Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyPrzegląd Piosenki Wiosennej „Moja Ulubiona Piosenka"

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 2  IM. G. NARUTOWICZA W SIEDLCACH  SAMORZĄDOWE CENTRUM DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SIEDLCACH

 

www.sp2.siedlce.pl 

www.scdidn.siedlce.pl

 

 

 

 PRZEGLĄD PIOSENKI WIOSENNEJ

„MOJA ULUBIONA PIOSENKA”

 

 

25 marca 2020 r.

                      

Przegląd kierowany jest do dzieci 5 - 6 letnich z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Początek przeglądu o godz.1000

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 20 MARCA 2020 r.

W SEKRETARIACIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 
IM. GABRIELA NARUTOWICZA
08-110 Siedlce, ul. Szkolna 2

sekretariat@sp2.siedlce.pl

 

 

Regulamin dostępny jest w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły: www.sp2.siedlce.pl

 

REGULAMIN

 

1.     Organizatorami Przeglądu Piosenki Wiosennej jest Samorządowe Centrum Doradztwa

 i Doskonalenia Nauczycieli oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza  w Siedlcach .

 

2.    Przegląd odbędzie się w dniu  25 marca 2020  w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2

im. Gabriela Narutowicza w  Siedlcach przy ul. Szkolnej 2.

      Początek przeglądu o godz.1000.

 

 

CELE PRZEGLĄDU PIOSENKI

 

1.     Wzbogacanie i utrwalanie słownictwa.

2.     Praca nad poprawną wymową.

3.     Wyłanianie talentów wokalnych.

4.     Umiejętność autoprezentacji, nabywanie pewności siebie.

5.     Promowanie młodych talentów.

6.     Integracja środowiska szkolnego i przedszkolnego.

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 

1.     Przegląd kierowany jest do dzieci 5 - 6 letnich z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

2.     Udział mogą brać soliści oraz małe grupy wokalne, bądź wokalno- instrumentalne (do 5 osób).

3.     Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę o tematyce wiosennej.

4.     Prezentowany utwór zawierać powinien minimum 3 zwrotki, czas wykonania nie może przekroczyć  5 minut.

5.     Wykonawcy przygotowane utwory prezentują z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, zespół instrumentalny, półplayback) lub a’ cappella.

6.     Karty zgłoszeń (dostępne w załączniku, na stronie SCDiDN oraz na stronie internetowej szkoły) przyjmowane będą do dnia 20 marca 2020r. pod adresem:

 

08-110 Siedlce, ul. Szkolna 2

lub pocztą elektroniczną

 e-mail: sekretariat@sp2.siedlce.pl

 

7.     Uczestnicy zobowiązani są, by wraz z kartą zgłoszenia, dostarczyć organizatorom tekst wykonywanego utworu oraz podkład muzyczny (jeśli będzie on wykorzystywany podczas występu).

8.     Przewidziane są dyplomy dla grup wykonawców oraz upominki dla każdego uczestnika.

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 

1.     Kolejność prezentacji ustalona będzie losowo.

2.     Wszelkich informacji dotyczących przeglądu  udziela sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2

 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach tel. 25 794 33 11

3.     Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeśli nastąpi taka konieczność
i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

4.     W dniu przeglądu nie będzie możliwe dokonywanie zmian w repertuarze .

5.     Uczestnicy  zobowiązani są dostarczyć płytę z podkładem muzycznym do sekretariatu szkoły wraz z kartą zgłoszenia do dnia 20 marca 2020.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach.

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.