Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Konkursy


Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2018
15 marca 2018 r. odbędzie się dwudziesta siódma edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur 2018. Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jako Regionalny Organizator serdecznie zaprasza wszystkie szkoły z powiatów:Garwolin, Łosice, Siedlce, Sokołów Podlaski i Węgrów do udziału w XXVII edycji konkursu...
KONKURS PLASTYCZNY - „MOTYWY ROSYJSKIEJ SZTUKI LUDOWEJ"
Konkurs plastyczny jest skierowany do uczniów szkół‚ podstawowych, gimnazjów i szkół‚ ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest: kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne, popularyzowanie  wśród  uczniów  treści  kulturoznawczych na temat Rosji, kształtowanie  wśród  uczniów  pozytywnego  wizerunku Rosji, jej mieszkańców i tradycji, zachęcanie dzieci i młodzieży szkolnej do poznania naszego wschodniego sąsiada - Rosji.
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BIBLIJNY - szkoły podstawowe
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BIBLIJNY przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów wiedza biblijną, pomoc w poznawaniu chrześcijańskich korzeni cywilizacji.
Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej "STROFY POD SAMOWAREM"
Konkurs RECYTATORSKI POEZJI ROSYJSKIEJ przeznaczony jest dla ucznióww wszystkich typów szkół‚ z terenu byłego województwa siedleckiego.Celem konkursu jest pobudzanie zainteresowania uczniów rosyjska poezją
MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTWA
MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA  przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych miasta Siedlce, z klas trzecich i szóstych. Celem MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ jest wspieranie szkolnej kariery ucznia, wyłonienie najlepszych uczniów, motywowanie do nauki, rozbudzanie zainteresowań, zdobywanie przez uczniów nowych doświadczeń poprzez udział w konkursach, integracja środowiska szkół podstawowych.
Konkurs historyczny "MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ"
Konkurs historyczny MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz 7 klasy szkoły podstawowej. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat Miejsc Pamięci Narodowej w Siedlcach, wydarzeń i osób, którym poświęcono pomniki, płyty i tablice pamiątkowe w Siedlcach...
Przegląd Małych Form Teatralnych - JĘZYKI OBCE 2018
Konkurs PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH - JĘZYKI OBCE przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych Miasta Siedlce. Przegląd ma formę konkursu, z którego zostaną wyłonieni laureaci w ramach języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego...
VIII DYKTANDO SIEDLECKIE
Celem DYKTANDA SIEDLECKIEGO jest upowszechnianie kultury języka, kształ‚cenie umieję™tności prawidł‚owego stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, doskonalenie umieję™tności Świadomego, samodzielnego korzystania ze słowników ortograficznych, rozwijanie umieję™tnoś›ci ortograficznej samokontroli...
MIĘDZYSZKOLNE DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Celem Międzyszkolnego Dyktanda z Języka Angielskiego jest rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych, doskonalenie znajomości języka angielskiego, motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między szkołami.
MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PIŁKI STOŁOWEJ

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJU PIŁKI STOŁOWEJ przeznaczony jest  dla dzieci i młodzież szkół/ placówek oświatowych  z terenu miasta Siedlce i gmin współpracujących.
Uczestnicy turnieju w zależności od wieku zakwalifikowani zostaną do następujących kategorii wiekowych ...
Konkurs Kolęd i Poezji o Bożym Narodzeniu w Języku Niemieckim
KONKURS KOLĘD I POEZJI O BOŻYM NARODZENIU W JĘZYKU NIEMIECKIM przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu Siedlce. Konkurs obejmuje recytację poezji niemieckiej o Bożym Narodzeniu oraz wykonanie kolędy lub piosenki o świętach w języku niemieckim.
Konkurs chemiczny "Z CHEMIĄ W PRZYSZŁOŚĆ"
Konkurs Z CHEMIĄ W PRZYSZŁOŚĆ przeznaczony jest dla uczniów szkół‚ gimnazjalnych. Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów gimnazjów zainteresowania chemią, pogłębianie wiedzy chemicznej przez uczniów szkół‚ gimnazjalnych.
Konkurs fizyczny "OD ENERGII DO MATERII"
Celem konkursu "OD ENERGII DO MATERII" JEST" rozbudzenie wśród uczniów gimnazjów zainteresowania fizyką, pogłębianie wiedzy z dziedziny fizyki przez uczniów gimnazjów, doskonalenie pracy z uczniami zdolnymi, promocja utalentowanych uczniów szkół regionu siedleckiego.
Konkurs historyczny "KONSTYTUCJA 3 MAJA - SIEDLCE W CZASACH STANISŁAWOWSKICH"
Konkurs KONSTYTUCJA 3 MAJA. SIEDLCE W CZASACH STANISŁAWOWSKICH przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych kl. IV-VII oraz szkół gimnazjalnych z miasta Siedlce. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania historią i kulturą polską...
Konkursu fotograficzny "ZASOBY WODNE WOKÓŁ NAS"
Celem konkursu fotograficznego ZASOBY WODNE WOKÓŁ NAS jest Podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu hydrologii, ekologii i ochrony środowiska, w tym zwrócenie uwagi na zmniejszanie się zasobów wody i konieczność ich oszczędzania i ochrony, Zachęcenie młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do poznania różnorodności zasobów wodnych w najbliższym otoczeniu,Kształtowanie umiejętności obserwacji i badań terenowych, utrwalanie na fotografiach bogactwa przyrodniczego regionu.
Konkurs geograficzny "NIE MA GEOGRAFII BEZ MATEMATYKI"
Celem konkursu geograficznego "NIE MA GEOGRAFII BEZ MATEMATYKI" jest aktywizacja uczniów szkół ponadgimnazjalnych w dziedzinie geografii, pogłębianie wiedzy geograficznej przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, doskonalenie pracy z uczniami zdolnymi, kształcenie umiejętności matematycznych w nauczaniu geografii, pogłębianie współpracy między nauczycielami geografii.
Wiosenny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „MOJA ULUBIONA PIOSENKA”
Wiosenny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej MOJA ULUBIONA PIOSENKA przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych. Celem konkursu jest: motywowanie do nauki języków obcych w sposób niestandardowy, przełamywanie barier językowych, używanie języka obcego jako narzędzia komunikacji,  wzbogacanie i utrwalanie słownictwa, praca nad poprawną wymową.
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS "MISTRZ CZYTANIA"
Międzyszkolny Konkurs ”Mistrz Czytania” jest skierowany do uczniów szkół siedleckich w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych klasy IV - VI, uczniowie gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest popularyzacja książki i czytelnictwa wśród uczniów, propagowanie idei pięknego czytania, rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów, sztuki interpretacji tekstu, doskonalenie umiejętności posługiwania się żywym słowem.
Międzyszkolny konkurs wiedzy z religii dla kl.III
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY Z RELIGII przeznaczony jest dla uczniów szkół‚ podstawowych miasta Siedlce z klas trzecich (możliwy jest udział‚ uczniów klas młodszych I -€“ II, jeż›li opanowali zakres materiału programowego i umiejętności przewidziane dla danego etapu edukacyjnego). Celem konkursu jest: wspieranie szkolnej kariery ucznia, popularyzacja wartości chrześcijańskich, inspirowanie uczniów do kształtowania postaw mających na celu pogłębienie własnej wiary, motywowanie do nauki.
MISTRZOSTWA SIEDLEC SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT
MISTRZOSTWA SIEDLEC SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT przeznaczone są dla zespołów siedleckich szkół ponadgimnazjalnych. Celem imprezy jest:
popularyzacja żeńskiej piłki nożnej w Siedlcach; wyłonienie najlepszego zespołu wśród szkół ponadgimnazjalnych; propagowanie aktywności ruchowej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs fotograficzny PODLASIE W OBIEKTYWIE EKOLOGA
Celem Konkursu fotograficznego PODLASIE W OBIEKTYWIE EKOLOGA jest podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska,zachęcenie młodzieży ze szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych do poznania różnych form ochrony przyrody Podlasie, ukazanie walorów podlaskiej fauny i flory oraz utrwalanie na fotografiach bogactwa przyrodniczego regionu.
IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych_WIELKA BRYTANIA
IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych.Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania młodzieży kulturą i tradycjami Wielkiej Brytanii, pogłębianie wiedzy z zakresu geografii i historii, poszerzanie wiedzy leksykalnej z języka angielskiego młodzieży, zacieśnianie współpracy i promowanie idei współzawodnictwa wśród szkół.
Otwarty festiwal zespołów „CHEERLEADERS”
XVI Otwarty festiwal zespołów „cheerleaders” adresowane są do dzieci i młodzieży ze szkół i  placówek oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe). Cel zawodów (festiwalu) jest przegląd dorobku zespołów, wymiana doświadczeń,  współzawodnictwo w nowej formie ruchu, wspieranie kariery sportowej ucznia ...
Konkurs plastyczny BOŻE NARODZENIE MOICH MARZEŃ dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Celem konkursu plastycznego BOŻE NARODZENIE MOICH MARZEŃ dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest kultywowanie i popularyzowanie tradycji  i zwyczajów bożonarodzeniowych, pogłębienie wiedzy na temat znaczenia i symboliki  Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie zainteresowań artystycznych i wdrażanie do aktywności  twórczej, wymiana doświadczeń między uczestnikami i przegląd technik malarskich.
KONKURS WIEDZY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO
KONKURS WIEDZY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO  skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu siedleckiego oraz powiatów sąsiadujących. Celem konkursu jest zapoznanie uczniów z wybitnymi rosyjskimi przedstawicielami kultury (literatura, architektura, muzyka, balet), zachęcanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy, rozwijanie zainteresowania uczniów kulturą Rosji.
V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych_STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ
V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych.Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania młodzieży kulturą i tradycjami Stanów Zjednoczonych, pogłębianie wiedzy z zakresu geografii i historii USA, poszerzanie wiedzy leksykalnej z języka angielskiego młodzieży, zacieśnianie współpracy i promowanie idei współzawodnictwa wśród szkół.
Gra miejska SIEDLCE. BLISKIE - ZNANE - NIEODKRYTE
Gra miejska SIEDLCE BLISKIE - ZNANE - NIEODKRYTE adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Siedlce. Celem gry miejskiej jest propagowanie wiedzy na temat naszego miasta. Poznanie jego historii, topografii, osób, które odegrały istotną rolę w jego dziejach.
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Sienkiewicz i bohaterowie jego utworów
Międzyszkolny Konkurs Sienkiewicz i bohaterowie jego utworów jest skierowany do uczniów szkół siedleckich w dwóch grupach wiekowych: uczniowie gimnazjum i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza i czytelnictwa wśród uczniów, rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów, sztuki interpretacji tekstu oraz umiejętności plastycznych uczniów.


Konkurs SIEDLCE I OKOLICE JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA
Konkurs geograficzny SIEDLCE I OKOLICE JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA konkurs promujący region siedlecki. Celem konkursu jest kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez wykonywanie prac plastycznych, kształtowanie poczucia dumy z piękna ojczystej przyrody i dorobku naszego narodu, poprzez poznanie i prezentacje rożnych obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego własnego regionu, rozwijanie zdolności percepcji własnego otoczenia i miejsca rozumianego jak ,, mała ojczyzna”, rozwijanie wśród uczniów ciekawości świata...

Konkurs plastyczny "LETNIA PRZYGODA"
Konkurs plastyczny  LETNIA PRZYGODA przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej uczestników konkursu, zainteresowanie pięknem  otaczającej przyrody, rozwijanie zainteresowań artystycznych i wdrażanie do aktywności  twórczej ...
Konkurs plastyczny JA I MOJE MIASTO Z ZABYTKIEM W TLE dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Konkurs plastyczny JA I MOJE MIASTO - Z ZABYTKIEM W TLE przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem konkursu jest kultywowanie  i popularyzowanie piękna swojego miasta, pogłębienie wiedzy o Siedlcach i zabytkach siedleckich, rozwijanie zainteresowań artystycznych i wdrażanie do aktywności  twórczej, wymiana doświadczeń między uczestnikami i przegląd technik plastycznych.

Konkurs przyrodniczy BIORÓŻNORODNOŚCI NIE ZNIKAJ
Konkurs przyrodniczy na prezentację multimedialną „Bioróżnorodności nie znikaj” kierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Miasta Siedlce i Gminy Siedlce. Celem konkursu jest: zapoznanie uczniów z formami ochrony przyrody, wyszukanie, opis obszarów oraz obiektów objętych ochroną na terenie powiatu Siedlce, inspirowanie i zachęcanie uczniów do poszerzania wiedzy na tematy ekologiczne...

II Międzyszkolne Dyktando Siedleckich Szkół Podstawowych (oddziały gimnazjalne) w języku angielskim i niemieckim
II Międzyszkolne Dyktando Siedleckich Szkół Podstawowych (oddziały gimnazjalne) w języku angielskim i niemieckim organizowane jest przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach oraz Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli  w Siedlcach pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego.