Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyMIĘDZYSZKOLNY KONKURS Sienkiewicz i bohaterowie jego utworów

REGULAMIN
Międzyszkolnego Konkursu
Sienkiewicz i bohaterowie jego utworów

1. Organizator:
 • Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział Siedlecki

2. Cele konkursu:
 • popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza i czytelnictwa wśród uczniów,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów,
 • sztuka interpretacji tekstu kultury,
 • kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
 • rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów
 • promowanie talentów, postaw twórczych uczniów,

3. Warunki uczestnictwa:
 • uczestnikami konkursu są uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce wytypowani przez nauczycieli w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych,
 • każda szkoła może zgłosić 1 - 3 uczniów do konkursu,
 • tematyka prac plastycznych dotyczy sylwetki i twórczości Henryka Sienkiewicza,
 • interpretacja tematu dowolna; dopuszcza się prace plastyczne inspirowane konkretnymi utworami, bohaterami literackimi, tekstami kultury, dziełami malarskimi (w takim przypadku należy do pracy dołączyć tytuł utworu lub jego fragment, imię bohatera literackiego
 • format: A3 lub A4,
 • technika wykonania dowolna, praca wykonana indywidualnie,
 • prac nie należy rolować i oprawiać,
 • do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniowa zawierającą: imię i nazwisko autora, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, tel. kontaktowy
 • termin nadsyłania kart zgłoszeniowych i podpisanych prac upływa 1.12.2016 r. O dokładnym terminie przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

4. Zasady i przebieg konkursu
Etap międzyszkolny ocenia jury powołane przez organizatora.

5. Terminarz
 • Do 1.12.2016 r. termin zgłaszania szkół do udziału w konkursie i nadsyłania prac uczniów
 • 2.12.2016 r. przeprowadzenie Międzyszkolnego Konkursu Sienkiewicz i bohaterowie jego utworów. Prace komisji konkursowej. Rozstrzygnięcie konkursu. SCDiDN w Siedlcach, godz. 12.00
 • 9.12.2016 r. /piątek/ wręczenie dyplomów i nagród na uroczystości podsumowania projektu edukacyjnego Festiwal Sienkiewiczowski w Ekonomiku w ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. Oskara Langego 8, godz. 10.30

6. Zgłoszenia
Prace oraz karty zgłoszenia należy przesłać na adres:
Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli

 ul. Pescantina 2
08-110 Siedlce


z dopiskiem
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

Henryk Sienkiewicz i jego bohaterowie


7. Kontakt
Małgorzata Połeć - doradca metodyczny w zakresie języka polskiego
tel. kom. 608 476 449, e-mail: gosiapolec123456@wp.pl