Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyOtwarty festiwal zespołów „CHEERLEADERS”


XIV OTWARTY FESTIWAL ZAWODÓW

„CHEERLEADERS”

Regulamin
Zawodów "Cheerleaders"

I. Data i miejsce zawodów (festiwalu) 14 marca 2018 r.
 • godz. 9.30 - kategoria DZIECI (szkoły podstawowe kl. I - III)
 • godz. 11.30 - kategoria MŁODZIEŻ (szkoły podstawowe kl. IV - VII i klasy gimnazjalne)

II. Cel zawodów (festiwalu)
 • przegląd dorobku zespołów
 • wymiana doświadczeń
 • współzawodnictwo w nowej formie ruchu
 • wspieranie kariery sportowej ucznia
 • zdobywanie nowych umiejętności sportowych
 • rozwijanie osobistych zainteresowań
 • eksponowanie celów zdrowotnych i kulturowych

III. Organizatorzy:
 • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach, 08–110  Siedlce ul. B.Prusa 6 (hala ARMS), e-mail: pszssiedlce@wp.pl, tel./fax. 0....(25)  644 73 61
 • Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Krystyny Osińskiej 6, tel. 25/794-33-70, 25/794-33-69, e-mail scdidn@scdidn.siedlce.pl 

IV. Zgłoszenia
Zgłaszanie zespołów do dnia 7.03.2018 r.
rywalizacja w kategorii szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się w wypadku zgłoszenia się minimum 3 zespołów  

V. Zasady regulaminowe
 1. Zawody adresowane są do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych ( szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe).
 2. Warunkiem udziału w zawodach jest nadesłanie zgłoszenia do 7 marca 2018 r. na adres: Powiatowy SZS Siedlce ul. B.Prusa 6 tel./fax 644 73 61
 3. Zespoły uczestniczące w zawodach muszą składać się z minimum ośmiu a maksimum dwudziestu zawodniczek. Brak regulaminowej liczby tancerek spowoduje otrzymanie punktów karnych za brak każdej tancerki.
 4. Zawody zostaną rozegrane w 3 kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne
 5. Zespoły muszą zaprezentować następujące układy taneczne: szkoły podstawowe - jeden układ taneczny trwający 1,15-1,30 minut z pomponami oraz drugi 2,0-2,15 minut bez pomponów, gimnazja - jeden układ taneczny trwający 1,15 -1,30 minut z pomponami oraz drugi 2,0-2,15 bez pomponów, szkoły ponadgimnazjalne -jeden układ taneczny trwający 1,15-1,30 minut z pomponami oraz drugi 2,40- 3,30 minut bez pomponów.
 6. Jeżeli w szkole działają dwa zespoły pod opieką jednego instruktora na zawody zgłaszamy silniejszą grupą.
 
VI. Ocenianie
 1. Skala do 100 punktów.
 2. Pod uwagę będą brane następujące składniki choreografii: prezentacja zespołu gesty i pozy: staranność wykonania (ze zgodnością do muzyki), ekspresja ruchu, bogactwo ruchu wrażenie artystyczne, skala trudności, wykorzystanie przestrzeni, nowatorstwo figur, właściwie dobrany podkład muzyczny i jego interpretacja, strój taneczny, walory artystyczne (inicjatywa twórcza, pomysłowość)
 3. Każdy z zespołów za jeden układ może otrzymać od jednego sędziego maksymalnie 100 pkt. Punkty za poszczególne prezentacje sumuje się. Wygrywa zespół, który w danej kategorii wiekowej uzyska największą liczbę punktów po dwóch prezentacjach. Zasady sędziowania określa oddzielny regulamin.
 4. Pomiar czasu rozpoczyna się wraz z początkiem muzyki, a kończy się z rozpoznawalną, kończącą układ pozą. Przekroczenie czasu minimum lub max spowoduje naliczenie punktów karnych.
 5. Zespoły prezentują swoje układy do dowolnie wybranej muzyki, występując w strojach o charakterze sportowym (spódniczki, spodenki, bluzki itp.). Należy eliminować stroje w stylu rewiowym. Na strojach może być umieszczone logo firm sponsorujących zespół. Obowiązkowe jest obuwie sportowe o miękkich spodach i nie brudzące parkietu.
 6. Wszystkie zespoły uczestniczące w festiwalu zobowiązane są do przygotowania nagrań muzycznych na taśmach lub płytach CD. Muzyka do każdego układu musi być nagrana na oddzielnej kasecie magnetofonowe lub płycie. Kasety i płyty powinny być oznakowane nazwą zespołu oraz czasem trwania układu. Wszystkie zespoły powinny zabezpieczyć się przed przypadkowym skasowaniem przez wyłamanie zabezpieczenia.
 7. Należy przygotować dla spikera zawodów informacje o zespole i twórcy układu choreograficznego.
 8. Zawody rozgrywane będą w hali sportowej na boisku do koszykówki. Organizator nie przewiduje rozgrzewki na boisku głównym.
 9. Zespół ocenia komisja sędziowska w składzie 3-5 osobowym. Dopuszcza się wprowadzenie do układów podstawowych elementów akrobatycznych.
 10. Każdy instruktor odpowiada indywidualnie za bezpieczeństwo swojego zespołu.
 11. Zespoły muszą posiadać aktualne badania lekarskie.
 12. Zebranie i odprawa kierowników grup odbędzie się na jedną godzinę przed rozpoczęciem zawodów, w trakcie którego zostanie dokładnie omówiony regulamin i losowanie kolejności występów.
 13. W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny. Do niego należy interpretacja niniejszego regulaminu.
 14. Organizatorzy proszą o przygotowanie ewentualnych uwag do niniejszego regulaminu i przekazanie ich na piśmie ostatecznie w dniu zawodów. Uwagi te zostaną uwzględnione przy organizacji kolejnych zawodów.
 15. Organizator Zawodów "Cheerleaders" przewiduje puchary, dyplomy

VII. Informacje:
PSZS Siedlce - tel. 6447361