieśnią patriotyczną i wojskową, kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny, poszerzenie edukacji patriotycznej o prezentację działań o charakterze artystycznym...